Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Postoperativa sårinfektioner – en litteraturstudie om sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder

Svensson Rosell, Astrid LU and Andersson, Marielle LU (2015) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Postoperativa sårinfektioner är idag den näst vanligaste kategorin av vårdrelaterade infektioner i Sverige och leder till ett onödigt lidande för individen och kan innebära förlängda vårdtider, sjukskrivning, begränsningar i det sociala livet samt ekonomiska svårigheter. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att kartlägga sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga postoperativa sårinfektioner. Antal inkluderade artiklar i studien uppgick till 14 stycken. Teman som framkom i analysen av de ingående studierna som var av vikt för att förebygga postoperativa sårinfektioner var; Antibiotikaprofylax, Preoperativ desinfektion, Kunskap, undervisning och information, Sårbedömning och såromläggning samt Registrering och... (More)
Postoperativa sårinfektioner är idag den näst vanligaste kategorin av vårdrelaterade infektioner i Sverige och leder till ett onödigt lidande för individen och kan innebära förlängda vårdtider, sjukskrivning, begränsningar i det sociala livet samt ekonomiska svårigheter. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att kartlägga sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga postoperativa sårinfektioner. Antal inkluderade artiklar i studien uppgick till 14 stycken. Teman som framkom i analysen av de ingående studierna som var av vikt för att förebygga postoperativa sårinfektioner var; Antibiotikaprofylax, Preoperativ desinfektion, Kunskap, undervisning och information, Sårbedömning och såromläggning samt Registrering och dokumentation. Samtliga teman är beroende av följsamhet till riktlinjer för att förebygga postoperativa sårinfektioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson Rosell, Astrid LU and Andersson, Marielle LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Preoperativa omvårdnadsåtgärder, Postoperativa omvårdnadsåtgärder, Följsamhet, Kunskap, Hygien, Prevention
language
Swedish
id
7370028
date added to LUP
2015-06-23 08:54:21
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{7370028,
 abstract   = {Postoperativa sårinfektioner är idag den näst vanligaste kategorin av vårdrelaterade infektioner i Sverige och leder till ett onödigt lidande för individen och kan innebära förlängda vårdtider, sjukskrivning, begränsningar i det sociala livet samt ekonomiska svårigheter. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att kartlägga sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga postoperativa sårinfektioner. Antal inkluderade artiklar i studien uppgick till 14 stycken. Teman som framkom i analysen av de ingående studierna som var av vikt för att förebygga postoperativa sårinfektioner var; Antibiotikaprofylax, Preoperativ desinfektion, Kunskap, undervisning och information, Sårbedömning och såromläggning samt Registrering och dokumentation. Samtliga teman är beroende av följsamhet till riktlinjer för att förebygga postoperativa sårinfektioner.},
 author    = {Svensson Rosell, Astrid and Andersson, Marielle},
 keyword   = {Preoperativa omvårdnadsåtgärder,Postoperativa omvårdnadsåtgärder,Följsamhet,Kunskap,Hygien,Prevention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Postoperativa sårinfektioner – en litteraturstudie om sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder},
 year     = {2015},
}