Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lärares kunskap, bemötande och omhändertagande av elever med språkstörning före och efter tre timmars fortbildning – En interventionsstudie

Ferm, Lavinia LU and Gunterberg Klase, Linnea LU (2015) LOGM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Förekomsten av språkstörning är 7,4 procent hos barn i förskoleåldern och svårigheterna är ofta
kvarstående, även om de kan ändra karaktär över tid. Språklig förmåga är avgörande för att
uppnå målen i grundskolans läroplan och adekvat kompetens hos lärare kan därför ses som
nödvändig för rätt bemötande och omhändertagande av barn med språkliga svårigheter. I
utbildningsplanerna för lärarprogrammet bejakas den typiska språkutvecklingen, däremot
nämns ytterst lite om avvikande språkutveckling bland målen. Syftet med denna pilotstudie var
därför att undersöka om endast tre timmars fortbildning om språkstörning för lärare kan bidra
till ökad kunskap om språkstörning samt medverka till en större säkerhet i handhavandet av
elever med... (More)
Förekomsten av språkstörning är 7,4 procent hos barn i förskoleåldern och svårigheterna är ofta
kvarstående, även om de kan ändra karaktär över tid. Språklig förmåga är avgörande för att
uppnå målen i grundskolans läroplan och adekvat kompetens hos lärare kan därför ses som
nödvändig för rätt bemötande och omhändertagande av barn med språkliga svårigheter. I
utbildningsplanerna för lärarprogrammet bejakas den typiska språkutvecklingen, däremot
nämns ytterst lite om avvikande språkutveckling bland målen. Syftet med denna pilotstudie var
därför att undersöka om endast tre timmars fortbildning om språkstörning för lärare kan bidra
till ökad kunskap om språkstörning samt medverka till en större säkerhet i handhavandet av
elever med denna diagnos.
Studien innefattade en interventionsgrupp (A) och två kontrollgrupper (B och C). Deltagarna i
de tre grupperna bestod av totalt 13 lärare i årskurs 1-4, fördelade på tre olika skolor. Samtliga
deltagare fick genomföra ett förtest och ett eftertest som båda bestod av två delar, där kunskap
om språkstörning mättes i del 1 och bemötande och omhändertagande av en fiktiv elev
bedömdes i del 2. Interventionsgruppen fick ta del av fortbildningen däremellan, medan
kontrollgrupp B läste skriftlig information om språkstörning. Kontrollgrupp C erbjöds inte
någon intervention mellan testtillfällena (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ferm, Lavinia LU and Gunterberg Klase, Linnea LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
fortbildning, språkstörning, lärare, måluppfyllelse
language
Swedish
id
7373337
date added to LUP
2015-06-18 16:48:25
date last changed
2015-06-18 16:48:25
@misc{7373337,
 abstract   = {Förekomsten av språkstörning är 7,4 procent hos barn i förskoleåldern och svårigheterna är ofta
kvarstående, även om de kan ändra karaktär över tid. Språklig förmåga är avgörande för att
uppnå målen i grundskolans läroplan och adekvat kompetens hos lärare kan därför ses som
nödvändig för rätt bemötande och omhändertagande av barn med språkliga svårigheter. I
utbildningsplanerna för lärarprogrammet bejakas den typiska språkutvecklingen, däremot
nämns ytterst lite om avvikande språkutveckling bland målen. Syftet med denna pilotstudie var
därför att undersöka om endast tre timmars fortbildning om språkstörning för lärare kan bidra
till ökad kunskap om språkstörning samt medverka till en större säkerhet i handhavandet av
elever med denna diagnos.
Studien innefattade en interventionsgrupp (A) och två kontrollgrupper (B och C). Deltagarna i
de tre grupperna bestod av totalt 13 lärare i årskurs 1-4, fördelade på tre olika skolor. Samtliga
deltagare fick genomföra ett förtest och ett eftertest som båda bestod av två delar, där kunskap
om språkstörning mättes i del 1 och bemötande och omhändertagande av en fiktiv elev
bedömdes i del 2. Interventionsgruppen fick ta del av fortbildningen däremellan, medan
kontrollgrupp B läste skriftlig information om språkstörning. Kontrollgrupp C erbjöds inte
någon intervention mellan testtillfällena},
 author    = {Ferm, Lavinia and Gunterberg Klase, Linnea},
 keyword   = {fortbildning,språkstörning,lärare,måluppfyllelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärares kunskap, bemötande och omhändertagande av elever med språkstörning före och efter tre timmars fortbildning – En interventionsstudie},
 year     = {2015},
}