Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Risk- och sårbarhet i Lunds kommun - Vikten av att studera klimatrelaterade risker samt implementera ett risk- och sårbarhetsarbete i ett tidigt skede

Palmqvist, Josefin LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
This paper highlights the work with risk and vulnerability in Lund’s municipality. It also shows how three other municipalities in Scania work with these questions and how their work is different from their work in Lund’s municipality. How these municipalities’ work with these types of questions is presented through a review of different reports linked to each municipality and also through a presentation of the results from eight interviews, two in each municipality. Climate-related risks are in focus in the paper due to their importance and due to the fact that these risks are in focus in today’s debate. Brunnshögsprojektet in Lund is also in focus in the report. It serves as a case study where the importance of working with risk and... (More)
This paper highlights the work with risk and vulnerability in Lund’s municipality. It also shows how three other municipalities in Scania work with these questions and how their work is different from their work in Lund’s municipality. How these municipalities’ work with these types of questions is presented through a review of different reports linked to each municipality and also through a presentation of the results from eight interviews, two in each municipality. Climate-related risks are in focus in the paper due to their importance and due to the fact that these risks are in focus in today’s debate. Brunnshögsprojektet in Lund is also in focus in the report. It serves as a case study where the importance of working with risk and vulnerability in an early stage is highlighted as well as the gains that can be obtained with such an approach. Some key findings in the work with this report was that Lunds municipality, as well as the other three municipalities are working with risk and vulnerability. However in all cases the risk and vulnerability analysis are outdated which has lead to a different approach in today’s work than those in earlier reports. Lund’s municipality is well aware of the climate-related risks and this seems to be the case in all of the four municipalities. Another important finding is that a project like Brunnshög can gain from introducing and working with risk and vulnerability in an early stage, due to the fact that it is often cheaper to think and act before an area is completed rather than doing changes in retrospect. This paper is important due to the fact that it highlights how some Swedish municipalities’ work with risk and vulnerability and how they can make sure that the modern society can be as resilient as possible. There is a need of action due to possible climate-related risks and extraordinary events. The paper can also work as an example for other projects like Brunnshögsprojektet that struggles with this type of problem solving. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Josefin Palmqvist

Risk- och sårbarhetsanalyser i Skånska kommuner

Idag är det ett faktum att människans framfart påverkar miljö och klimat på ett negativt sätt. Mänsklig aktivitet leder till ett förändrat klimat, en sådan förändring av klimatet leder i sin tur till effekter på samhället i form av exempelvis översvämningar, värmeböljor och skyfall. Därför är det viktigare än någonsin att kommuner i Sverige är förberedda på dessa förändringar genom att analysera de risker och sårbarheter som kan uppstå.

Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser anses idag nödvändigt i många kommuner. Det beror på att det har blivit allt mer nödvändigt att ha de risker och sårbarheter som en kommun kan utsättas för i åtanke, både i den bebyggda... (More)
Josefin Palmqvist

Risk- och sårbarhetsanalyser i Skånska kommuner

Idag är det ett faktum att människans framfart påverkar miljö och klimat på ett negativt sätt. Mänsklig aktivitet leder till ett förändrat klimat, en sådan förändring av klimatet leder i sin tur till effekter på samhället i form av exempelvis översvämningar, värmeböljor och skyfall. Därför är det viktigare än någonsin att kommuner i Sverige är förberedda på dessa förändringar genom att analysera de risker och sårbarheter som kan uppstå.

Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser anses idag nödvändigt i många kommuner. Det beror på att det har blivit allt mer nödvändigt att ha de risker och sårbarheter som en kommun kan utsättas för i åtanke, både i den bebyggda miljön men framförallt när det kommer till planeringen av nya områden. Genom att planera en stad och samtidigt ha resiliens i åtanke kan samhället bli mer hållbart. Resiliens beskriver ett systems (i detta fall en stads) förmåga att stå emot och klara av de förändringar systemet kan utsättas för. Men även förmågan att återhämta sig och vidareutvecklas. Det handlar alltså om att ett system ska ha förmågan att fungera på liknande sätt även efter att en extraordinär händelse uppstår och invånarna i ett sådant system ska inte påverkas avsevärt av sådana händelser.

