Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Individualiserad Internetbaserad Aktiv Kommunikationskurs (IIAK) – en studie om audiologisk rehabilitering över internet

Hagejärd, Lena LU and Teodorescu, Anda-Juliana LU (2015) AUDM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Hörseln är ett av våra viktigaste sinnen för att upprätthålla en god kommunikation. För
personer med hörselnedsättning kan dock kommunikationen bli lidande. Då kan audiologisk
rehabilitering vara en förutsättning för att förbättra kommunikationen och minska de
hörselrelaterade besvär som ofta upplevs i samband med en hörselnedsättning. Syftet med
denna studie är att undersöka effekten av Individualiserad Internetbaserad Aktiv
Kommunikationskurs (IIAK). IIAK riktar sig till personer med hörselnedsättning som
upplever kommunikationssvårigheter i vardagen. Syftet med IIAK är att öka deltagarnas
aktivitet och delaktighet i sociala sammanhang samt förbättra deras användning av
kommunikationsstrategier. IIAK pågick under fem veckor och... (More)
Hörseln är ett av våra viktigaste sinnen för att upprätthålla en god kommunikation. För
personer med hörselnedsättning kan dock kommunikationen bli lidande. Då kan audiologisk
rehabilitering vara en förutsättning för att förbättra kommunikationen och minska de
hörselrelaterade besvär som ofta upplevs i samband med en hörselnedsättning. Syftet med
denna studie är att undersöka effekten av Individualiserad Internetbaserad Aktiv
Kommunikationskurs (IIAK). IIAK riktar sig till personer med hörselnedsättning som
upplever kommunikationssvårigheter i vardagen. Syftet med IIAK är att öka deltagarnas
aktivitet och delaktighet i sociala sammanhang samt förbättra deras användning av
kommunikationsstrategier. IIAK pågick under fem veckor och bestod av fem moduler vilka
belyste olika kommunikationssituationer som personer med hörselnedsättning ofta upplever
svåra. I studien deltog 24 deltagare som rekryterades via annonsering på
audionommottagningar i Sverige samt via sociala medier. Två frågeformulär användes vid
för- och eftermätning för att undersöka effekten av kursen. Även deltagarnas subjektiva
upplevelse av IIAK undersöktes genom utvärderingsblanketter. Resultatet visar på signifikant
förbättrade resultat för kommunikationsstrategier och aktivitet och delaktighet. Analys av
effektstorleken visar på en måttlig effekt av interventionen. Resultatet tyder på att IIAK är en
användbar intervention för att förbättra kommunikationen för personer med hörselnedsättning.
Resultatet indikerar även att internet kan vara ett lämpligt verktyg i den audiologiska
rehabiliteringen för att tillhandahålla information om hörsel och kommunikationsstrategier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagejärd, Lena LU and Teodorescu, Anda-Juliana LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Audiologisk rehabilitering, internet, Active Communication Education, Individualiserad Internetbaserad Aktiv Kommunikationskurs, kommunikationsstrategier, Individualised Active Communication Education
language
Swedish
id
7369725
date added to LUP
2015-06-17 15:31:12
date last changed
2015-06-18 14:04:29
@misc{7369725,
 abstract   = {{Hörseln är ett av våra viktigaste sinnen för att upprätthålla en god kommunikation. För
personer med hörselnedsättning kan dock kommunikationen bli lidande. Då kan audiologisk
rehabilitering vara en förutsättning för att förbättra kommunikationen och minska de
hörselrelaterade besvär som ofta upplevs i samband med en hörselnedsättning. Syftet med
denna studie är att undersöka effekten av Individualiserad Internetbaserad Aktiv
Kommunikationskurs (IIAK). IIAK riktar sig till personer med hörselnedsättning som
upplever kommunikationssvårigheter i vardagen. Syftet med IIAK är att öka deltagarnas
aktivitet och delaktighet i sociala sammanhang samt förbättra deras användning av
kommunikationsstrategier. IIAK pågick under fem veckor och bestod av fem moduler vilka
belyste olika kommunikationssituationer som personer med hörselnedsättning ofta upplever
svåra. I studien deltog 24 deltagare som rekryterades via annonsering på
audionommottagningar i Sverige samt via sociala medier. Två frågeformulär användes vid
för- och eftermätning för att undersöka effekten av kursen. Även deltagarnas subjektiva
upplevelse av IIAK undersöktes genom utvärderingsblanketter. Resultatet visar på signifikant
förbättrade resultat för kommunikationsstrategier och aktivitet och delaktighet. Analys av
effektstorleken visar på en måttlig effekt av interventionen. Resultatet tyder på att IIAK är en
användbar intervention för att förbättra kommunikationen för personer med hörselnedsättning.
Resultatet indikerar även att internet kan vara ett lämpligt verktyg i den audiologiska
rehabiliteringen för att tillhandahålla information om hörsel och kommunikationsstrategier.}},
 author    = {{Hagejärd, Lena and Teodorescu, Anda-Juliana}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Individualiserad Internetbaserad Aktiv Kommunikationskurs (IIAK) – en studie om audiologisk rehabilitering över internet}},
 year     = {{2015}},
}