Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Påverkas elevers språkförståelse och återkallande av information av röstkvalitet och auditiv eller audiovisuell presentation?

Christoffersson, Stina LU and Pihl, Johanna LU (2015) LOGM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att genom en kvantitativ experimentell inom-subjektdesign undersöka hur elevers prestation på ett språkförståelsetest och återkallande av informationen från testet påverkades av talarens röstkvalitet samt av auditiv eller audiovisuell presentation. De olika röstkvalitéerna kombinerades tillsammans med auditiv eller audiovisuell presentation till fyra olika villkor: typisk röst/auditiv presentation; typisk röst/audiovisuell presentation; dysfonisk röst/auditiv presentation samt dysfonisk röst/audiovisuell presentation.
Deltagarna bestod av 57 elever i årskurs 2 som testades inom de olika domänerna språkförståelse, arbetsminne, exekutiva funktioner samt förmågan att återkalla information. Testbatteriet bestod av... (More)
Syftet med studien var att genom en kvantitativ experimentell inom-subjektdesign undersöka hur elevers prestation på ett språkförståelsetest och återkallande av informationen från testet påverkades av talarens röstkvalitet samt av auditiv eller audiovisuell presentation. De olika röstkvalitéerna kombinerades tillsammans med auditiv eller audiovisuell presentation till fyra olika villkor: typisk röst/auditiv presentation; typisk röst/audiovisuell presentation; dysfonisk röst/auditiv presentation samt dysfonisk röst/audiovisuell presentation.
Deltagarna bestod av 57 elever i årskurs 2 som testades inom de olika domänerna språkförståelse, arbetsminne, exekutiva funktioner samt förmågan att återkalla information. Testbatteriet bestod av Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF), Competing Language Processing Task (CLPT), Elithorn’s Mazes (EM) och CELF-Återkallande. Även deltagarnas subjektiva skattning samlades in under testningen. Den audiovisuella presentationen under testningen med CELF bestod av en virtuell agent. För att kontrollera att deltagarna var normalhörande genomfördes även en hörselscreening.
Inga signifikanta skillnader hittades mellan prestation vid de olika villkoren på CELF och CELF-Återkallande. Den subjektiva skattningen visade att eleverna skattade den typiska rösten och den audiovisuella presentationen mer positivt än den dysfoniska rösten och den auditiva presentationen. De signifikanta fynd som studien visar är viktiga då de speglar deltagarnas upplevelse av rösterna och de olika presentationsformerna. Fynden ger viktiga ledtrådar till förståelsen av vad som är ansträngande och/eller underlättar för skolbarn, relevant både för fortsatt forskning och i klassrummet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christoffersson, Stina LU and Pihl, Johanna LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Röstkvalitet, språkförståelse, audiovisuell presentation, subjektiv skattning, återkallande
language
Swedish
id
7373343
date added to LUP
2015-06-18 16:47:49
date last changed
2015-06-18 16:47:49
@misc{7373343,
 abstract   = {Syftet med studien var att genom en kvantitativ experimentell inom-subjektdesign undersöka hur elevers prestation på ett språkförståelsetest och återkallande av informationen från testet påverkades av talarens röstkvalitet samt av auditiv eller audiovisuell presentation. De olika röstkvalitéerna kombinerades tillsammans med auditiv eller audiovisuell presentation till fyra olika villkor: typisk röst/auditiv presentation; typisk röst/audiovisuell presentation; dysfonisk röst/auditiv presentation samt dysfonisk röst/audiovisuell presentation.
Deltagarna bestod av 57 elever i årskurs 2 som testades inom de olika domänerna språkförståelse, arbetsminne, exekutiva funktioner samt förmågan att återkalla information. Testbatteriet bestod av Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF), Competing Language Processing Task (CLPT), Elithorn’s Mazes (EM) och CELF-Återkallande. Även deltagarnas subjektiva skattning samlades in under testningen. Den audiovisuella presentationen under testningen med CELF bestod av en virtuell agent. För att kontrollera att deltagarna var normalhörande genomfördes även en hörselscreening.
Inga signifikanta skillnader hittades mellan prestation vid de olika villkoren på CELF och CELF-Återkallande. Den subjektiva skattningen visade att eleverna skattade den typiska rösten och den audiovisuella presentationen mer positivt än den dysfoniska rösten och den auditiva presentationen. De signifikanta fynd som studien visar är viktiga då de speglar deltagarnas upplevelse av rösterna och de olika presentationsformerna. Fynden ger viktiga ledtrådar till förståelsen av vad som är ansträngande och/eller underlättar för skolbarn, relevant både för fortsatt forskning och i klassrummet.},
 author    = {Christoffersson, Stina and Pihl, Johanna},
 keyword   = {Röstkvalitet,språkförståelse,audiovisuell presentation,subjektiv skattning,återkallande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påverkas elevers språkförståelse och återkallande av information av röstkvalitet och auditiv eller audiovisuell presentation?},
 year     = {2015},
}