I denna studie ville jag undersöka hur fyra Skånska kommuner arbetar med risk- och sårbarhetsrelaterade frågor med fokus på Lunds kommun och klimatrelaterade risker. Brunnshögsprojektet i Lund fungerade som ett område för vidare studier då det även var aktuellt att studera om det finns några positiva effekter av att implementera ett risk- och sårbarhetsarbete redan i ett tidigt skede. Det studerades då det fanns en uppfattning om att det är bättre att arbeta med dessa frågor redan i ett tidigt skede snarare än att implementera viktiga åtgärder i efterhand.

Resultatet i studien visade att de studerade kommunerna arbetar med risk- och sårbarhet på ett brett plan. Alla kommuner har en risk- och sårbarhetsanalys, dessa analyser visade sig dock vara uppdaterade senast för ett par år sedan. Via intervjuer var det möjligt att få reda på hur kommunerna arbetar med dessa frågor idag. Det visade sig även att kommunerna diskuterar och arbetar flitigt med klimatrelaterade risker. Att implementera detta arbetssätt redan i ett tidigt skede visade sig medföra positiva effekter då det leder till att kommunerna är förberedda och kan hantera effekterna av extraordinära händelser på ett helt annat sätt än om denna problematik inte diskuteras alls. Det visade sig att Brunnshögsprojektet när det är färdigt kommer att bestå av en unik sammansättning av forskning, bostäder, rekreation, kultur osv. Det innebär att det kommer finnas många olika skyddsvärda objekt i området vilket i sin tur innebär att det är viktigt att diskutera risk- och sårbarhet redan i ett tidigt skede för att skydda dessa objekt.

Handledare: Maria Hansson
Examensarbete 30hp i Miljövetenskap 2015
Biologiska institutionen Lunds Universitet
Lunds kommun (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmqvist, Josefin LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Risk- och sårbarhet, Klimat, Skåne, Risk- och sårbarhetsanalys
language
Swedish
id
7366234
date added to LUP
2015-06-18 15:42:06
date last changed
2015-06-18 15:42:06
@misc{7366234,
 abstract   = {This paper highlights the work with risk and vulnerability in Lund’s municipality. It also shows how three other municipalities in Scania work with these questions and how their work is different from their work in Lund’s municipality. How these municipalities’ work with these types of questions is presented through a review of different reports linked to each municipality and also through a presentation of the results from eight interviews, two in each municipality. Climate-related risks are in focus in the paper due to their importance and due to the fact that these risks are in focus in today’s debate. Brunnshögsprojektet in Lund is also in focus in the report. It serves as a case study where the importance of working with risk and vulnerability in an early stage is highlighted as well as the gains that can be obtained with such an approach. Some key findings in the work with this report was that Lunds municipality, as well as the other three municipalities are working with risk and vulnerability. However in all cases the risk and vulnerability analysis are outdated which has lead to a different approach in today’s work than those in earlier reports. Lund’s municipality is well aware of the climate-related risks and this seems to be the case in all of the four municipalities. Another important finding is that a project like Brunnshög can gain from introducing and working with risk and vulnerability in an early stage, due to the fact that it is often cheaper to think and act before an area is completed rather than doing changes in retrospect. This paper is important due to the fact that it highlights how some Swedish municipalities’ work with risk and vulnerability and how they can make sure that the modern society can be as resilient as possible. There is a need of action due to possible climate-related risks and extraordinary events. The paper can also work as an example for other projects like Brunnshögsprojektet that struggles with this type of problem solving.},
 author    = {Palmqvist, Josefin},
 keyword   = {Risk- och sårbarhet,Klimat,Skåne,Risk- och sårbarhetsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Risk- och sårbarhet i Lunds kommun - Vikten av att studera klimatrelaterade risker samt implementera ett risk- och sårbarhetsarbete i ett tidigt skede},
 year     = {2015},
}