Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur tar kommuner hänsyn till miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan vid gatu- och trafikplanering? - En studie om Lunds och Malmös kommun

Tillgren, Joel LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Swedish environmental politics is held together by an environmental objectives system consisting of one generational goal, 16 environmental quality objectives and 24 milestone targets. In order to achieve these objectives municipalities are considered to play an important role. The purpose of this study is to examine how municipalities can take reduced climate impact into account when they deal with road planning. Furthermore, the purpose is to describe what role municipalities play in the Swedish environmental objectives system. This study focuses on Lund and Malmö. The issues examined are:

What is the role of municipalities in the work of reaching the environmental quality objective reduces climate impact, when they are dealing with... (More)
Swedish environmental politics is held together by an environmental objectives system consisting of one generational goal, 16 environmental quality objectives and 24 milestone targets. In order to achieve these objectives municipalities are considered to play an important role. The purpose of this study is to examine how municipalities can take reduced climate impact into account when they deal with road planning. Furthermore, the purpose is to describe what role municipalities play in the Swedish environmental objectives system. This study focuses on Lund and Malmö. The issues examined are:

What is the role of municipalities in the work of reaching the environmental quality objective reduces climate impact, when they are dealing with road planning?
How can municipalities take reduced climate impact into account when they deal with road planning?

To answer these questions both literature reviews and interviews have been made. Legislation related to city planning and road planning have been studied to sort out how far the decision making competence of municipalities goes. Strategic document and plans from Lund and Malmö were observed in order to see how they chosen to coordinate reduced climate impact with their work concerning road planning. Interviews have also been made with officials from the traffic department of both Lund and Malmö to clarify in what way they are involved with the environmental objectives.

This study shows that municipalities are important players in the effort of reducing greenhouse gas emissions from the traffic. In order to do this successfully Lund and Malmö mainly has three instruments available: physical planning, traffic regulation and an active work with behavioral change. However, municipalities are free to choose to what extent they want to contribute to the environmental objectives and it is therefore up to each municipality to set up their own objectives. In the current situation, problems arise when municipalities that have different ambitions needs to cooperate concerning these questions. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sveriges miljöpolitik kretsar kring ett gemensamt miljömålssystem med sexton miljökvalitetsmål, tjugofyra etappmål och ett övergripande mål om att kunna ”lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta”. För att uppnå målen krävs det ett engagemang från en mängd olika samhällsaktörer inom olika samhällssektorer. Samtidigt är det oklart vem som ansvarar för att detta verkligen ska ske.
Endast två av de sexton uppsatta miljökvalitetsmålen bedöms kunna uppnås med ”idag beslutade styrmedel och med genomförda åtgärder före år 2020”. Detta kan ses som både oroväckande och ett dåligt betyg på svensk miljöpolitik. Kommunerna anses som viktiga aktörer för att uppnå miljömålen men saknar samtidigt formellt ansvar för att... (More)
Sveriges miljöpolitik kretsar kring ett gemensamt miljömålssystem med sexton miljökvalitetsmål, tjugofyra etappmål och ett övergripande mål om att kunna ”lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta”. För att uppnå målen krävs det ett engagemang från en mängd olika samhällsaktörer inom olika samhällssektorer. Samtidigt är det oklart vem som ansvarar för att detta verkligen ska ske.
Endast två av de sexton uppsatta miljökvalitetsmålen bedöms kunna uppnås med ”idag beslutade styrmedel och med genomförda åtgärder före år 2020”. Detta kan ses som både oroväckande och ett dåligt betyg på svensk miljöpolitik. Kommunerna anses som viktiga aktörer för att uppnå miljömålen men saknar samtidigt formellt ansvar för att arbeta aktivt med målen. Detta kan utgöra ett problem för huruvida målen uppfylls eller ej och risken finns att ett glapp uppstår mellan Sveriges miljömålsarbete och kommuners fysiska planering. Därför är det viktigt att undersöka vilken betydelse miljömålen har då planering av hur kommuner ska byggas sker.
Denna studie belyser kommuners roll i det svenska miljömålsarbetet vid planering av gator och trafik, och undersöker hur miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan vägs in i Lunds och Malmös gatu- och trafikplanering. Resultaten visar att kommuners arbete med gatu- och trafikfrågor har stor betydelse för huruvida begränsad klimatpåverkan är möjligt att uppnå. Sveriges kommuner har en viktig och unik roll i arbetet med att uppnå begränsad klimatpåverkan, vilket till stor del beror på att de sitter på det kommunala plan monopolet. De arbetsområden inom gatu- och trafikplanering där kommuner har goda möjligheter att ta hänsyn till begränsad klimatpåverkan är: fysisk planering, trafikreglering och att jobba med beteendeförändringar. För att på ett framgångsrikt sätt kunna jobba med detta krävs det att enskilda kommuner på mer eller mindre eget intiativ väljer att ta sitt ansvar och vågar göra nödvändiga prioriteringar mellan olika samhällsintressen. Vidare bygger det på att kommuner lyckas samarbeta och samordna sina målsättningar med andra kommuner och myndigheter. I vilken mån Sveriges kommuner väljer att försöka göra detta återstår att se. En tydligare ansvarsfördelning inom det svenska miljömålssystemet hade kunnat underlätta för att skapa dessa förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tillgren, Joel LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7370445
date added to LUP
2015-06-18 15:55:24
date last changed
2015-06-18 15:55:24
@misc{7370445,
 abstract   = {{Swedish environmental politics is held together by an environmental objectives system consisting of one generational goal, 16 environmental quality objectives and 24 milestone targets. In order to achieve these objectives municipalities are considered to play an important role. The purpose of this study is to examine how municipalities can take reduced climate impact into account when they deal with road planning. Furthermore, the purpose is to describe what role municipalities play in the Swedish environmental objectives system. This study focuses on Lund and Malmö. The issues examined are:

What is the role of municipalities in the work of reaching the environmental quality objective reduces climate impact, when they are dealing with road planning?
How can municipalities take reduced climate impact into account when they deal with road planning?

To answer these questions both literature reviews and interviews have been made. Legislation related to city planning and road planning have been studied to sort out how far the decision making competence of municipalities goes. Strategic document and plans from Lund and Malmö were observed in order to see how they chosen to coordinate reduced climate impact with their work concerning road planning. Interviews have also been made with officials from the traffic department of both Lund and Malmö to clarify in what way they are involved with the environmental objectives. 

This study shows that municipalities are important players in the effort of reducing greenhouse gas emissions from the traffic. In order to do this successfully Lund and Malmö mainly has three instruments available: physical planning, traffic regulation and an active work with behavioral change. However, municipalities are free to choose to what extent they want to contribute to the environmental objectives and it is therefore up to each municipality to set up their own objectives. In the current situation, problems arise when municipalities that have different ambitions needs to cooperate concerning these questions.}},
 author    = {{Tillgren, Joel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur tar kommuner hänsyn till miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan vid gatu- och trafikplanering? - En studie om Lunds och Malmös kommun}},
 year     = {{2015}},
}