Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jämställdhet i kulturorganisationer - En studie av jämställdhetsarbetet i Malmös kulturliv

Flodin, Pontus LU (2015) KULK10 20151
Division of Cultural Management
Abstract (Swedish)
Våren 2015 spenderade jag som praktikant på kulturfövaltningen i Malmö stad. Under min tid där skrev jag en rapport som handlade om hur organisationer som beviljats verksamhetsstöd inför 2015 arbetade med jämställdhet. Anledningen till att jag skrev rapporten var att kulturstödsenheten året innan hade instiftat nya mål kring att organisationerna nu var tvungna att beskriva hur de jobbade med jämställdhet.

Uppsatsen är en textanalys av det insamlade materialet, som består av dels min rapport och dels min egna sammanställning som jag sedan baserade rapporten på. Jag har valt att analysera den här texten på en rad olika sätt. Jag använder mig av både begreppsanalys och ett mer övergripande perspektiv där jag plockar fram intressanta... (More)
Våren 2015 spenderade jag som praktikant på kulturfövaltningen i Malmö stad. Under min tid där skrev jag en rapport som handlade om hur organisationer som beviljats verksamhetsstöd inför 2015 arbetade med jämställdhet. Anledningen till att jag skrev rapporten var att kulturstödsenheten året innan hade instiftat nya mål kring att organisationerna nu var tvungna att beskriva hur de jobbade med jämställdhet.

Uppsatsen är en textanalys av det insamlade materialet, som består av dels min rapport och dels min egna sammanställning som jag sedan baserade rapporten på. Jag har valt att analysera den här texten på en rad olika sätt. Jag använder mig av både begreppsanalys och ett mer övergripande perspektiv där jag plockar fram intressanta detaljer inom analysmaterialet och tittar närmare på.

Utifrån den rapporten jag skrev valde jag sedan att gå vidare med en uppsats i ämnet. Uppsatsen ger en överblick över vad jag kom fram till i rapporten och den överblicken utgör sedan grund för vidare analys. Min analys är indelad i tre delar. Först gör jag en begreppsanalys av begreppet jämställdhet där jag fokuserar på att skapa en förståelse för hur begreppet har använts av organisationerna. Sedan går jag vidare till en diskussion om hur man ska kunna göra jämställdhetsarbete mer hållbart. I den här delen av uppsatsen tar jag hjälp av nyinstutionell teori. Slutligen för jag en diskussion om maktbegreppet och hur dess inverkan kan ha påverkat innehållet i organisationernas ansökningar. Syftet med den avslutande delen är att föra en diskussion om vilka samhällsstrukturer som tar sig uttryck i analysmaterialet. (Less)
Abstract
During the spring of 2015 I had an internship at the department of culture in Malmo. My main task assignment was to write a report on how the organizations that had been given financial support from the department were working with equality issues. My bachelor thesis is a continuing on that report were I further explore how the organizations describe how they work with equality within their own organization. The purpose of this thesis is to investigate the different views of the word equality and to discuss how the different definitions of the word are affecting the work for increased equality. In the beginning of the analysis chapter I do a summation of the points already made in the report and thereafter I discuss how an organization can... (More)
During the spring of 2015 I had an internship at the department of culture in Malmo. My main task assignment was to write a report on how the organizations that had been given financial support from the department were working with equality issues. My bachelor thesis is a continuing on that report were I further explore how the organizations describe how they work with equality within their own organization. The purpose of this thesis is to investigate the different views of the word equality and to discuss how the different definitions of the word are affecting the work for increased equality. In the beginning of the analysis chapter I do a summation of the points already made in the report and thereafter I discuss how an organization can make their work for gender equality sustainable. The last part of the analysis chapter consists of a discussion about power relations within the gender roles and how it affects the way the organizations describe their gender equality work. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flodin, Pontus LU
supervisor
organization
course
KULK10 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Jämställdhet, Equality, Begreppsanalys, Makt, Nyinstutionell teori, Kulturadministration, Malmö Stad, Kulturförvaltningen, Kulturstödsenheten, Culture management
language
Swedish
id
7370122
date added to LUP
2015-06-18 10:40:58
date last changed
2015-06-18 10:40:58
@misc{7370122,
 abstract   = {{During the spring of 2015 I had an internship at the department of culture in Malmo. My main task assignment was to write a report on how the organizations that had been given financial support from the department were working with equality issues. My bachelor thesis is a continuing on that report were I further explore how the organizations describe how they work with equality within their own organization. The purpose of this thesis is to investigate the different views of the word equality and to discuss how the different definitions of the word are affecting the work for increased equality. In the beginning of the analysis chapter I do a summation of the points already made in the report and thereafter I discuss how an organization can make their work for gender equality sustainable. The last part of the analysis chapter consists of a discussion about power relations within the gender roles and how it affects the way the organizations describe their gender equality work.}},
 author    = {{Flodin, Pontus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Jämställdhet i kulturorganisationer - En studie av jämställdhetsarbetet i Malmös kulturliv}},
 year     = {{2015}},
}