Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvärdering av hörselskydds egenskapers påverkan på taluppfattningen i brus med hjälp av SiimpL

Larsson, Rickard LU (2015) AUDM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ett av de vanligaste argumenten till att hörselskydd inte används i bullriga miljöer
är att kommunikationen blir svårare. Det kan därför vara viktigt vid val av hörselskydd att de
är så fördelaktiga som möjligt för att kunna kommunicera. Att med en bra metod kunna mäta
skillnader för taluppfattning mellan hörselskydd med olika egenskaper skulle därför vara
värdefullt.
Syfte: Att genom en ny testmetod utvärdera hur hörselskydd med olika egenskaper påverkar
taluppfattningen i en bullrig miljö samt att vidare utvärdera SiimpL genom att använda
högtalare som ljudkälla istället för hörlurar samt använda fysiska hörselskydd istället för
simulerade hörselskydd.
Metod: Tre olika hörselskydd med olika egenskaper testades med... (More)
Bakgrund: Ett av de vanligaste argumenten till att hörselskydd inte används i bullriga miljöer
är att kommunikationen blir svårare. Det kan därför vara viktigt vid val av hörselskydd att de
är så fördelaktiga som möjligt för att kunna kommunicera. Att med en bra metod kunna mäta
skillnader för taluppfattning mellan hörselskydd med olika egenskaper skulle därför vara
värdefullt.
Syfte: Att genom en ny testmetod utvärdera hur hörselskydd med olika egenskaper påverkar
taluppfattningen i en bullrig miljö samt att vidare utvärdera SiimpL genom att använda
högtalare som ljudkälla istället för hörlurar samt använda fysiska hörselskydd istället för
simulerade hörselskydd.
Metod: Tre olika hörselskydd med olika egenskaper testades med hjälp av SiimpL (med två
olika talnivåer, 55 dB(A), 65 dB(A)) och ett subjektivt test, i form av ett frågeformulär, för
tolv normalhörande forskningspersoner. Varje normalhörande forskningsperson testades i två
omgångar vid separata tillfällen. En forskningsperson med hörselnedsättning testades också
med SiimpL, dock bara vid ett tillfälle.
Resultat: Resultaten visade signifikanta skillnader vid två jämförelser av olika hörselskydd
med samma stimulering. Lågdämpande hörselskydd var signifikant bättre än hörselskydd med
liknande egenskaper men med högre dämpning vid 55 dB(A) som talnivå. Hörselskydd med
rak dämpning över frekvensområdet visade sig vara signifikant bättre än de lågdämpande vid
65 dB(A) som talnivå. Subjektivt test illustrerade att de lågdämpande skydden uppfattades
vara fördelaktiga av forskningspersonerna. Bara ett resultat kunde uppmätas från
hörselnedsatt deltagare med SiimpL.
Slutsats: Överdämpning antyds efter denna studie ha en betydande effekt på taluppfattningen
vid mätningar med SiimpL. Mer forskning behövs för att kunna se hur personer med
hörselnedsättnings taluppfattningsförmåga påverkas av hörselskydds olika egenskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Rickard LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
hörselskydd, taluppfattning, SiimpL, bakgrundsbuller
language
Swedish
id
7369775
date added to LUP
2015-06-17 15:35:31
date last changed
2015-06-18 14:04:29
@misc{7369775,
 abstract   = {Bakgrund: Ett av de vanligaste argumenten till att hörselskydd inte används i bullriga miljöer
är att kommunikationen blir svårare. Det kan därför vara viktigt vid val av hörselskydd att de
är så fördelaktiga som möjligt för att kunna kommunicera. Att med en bra metod kunna mäta
skillnader för taluppfattning mellan hörselskydd med olika egenskaper skulle därför vara
värdefullt.
Syfte: Att genom en ny testmetod utvärdera hur hörselskydd med olika egenskaper påverkar
taluppfattningen i en bullrig miljö samt att vidare utvärdera SiimpL genom att använda
högtalare som ljudkälla istället för hörlurar samt använda fysiska hörselskydd istället för
simulerade hörselskydd.
Metod: Tre olika hörselskydd med olika egenskaper testades med hjälp av SiimpL (med två
olika talnivåer, 55 dB(A), 65 dB(A)) och ett subjektivt test, i form av ett frågeformulär, för
tolv normalhörande forskningspersoner. Varje normalhörande forskningsperson testades i två
omgångar vid separata tillfällen. En forskningsperson med hörselnedsättning testades också
med SiimpL, dock bara vid ett tillfälle.
Resultat: Resultaten visade signifikanta skillnader vid två jämförelser av olika hörselskydd
med samma stimulering. Lågdämpande hörselskydd var signifikant bättre än hörselskydd med
liknande egenskaper men med högre dämpning vid 55 dB(A) som talnivå. Hörselskydd med
rak dämpning över frekvensområdet visade sig vara signifikant bättre än de lågdämpande vid
65 dB(A) som talnivå. Subjektivt test illustrerade att de lågdämpande skydden uppfattades
vara fördelaktiga av forskningspersonerna. Bara ett resultat kunde uppmätas från
hörselnedsatt deltagare med SiimpL.
Slutsats: Överdämpning antyds efter denna studie ha en betydande effekt på taluppfattningen
vid mätningar med SiimpL. Mer forskning behövs för att kunna se hur personer med
hörselnedsättnings taluppfattningsförmåga påverkas av hörselskydds olika egenskaper.},
 author    = {Larsson, Rickard},
 keyword   = {hörselskydd,taluppfattning,SiimpL,bakgrundsbuller},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av hörselskydds egenskapers påverkan på taluppfattningen i brus med hjälp av SiimpL},
 year     = {2015},
}