Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flyktingbarn och ungdomar i Sverige - Förekomst av trauma, dissociativa symtom och posttraumatisk stress i relation till rapporterad anknytning och upplevt socialt stöd

Landén, Linus LU and Ingberg Sundsgård, Lovisa LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Flyktingbarn och –ungdomar är en grupp som löper stor risk för psykisk ohälsa, i och med de potentiellt traumatiserande upplevelser som krig och flykt ofta innebär. Föreliggande studie syftade till att undersöka förekomst av potentiellt traumatiserande upplevelser, dissociativa symtom och posttraumatisk stress hos flyktingbarn och - ungdomar (n = 32) i en svensk kontext, samt hur rapporterat anknytningsmönster och upplevt socialt stöd relaterade till denna förekomst. Utöver detta undersöktes eventuella könsskillnader, samt hur rapporterad fattigdom under uppväxten och socioekonomisk status (SES) relaterade till trauma, dissociativa symtom och posttraumatisk stress. Data samlades in på skolor i en större svensk stad. Resultatet visade på... (More)
Flyktingbarn och –ungdomar är en grupp som löper stor risk för psykisk ohälsa, i och med de potentiellt traumatiserande upplevelser som krig och flykt ofta innebär. Föreliggande studie syftade till att undersöka förekomst av potentiellt traumatiserande upplevelser, dissociativa symtom och posttraumatisk stress hos flyktingbarn och - ungdomar (n = 32) i en svensk kontext, samt hur rapporterat anknytningsmönster och upplevt socialt stöd relaterade till denna förekomst. Utöver detta undersöktes eventuella könsskillnader, samt hur rapporterad fattigdom under uppväxten och socioekonomisk status (SES) relaterade till trauma, dissociativa symtom och posttraumatisk stress. Data samlades in på skolor i en större svensk stad. Resultatet visade på att alla deltagare hade upplevt minst ett krigs- och flyktrelaterat trauma, samt tre eller fler interpersonella sådana. En fjärdedel av deltagarna skattade i nivå med indikerad patologisk dissociation, och 40,6% i nivå med indikerad PTSD-diagnos. Studien visade också på ett starkt samband mellan potentiell traumatiserande upplevelser och dissociativa symtom, samt på att trygg anknytning fungerar som en skyddande faktor i sambandet mellan krigs- och flykttrauma och dissociativa symtom. Fattigdom och SES korrelerade båda med trauma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Landén, Linus LU and Ingberg Sundsgård, Lovisa LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Flyktingbarn, Trauma, Dissociativa symtom, Posttraumatisk stress, Anknytning, Socialt stöd, Könsskillnader, Fattigdom, Socioekonomisk status
language
Swedish
id
7370084
date added to LUP
2015-06-18 11:10:38
date last changed
2015-06-18 11:10:38
@misc{7370084,
 abstract   = {Flyktingbarn och –ungdomar är en grupp som löper stor risk för psykisk ohälsa, i och med de potentiellt traumatiserande upplevelser som krig och flykt ofta innebär. Föreliggande studie syftade till att undersöka förekomst av potentiellt traumatiserande upplevelser, dissociativa symtom och posttraumatisk stress hos flyktingbarn och - ungdomar (n = 32) i en svensk kontext, samt hur rapporterat anknytningsmönster och upplevt socialt stöd relaterade till denna förekomst. Utöver detta undersöktes eventuella könsskillnader, samt hur rapporterad fattigdom under uppväxten och socioekonomisk status (SES) relaterade till trauma, dissociativa symtom och posttraumatisk stress. Data samlades in på skolor i en större svensk stad. Resultatet visade på att alla deltagare hade upplevt minst ett krigs- och flyktrelaterat trauma, samt tre eller fler interpersonella sådana. En fjärdedel av deltagarna skattade i nivå med indikerad patologisk dissociation, och 40,6% i nivå med indikerad PTSD-diagnos. Studien visade också på ett starkt samband mellan potentiell traumatiserande upplevelser och dissociativa symtom, samt på att trygg anknytning fungerar som en skyddande faktor i sambandet mellan krigs- och flykttrauma och dissociativa symtom. Fattigdom och SES korrelerade båda med trauma.},
 author    = {Landén, Linus and Ingberg Sundsgård, Lovisa},
 keyword   = {Flyktingbarn,Trauma,Dissociativa symtom,Posttraumatisk stress,Anknytning,Socialt stöd,Könsskillnader,Fattigdom,Socioekonomisk status},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flyktingbarn och ungdomar i Sverige - Förekomst av trauma, dissociativa symtom och posttraumatisk stress i relation till rapporterad anknytning och upplevt socialt stöd},
 year     = {2015},
}