Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Off the record - LSP Green Transports - Exploring differences in and monitoring of environmental demands in the purchasing process of transport services

Weich, Evelina LU (2015) MVEM30 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Effective freight transportation is a central part of the modern society, creating social and economic benefits. Nevertheless, the logistics industry is facing substantial sustainability challenges, where freight transports have been identified as the main environmental hazard. Scholars have previously highlighted the centrality of the purchasing process for reducing the environmental impact of the industry; however a limited amount of research tackles the LSP-LSC relation and the stipulated environmental demands in a detailed and practical manner, leaving the research stage highly premature. The purpose of this study is to explore the environmental demands stipulated in the purchasing process of transport services by investigating... (More)
Effective freight transportation is a central part of the modern society, creating social and economic benefits. Nevertheless, the logistics industry is facing substantial sustainability challenges, where freight transports have been identified as the main environmental hazard. Scholars have previously highlighted the centrality of the purchasing process for reducing the environmental impact of the industry; however a limited amount of research tackles the LSP-LSC relation and the stipulated environmental demands in a detailed and practical manner, leaving the research stage highly premature. The purpose of this study is to explore the environmental demands stipulated in the purchasing process of transport services by investigating differences in characteristics of green demands emerging from two industries of LSCs, exploring how the stipulated demands affect the price of the required solutions, and examining how LSCs monitor compliance of the demands. The research questions are undertaken by a case study approach, combining analysis of corporate documentation and interviews with industrial experts.

The study finds that the environmental demands vary greatly in consistency, ambition and focus between the investigated industries concluding that the food retailers demonstrate high ambition in demanding environmental considerations, while any real environmental interest among the construction materialist is limited when negatively affecting price. Furthermore, the study discovers that it is not possible to accurately distinguish how the environmental demands affect the price of the transport solutions due to the attitude of the LSP, the markets character and the conditions given the author. Concerning the monitoring process, the findings point out that LSCs monitor compliance mainly via environmental reports provided by the LSP, signifying a profound faith in the rightness of the provider. Additionally, some LSCs conduct complementary follow ups by spot-checks, assemblies and audits but strains that 100% environmental compliance is not feasible to assure. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Godstransporter fyller en central roll i det industrialiserade och globaliserade samhället. I takt med att den globala handeln har ökat har en ökad efterfråga på transporter drivits fram. Trots att transporter bidrar till ekonomiska och sociala fördelar världen över står transportbranschen inför flertalet hållbarhetsrelaterade problem där godstransporter har identifierats som ett av de största hoten för miljön. Den svenska utsläppsstatistiken bekräftar expansionen och vittnar om att utsläppen av växthusgaser från godstransporter har ökat med 8 % de senaste 15 åren varvid 10-20 % av de totala nationella växthusgasutsläppen beräknas generera från transportbranschen, som nästintill uteslutande domineras av fossila bränslen. – En utveckling... (More)
Godstransporter fyller en central roll i det industrialiserade och globaliserade samhället. I takt med att den globala handeln har ökat har en ökad efterfråga på transporter drivits fram. Trots att transporter bidrar till ekonomiska och sociala fördelar världen över står transportbranschen inför flertalet hållbarhetsrelaterade problem där godstransporter har identifierats som ett av de största hoten för miljön. Den svenska utsläppsstatistiken bekräftar expansionen och vittnar om att utsläppen av växthusgaser från godstransporter har ökat med 8 % de senaste 15 åren varvid 10-20 % av de totala nationella växthusgasutsläppen beräknas generera från transportbranschen, som nästintill uteslutande domineras av fossila bränslen. – En utveckling som inte är förenlig med uppsatta globala eller nationella miljö- och klimatmål. Insikten har resulterat i ett förstärkt verksamhetsfokus i branschen där transporttjänster har identifierats som ett centralt område för att uppnå miljömässig optimering.

