Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Kan Du beskriva det ytterligare?” En flerfallstudie i Intensive Language-Action Therapy (ILAT)

Forester, Lucie LU and Arvidsson Vikman, Lisa LU (2015) LOGM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie är en flerfallstudie och har haft som syfte att undersöka en typ av intensiv gruppterapi för personer med kronisk afasi kallad Intensive Language-Action Therapy (ILAT).
I studien inkluderades resultat från sex deltagare varav två ingick i en grupp som fick klassisk ILAT med fokus på kortspelet ”Finns i sjön” och fyra ingick i en grupp som fick en variant av ILAT, här kallad ILAT-LL. Denna variant omfattade flera olika typer av övningar som tränar den verbala förmågan i interaktion med andra, i ett försök till att öka överföringen till vardaglig kommunikation.
Påverkan på de språkliga förmågorna undersöktes och för att titta på eventuell överföring från behandling till vardaglig kommunikation filmades deltagarna i... (More)
Föreliggande studie är en flerfallstudie och har haft som syfte att undersöka en typ av intensiv gruppterapi för personer med kronisk afasi kallad Intensive Language-Action Therapy (ILAT).
I studien inkluderades resultat från sex deltagare varav två ingick i en grupp som fick klassisk ILAT med fokus på kortspelet ”Finns i sjön” och fyra ingick i en grupp som fick en variant av ILAT, här kallad ILAT-LL. Denna variant omfattade flera olika typer av övningar som tränar den verbala förmågan i interaktion med andra, i ett försök till att öka överföringen till vardaglig kommunikation.
Påverkan på de språkliga förmågorna undersöktes och för att titta på eventuell överföring från behandling till vardaglig kommunikation filmades deltagarna i samtal med en närstående före och efter behandlingsomgången.
Viss förbättring av både den expressiva och den impressiva språkliga förmågan kunde vid testning konstateras hos flera deltagare i studien i båda behandlingsgrupperna. En tydlig överföring av behandlingen till den funktionella kommunikationen kunde endast konstateras hos en deltagare.
Uppsatsförfattarna anser att ILAT är en metod som är enkel att utföra samt lätt att anpassa och metoden var uppskattad av deltagarna i föreliggande studie. Det finns fortfarande mycket att utforska kring metoden och det är framför allt av intresse att undersöka hur man på ett effektivt sätt överför vinsterna av behandlingen till patientens vardagliga kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forester, Lucie LU and Arvidsson Vikman, Lisa LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intensive Language-Action Therapy (ILAT), Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT), Constraint-Induced Language Therapy (CILT), afasi, intensivbehandling
language
Swedish
id
7373349
date added to LUP
2015-06-18 16:47:04
date last changed
2015-06-18 16:47:04
@misc{7373349,
 abstract   = {Föreliggande studie är en flerfallstudie och har haft som syfte att undersöka en typ av intensiv gruppterapi för personer med kronisk afasi kallad Intensive Language-Action Therapy (ILAT).
I studien inkluderades resultat från sex deltagare varav två ingick i en grupp som fick klassisk ILAT med fokus på kortspelet ”Finns i sjön” och fyra ingick i en grupp som fick en variant av ILAT, här kallad ILAT-LL. Denna variant omfattade flera olika typer av övningar som tränar den verbala förmågan i interaktion med andra, i ett försök till att öka överföringen till vardaglig kommunikation.
Påverkan på de språkliga förmågorna undersöktes och för att titta på eventuell överföring från behandling till vardaglig kommunikation filmades deltagarna i samtal med en närstående före och efter behandlingsomgången.
Viss förbättring av både den expressiva och den impressiva språkliga förmågan kunde vid testning konstateras hos flera deltagare i studien i båda behandlingsgrupperna. En tydlig överföring av behandlingen till den funktionella kommunikationen kunde endast konstateras hos en deltagare.
Uppsatsförfattarna anser att ILAT är en metod som är enkel att utföra samt lätt att anpassa och metoden var uppskattad av deltagarna i föreliggande studie. Det finns fortfarande mycket att utforska kring metoden och det är framför allt av intresse att undersöka hur man på ett effektivt sätt överför vinsterna av behandlingen till patientens vardagliga kommunikation.},
 author    = {Forester, Lucie and Arvidsson Vikman, Lisa},
 keyword   = {Intensive Language-Action Therapy (ILAT),Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT),Constraint-Induced Language Therapy (CILT),afasi,intensivbehandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Kan Du beskriva det ytterligare?” En flerfallstudie i Intensive Language-Action Therapy (ILAT)},
 year     = {2015},
}