Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dysfagipatienters uppfattning om och compliance till sväljråd givna av logoped

Gottfridsson, Lisa LU and Willman Rubin, Lina LU (2015) LOGM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Den vanligaste åtgärden efter konstaterad dysfagi är att logopeden ger patienten råd för att
underlätta sväljningen och minimera risken för komplikationer. Dysfagipatienter som inte
följer sväljråd de fått löper större risk att drabbas av komplikationer och har en högre
mortalitet. En grundläggande förutsättning för compliance är att patienterna förstår sväljråden.
Internationell forskning om dysfagi har undersökt orsaker till non-compliance, inneliggande
patienters compliance och logopeders uppfattning om sina patienters compliance. Syftet med
denna studie är att över tid undersöka dysfagipatienters uppfattning om och compliance till
sväljråden de fått av logoped i samband med undersökning. I denna kvantitativa studie
jämförs... (More)
Den vanligaste åtgärden efter konstaterad dysfagi är att logopeden ger patienten råd för att
underlätta sväljningen och minimera risken för komplikationer. Dysfagipatienter som inte
följer sväljråd de fått löper större risk att drabbas av komplikationer och har en högre
mortalitet. En grundläggande förutsättning för compliance är att patienterna förstår sväljråden.
Internationell forskning om dysfagi har undersökt orsaker till non-compliance, inneliggande
patienters compliance och logopeders uppfattning om sina patienters compliance. Syftet med
denna studie är att över tid undersöka dysfagipatienters uppfattning om och compliance till
sväljråden de fått av logoped i samband med undersökning. I denna kvantitativa studie
jämförs logopedens dokumentation med enkäter ifyllda av patienterna samt
självskattningsformuläret EAT-10. Undersökningen omfattade tio hemmaboende patienter
som rekryterades från två sjukhus i södra Sverige. Logopedernas dokumentation och
patienternas enkätsvar skiljde sig åt gällande både antal råd och variation av råd.
Konsistensanpassning var det vanligast förekommande rådet. Patienterna var osäkra på vilken
mat de kan äta och hur den ska tillredas. Vår rekommendation är att logopeder bör bli
tydligare i sin rådgivning och se till så att dokumentationen når patientens omgivning för att
på så sätt öka compliance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gottfridsson, Lisa LU and Willman Rubin, Lina LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
dysfagi, compliance, sväljråd, patient, logoped
language
Swedish
id
7373323
date added to LUP
2015-06-18 16:48:57
date last changed
2015-06-18 16:48:57
@misc{7373323,
 abstract   = {Den vanligaste åtgärden efter konstaterad dysfagi är att logopeden ger patienten råd för att
underlätta sväljningen och minimera risken för komplikationer. Dysfagipatienter som inte
följer sväljråd de fått löper större risk att drabbas av komplikationer och har en högre
mortalitet. En grundläggande förutsättning för compliance är att patienterna förstår sväljråden.
Internationell forskning om dysfagi har undersökt orsaker till non-compliance, inneliggande
patienters compliance och logopeders uppfattning om sina patienters compliance. Syftet med
denna studie är att över tid undersöka dysfagipatienters uppfattning om och compliance till
sväljråden de fått av logoped i samband med undersökning. I denna kvantitativa studie
jämförs logopedens dokumentation med enkäter ifyllda av patienterna samt
självskattningsformuläret EAT-10. Undersökningen omfattade tio hemmaboende patienter
som rekryterades från två sjukhus i södra Sverige. Logopedernas dokumentation och
patienternas enkätsvar skiljde sig åt gällande både antal råd och variation av råd.
Konsistensanpassning var det vanligast förekommande rådet. Patienterna var osäkra på vilken
mat de kan äta och hur den ska tillredas. Vår rekommendation är att logopeder bör bli
tydligare i sin rådgivning och se till så att dokumentationen når patientens omgivning för att
på så sätt öka compliance.},
 author    = {Gottfridsson, Lisa and Willman Rubin, Lina},
 keyword   = {dysfagi,compliance,sväljråd,patient,logoped},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dysfagipatienters uppfattning om och compliance till sväljråd givna av logoped},
 year     = {2015},
}