Tidigare forskning belyser två centrala strategier för att reducera miljöpåverkan från transportindustrin, nämligen tekniska optimeringar och förändringar i applicerade processer. Dock tyder forskningen på att tekniska optimeringar inte kommer att räcka till, vilket innebär att förändringar i befintliga processer och strategier kommer vara nödvändigt för att reducera branschens miljöpåverkan. Denna studie behandlar en sådan strategi, nämligen upphandlingsprocessen av transporttjänster där miljömässiga krav och förväntningar på transportörer specificeras. Stora transportföretag spelar en central roll för miljöoptimeringen av industrin då de behandlar resurser som är direkt kopplade till miljöpåverkan, men samtidigt är företagen förmedlare till transportköparna vars krav till stor del formar hur transportverksamheterna utformar sina transporter. Trots att kundkrav har identifierats som essentiella för att uppnå logistisk optimering och miljömässiga krav har mycket lite forskning genomförts på området och en begränsad mängd litteratur behandlar miljökrav som ställs vid köp av transporttjänster. Denna studie syftar till att bidra till forskningsområdet genom att undersöka miljökrav som ställs i upphandlingsfasen av transporttjänster genom att granska hur miljökraven skiljer sig mellan transportköpare från två olika industrier (livsmedel & byggmaterial), undersöka hur miljökraven påverkar priset på transportlösningen samt utreda hur transportköpare kontrollerar att miljökraven som ställs på transportören uppfylls. Forskningsfrågorna utreds genom en fallstudie där intervjuer och dokumentstudier har genomförts.

Studiens resultat visar att miljökraven skiljer sig mycket mellan transportköpare från livsmedelsbranschen och byggmaterialindustrin där livsmedelsföretagen är mycket ambitiösa i att ställa miljökrav medan byggmaterialföretagen tycks visa begränsat intresse för miljökrav om kraven påverkar priset på transportlösningen. Vidare visar studien att det inte går att säkerställa exakt hur miljökrav påverkar priset på transporter, men fynden tyder på att miljökrav generellt leder till en viss prisökning gentemot kunden. Angående uppföljningsprocessen tyder resultatet på att transportköparna främst kontrollerar kravuppfyllelse genom regelbundna miljörapporter från transportföretaget medan livsmedelsföretagen även genomför regelbundna möten, stickprov och revisioner. Dock tyder resultatet på att 100 % uppfyllelse av miljökraven inte är möjligt att säkerställa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weich, Evelina LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Freight Transport, Purchasing process, Environmental demands, Pricing & Monitoring
language
English
id
7370283
date added to LUP
2015-06-18 15:33:46
date last changed
2015-06-18 15:33:46
@misc{7370283,
 abstract   = {Effective freight transportation is a central part of the modern society, creating social and economic benefits. Nevertheless, the logistics industry is facing substantial sustainability challenges, where freight transports have been identified as the main environmental hazard. Scholars have previously highlighted the centrality of the purchasing process for reducing the environmental impact of the industry; however a limited amount of research tackles the LSP-LSC relation and the stipulated environmental demands in a detailed and practical manner, leaving the research stage highly premature. The purpose of this study is to explore the environmental demands stipulated in the purchasing process of transport services by investigating differences in characteristics of green demands emerging from two industries of LSCs, exploring how the stipulated demands affect the price of the required solutions, and examining how LSCs monitor compliance of the demands. The research questions are undertaken by a case study approach, combining analysis of corporate documentation and interviews with industrial experts.

The study finds that the environmental demands vary greatly in consistency, ambition and focus between the investigated industries concluding that the food retailers demonstrate high ambition in demanding environmental considerations, while any real environmental interest among the construction materialist is limited when negatively affecting price. Furthermore, the study discovers that it is not possible to accurately distinguish how the environmental demands affect the price of the transport solutions due to the attitude of the LSP, the markets character and the conditions given the author. Concerning the monitoring process, the findings point out that LSCs monitor compliance mainly via environmental reports provided by the LSP, signifying a profound faith in the rightness of the provider. Additionally, some LSCs conduct complementary follow ups by spot-checks, assemblies and audits but strains that 100% environmental compliance is not feasible to assure.},
 author    = {Weich, Evelina},
 keyword   = {Freight Transport,Purchasing process,Environmental demands,Pricing & Monitoring},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Off the record - LSP Green Transports - Exploring differences in and monitoring of environmental demands in the purchasing process of transport services},
 year     = {2015},
}