Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En undersökning av hur barns prestation på ett språkförståelsetest ter sig i bakgrundsbabbel med och utan visuellt stöd

Aldenklint, Sonny LU and Kjellsson Meier, Stephanie LU (2015) AUDM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Bristande klassrumsakustik är idag ofta förekommande. Förutom att barn påverkas negativt av den dåliga lyssningsmiljön, blir även lärarens röst påverkad negativt på grund av överansträngning. Föreliggande studie ämnar undersöka hur lärarens röst och bakgrundsljud påverkar normalhörande barns språkförståelse. Syftet är att undersöka språkförståelse i fyra olika lyssningsvillkor: Med visuellt stöd (VT) och utan visuellt stöd (AT) i tyst miljö, samt med visuellt stöd (VB) och utan visuellt stöd (AB) i bakgrundsbabbel. Vidare är syftet att undersöka hur ovan nämnda villkor påverkar barns förmåga att återkalla information samt hur de påverkar barns upplevda ansträngning under testning.
I studien ingick 56 deltagare: 21 pojkar och 35 flickor.... (More)
Bristande klassrumsakustik är idag ofta förekommande. Förutom att barn påverkas negativt av den dåliga lyssningsmiljön, blir även lärarens röst påverkad negativt på grund av överansträngning. Föreliggande studie ämnar undersöka hur lärarens röst och bakgrundsljud påverkar normalhörande barns språkförståelse. Syftet är att undersöka språkförståelse i fyra olika lyssningsvillkor: Med visuellt stöd (VT) och utan visuellt stöd (AT) i tyst miljö, samt med visuellt stöd (VB) och utan visuellt stöd (AB) i bakgrundsbabbel. Vidare är syftet att undersöka hur ovan nämnda villkor påverkar barns förmåga att återkalla information samt hur de påverkar barns upplevda ansträngning under testning.
I studien ingick 56 deltagare: 21 pojkar och 35 flickor. Testbatteriet bestod av följande deltest: en del av Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF) som testar språkförståelsen, Competing Language Processing Task (CLPT) som testar arbetsminnet, Elithon Mazes (EM) som testar de exekutiva funktionerna och ett test som vi kallar för återkallandet av CELF (Å-CELF). Testet Å-CELF syftar till att undersöka barns förmåga att återkalla information från ursprungliga CELF. Vid testning av barns språkförståelse användes en digitaliserad version av CELF för att kunna undersöka språkförståelsen i de ovan nämnda villkoren. Samtliga villkor testades med en dysfonisk röst, det vill säga att rösten är hes. En animerad figur användes för att testa villkoret med visuellt stöd och för att testa villkoret bakgrundsbabbel användes ett semantiskt barnbabbel.
Resultaten på jämförelserna mellan villkoren AT och AB visade en signifikant skillnad på språkförståelsetestningen. Även jämförelserna mellan VT och VB visade en signifikant skillnad på språkförståelsetestningen. Detta tyder på att barn presterar sämre vid språkförståelsetestning i babbel. Inga signifikanta effekter kunde påvisas gällande nyttan av visuellt stöd. Vid testning i babbel kunde vi se tendenser till en negativt påverkad förmåga att lagra information. Till sist visar även våra resultat att när barn skattar en uppgift som ansträngande presterar de också sämre. Sammanfattningsvis bekräftar denna studie resultaten från tidigare forskning, som förklarar att bakgrundsljud påverkar barns språkförståelse negativt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aldenklint, Sonny LU and Kjellsson Meier, Stephanie LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Språkförståelse, bakgrundsbabbel, återkalla information, skattning
language
Swedish
id
7369817
date added to LUP
2015-06-17 15:43:52
date last changed
2015-06-18 14:04:29
@misc{7369817,
 abstract   = {Bristande klassrumsakustik är idag ofta förekommande. Förutom att barn påverkas negativt av den dåliga lyssningsmiljön, blir även lärarens röst påverkad negativt på grund av överansträngning. Föreliggande studie ämnar undersöka hur lärarens röst och bakgrundsljud påverkar normalhörande barns språkförståelse. Syftet är att undersöka språkförståelse i fyra olika lyssningsvillkor: Med visuellt stöd (VT) och utan visuellt stöd (AT) i tyst miljö, samt med visuellt stöd (VB) och utan visuellt stöd (AB) i bakgrundsbabbel. Vidare är syftet att undersöka hur ovan nämnda villkor påverkar barns förmåga att återkalla information samt hur de påverkar barns upplevda ansträngning under testning.
I studien ingick 56 deltagare: 21 pojkar och 35 flickor. Testbatteriet bestod av följande deltest: en del av Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF) som testar språkförståelsen, Competing Language Processing Task (CLPT) som testar arbetsminnet, Elithon Mazes (EM) som testar de exekutiva funktionerna och ett test som vi kallar för återkallandet av CELF (Å-CELF). Testet Å-CELF syftar till att undersöka barns förmåga att återkalla information från ursprungliga CELF. Vid testning av barns språkförståelse användes en digitaliserad version av CELF för att kunna undersöka språkförståelsen i de ovan nämnda villkoren. Samtliga villkor testades med en dysfonisk röst, det vill säga att rösten är hes. En animerad figur användes för att testa villkoret med visuellt stöd och för att testa villkoret bakgrundsbabbel användes ett semantiskt barnbabbel.
Resultaten på jämförelserna mellan villkoren AT och AB visade en signifikant skillnad på språkförståelsetestningen. Även jämförelserna mellan VT och VB visade en signifikant skillnad på språkförståelsetestningen. Detta tyder på att barn presterar sämre vid språkförståelsetestning i babbel. Inga signifikanta effekter kunde påvisas gällande nyttan av visuellt stöd. Vid testning i babbel kunde vi se tendenser till en negativt påverkad förmåga att lagra information. Till sist visar även våra resultat att när barn skattar en uppgift som ansträngande presterar de också sämre. Sammanfattningsvis bekräftar denna studie resultaten från tidigare forskning, som förklarar att bakgrundsljud påverkar barns språkförståelse negativt.},
 author    = {Aldenklint, Sonny and Kjellsson Meier, Stephanie},
 keyword   = {Språkförståelse,bakgrundsbabbel,återkalla information,skattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En undersökning av hur barns prestation på ett språkförståelsetest ter sig i bakgrundsbabbel med och utan visuellt stöd},
 year     = {2015},
}