Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

OMAS (Oral Motor Assessment Scale) – svensk översättning och klinisk utvärdering

Andersson, Frida LU and Johansson, Ellen LU (2015) LOGM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med arbetet var att översätta, kliniskt utvärdera, reliabilitetstesta och validera OMAS (Oral
Motor Assessment Scale) samt att undersöka om de logopeder som använt sig av instrumentet anser
att det är kliniskt användbart i Sverige. Litteraturen visar att prevalensen för orofaryngeal dysfagi
hos barn med cp är hög och att det därför är viktigt att tidigt screena alla barn med diagnosen. I
Sverige saknas i dagsläget ett gemensamt bedömningsinstrument för oralmotorik och dysfagi.
Under arbetet med översättningen och utvärderingen av OMAS har ett tydligt intresse för ett
lättanvänt screeningverktyg visat sig hos svenska logopeder. Trots omfattande rekryteringsförsök
deltog i denna studie endast sju logopeder varav fyra genomförde... (More)
Syftet med arbetet var att översätta, kliniskt utvärdera, reliabilitetstesta och validera OMAS (Oral
Motor Assessment Scale) samt att undersöka om de logopeder som använt sig av instrumentet anser
att det är kliniskt användbart i Sverige. Litteraturen visar att prevalensen för orofaryngeal dysfagi
hos barn med cp är hög och att det därför är viktigt att tidigt screena alla barn med diagnosen. I
Sverige saknas i dagsläget ett gemensamt bedömningsinstrument för oralmotorik och dysfagi.
Under arbetet med översättningen och utvärderingen av OMAS har ett tydligt intresse för ett
lättanvänt screeningverktyg visat sig hos svenska logopeder. Trots omfattande rekryteringsförsök
deltog i denna studie endast sju logopeder varav fyra genomförde en bedömning med OMAS. De
deltagande logopederna besvarade elektroniska enkäter som utformats för att undersöka skalans
validitet. Den ena besvarades efter bedömning med OMAS och den andra besvarades av de tre
logopeder som inte hade möjlighet att genomföra en bedömning. Resultatet visar att de logopeder
som använt OMAS är positiva till att använda sig av screeningverktyget i sin kliniska verksamhet.
Framtida studier bör göras med modifieringar av materialet och större antal forskningspersoner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Frida LU and Johansson, Ellen LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
OMAS, screening, cerebral pares, dysfagi, oralmotorik, översättning
language
Swedish
id
7373315
date added to LUP
2015-06-18 16:49:45
date last changed
2015-06-18 16:49:45
@misc{7373315,
 abstract   = {Syftet med arbetet var att översätta, kliniskt utvärdera, reliabilitetstesta och validera OMAS (Oral
Motor Assessment Scale) samt att undersöka om de logopeder som använt sig av instrumentet anser
att det är kliniskt användbart i Sverige. Litteraturen visar att prevalensen för orofaryngeal dysfagi
hos barn med cp är hög och att det därför är viktigt att tidigt screena alla barn med diagnosen. I
Sverige saknas i dagsläget ett gemensamt bedömningsinstrument för oralmotorik och dysfagi.
Under arbetet med översättningen och utvärderingen av OMAS har ett tydligt intresse för ett
lättanvänt screeningverktyg visat sig hos svenska logopeder. Trots omfattande rekryteringsförsök
deltog i denna studie endast sju logopeder varav fyra genomförde en bedömning med OMAS. De
deltagande logopederna besvarade elektroniska enkäter som utformats för att undersöka skalans
validitet. Den ena besvarades efter bedömning med OMAS och den andra besvarades av de tre
logopeder som inte hade möjlighet att genomföra en bedömning. Resultatet visar att de logopeder
som använt OMAS är positiva till att använda sig av screeningverktyget i sin kliniska verksamhet.
Framtida studier bör göras med modifieringar av materialet och större antal forskningspersoner.},
 author    = {Andersson, Frida and Johansson, Ellen},
 keyword   = {OMAS,screening,cerebral pares,dysfagi,oralmotorik,översättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {OMAS (Oral Motor Assessment Scale) – svensk översättning och klinisk utvärdering},
 year     = {2015},
}