Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Biologisk mångfald i Skåne

Lindau, Emelie LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
The agricultural landscape is one of the areas that are very rich in species as it consists of several different habitats. The majority of these species are now highly endangered due to habitat loss. This due to an intensification and homogenization of Sweden’s main cultivated areas, including Skånes flat country regions. Farmers are characterized as responsible stewards of the nature and to have a deep understanding of natural cycles. Their behavior is based on attitudes, norms, habits and expectations, which in turn affects their decision-making. To get an understanding of agriculture and conservation work, it is important to know how farmers’ vision for conservation is formed and how this attitude is shaped in consideration of social,... (More)
The agricultural landscape is one of the areas that are very rich in species as it consists of several different habitats. The majority of these species are now highly endangered due to habitat loss. This due to an intensification and homogenization of Sweden’s main cultivated areas, including Skånes flat country regions. Farmers are characterized as responsible stewards of the nature and to have a deep understanding of natural cycles. Their behavior is based on attitudes, norms, habits and expectations, which in turn affects their decision-making. To get an understanding of agriculture and conservation work, it is important to know how farmers’ vision for conservation is formed and how this attitude is shaped in consideration of social, economic and political aspects.
The results is based on a survey examining 11 Scanian farmers' attitudes to various issues dealing with economy, biodiversity, law, social and political aspects. The results shows that there is a strong correlation between species richness for ground beetles and attitudes to financial risks, and the size of the farmland. The answered questions also shows a clear dissatisfaction from the farmers' side when it comes to legislative and political decisions. Overall, the farmers had a positive attitude towards nature conservation and environmental grants. The survey also showed a general positive interest from the farmers regarding to be involved in some kind of agri-environment scheme. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Emelie Lindau

Lantbrukares syn på jordbruksverksamhet i förhållande till förgröningsåtgärder och naturvård

Odlingslandskapet är ett av de områden som är väldigt artrikt då det består av flera olika biotoper. Majoriteten av dessa arter är idag starkt utrotningshotade på grund av att deras habitat går förlorade. Detta då Sveriges huvudsakliga odlingsområden, däribland Skånes slättbygdsområden i dagsläget är intensivt brukade och starkt homogeniserade. Eftersom en strukturrationaliseringsprocess har pågått under större delen av 1900-talet.

Lantbrukare kännetecknas som ansvariga förvaltare av naturen och att ha en djup förståelse för naturliga cykler. Lantbrukares uppträdande är uppbyggd på attityder, normer, vanor och förväntningar... (More)
Emelie Lindau

Lantbrukares syn på jordbruksverksamhet i förhållande till förgröningsåtgärder och naturvård

Odlingslandskapet är ett av de områden som är väldigt artrikt då det består av flera olika biotoper. Majoriteten av dessa arter är idag starkt utrotningshotade på grund av att deras habitat går förlorade. Detta då Sveriges huvudsakliga odlingsområden, däribland Skånes slättbygdsområden i dagsläget är intensivt brukade och starkt homogeniserade. Eftersom en strukturrationaliseringsprocess har pågått under större delen av 1900-talet.

Lantbrukare kännetecknas som ansvariga förvaltare av naturen och att ha en djup förståelse för naturliga cykler. Lantbrukares uppträdande är uppbyggd på attityder, normer, vanor och förväntningar och deras uppträdande påverkar deras beslutstagande. Attityder kan förklaras som interna mentala aktiviteter som intellektuellt placerar en individ att reagera på objekt eller aktiviteter. Detta leder till att attityder starkt kopplas till en individs beteende. Då attityder ordnas konsekvent relaterar individer sin syn på olika områden, så som miljö och bevarande, till sin syn på andra ämnen som familj och ansvar. Attityder har på så sätt stor betydelse för hur lantbrukare väljer att implementera naturvård i sin verksamhet då beslut avgörs av lantbrukaren själv. För att studera detta har en enkätundersökning gjorts besvarad av 11 Skånska lantbrukare. Enkäten är baserad på frågor som berör politiska, sociala, ekonomiska aspekter och frågor gällande naturvård och biologisk mångfald. För att klargöra de olika attityderna hos lantbrukarna användes en principalkomponentsanalys.

Baserat på resultaten från den statistiska analysen kunde ett tydligt positivt samband ses mellan jordlöparartrikedom och jordbrukares vilja att ta ekonomiska risker samt mellan jordlöparartrikedom och storleken på ägorna, vilket även var positivt korrelerat till arealen av grödor som typiskt dominerar i intensiva jordbrukslandskap såsom höstvete, sockerbetor, vårkorn och höstraps. De besvarade frågor visar också ett tydligt missnöje från jordbrukarnas sida när det gäller lagstiftning och politiska beslut. Totalt sett hade bönderna en positiv inställning till naturvård och miljöersättningar. Undersökningen visade också ett allmänt positivt intresse från bönderna att delta i miljö- och landsbygdsprogram. Men när det kommer till att implementera naturvård i deras verksamhet blir det mer invecklat då det är så pass många aspekter som måste tas i hänsyn till.

Handledare: Erkki Palmu
Examensarbete 15 hp i miljövetenskap (MVEK02) 2015
Biologiskainstitutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindau, Emelie LU
supervisor
organization
alternative title
En studie kring lantbrukares syn på jordbruksverksamhet i relation till förgröningsåtgärder och naturvård
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
farmland biodiversity, farmers, nature conservation, survey, likert scale, attitudes
language
Swedish
id
7370073
date added to LUP
2015-06-18 15:57:31
date last changed
2015-06-18 15:57:41
@misc{7370073,
 abstract   = {The agricultural landscape is one of the areas that are very rich in species as it consists of several different habitats. The majority of these species are now highly endangered due to habitat loss. This due to an intensification and homogenization of Sweden’s main cultivated areas, including Skånes flat country regions. Farmers are characterized as responsible stewards of the nature and to have a deep understanding of natural cycles. Their behavior is based on attitudes, norms, habits and expectations, which in turn affects their decision-making. To get an understanding of agriculture and conservation work, it is important to know how farmers’ vision for conservation is formed and how this attitude is shaped in consideration of social, economic and political aspects. 
The results is based on a survey examining 11 Scanian farmers' attitudes to various issues dealing with economy, biodiversity, law, social and political aspects. The results shows that there is a strong correlation between species richness for ground beetles and attitudes to financial risks, and the size of the farmland. The answered questions also shows a clear dissatisfaction from the farmers' side when it comes to legislative and political decisions. Overall, the farmers had a positive attitude towards nature conservation and environmental grants. The survey also showed a general positive interest from the farmers regarding to be involved in some kind of agri-environment scheme.},
 author    = {Lindau, Emelie},
 keyword   = {farmland biodiversity,farmers,nature conservation,survey,likert scale,attitudes},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Biologisk mångfald i Skåne},
 year     = {2015},
}