Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beroendeanalys inom privat sektor

Karlsson, Stefan LU (2015) VBR920 20142
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
In this master thesis the use of dependency analyses within the private sector was evaluated through a case study of a privately held company. Today’s methods for dependency analysis are primarily meant to be used on a societal level and the aim of this thesis was to further the use of this kind of analysis. The use of a societal method within the private sector required the method to be modified but has worked well and generated satisfying results. The thesis concluded that dependency analysis can be used as a methodical approach to mapping and analysing a privately held company’s dependencies and as a supplement in risk management processes.
Popular Abstract (Swedish)
Analys av beroenden inom komplexa produktionskedjor
I dagens samhälle kan produktionskedjor i fabriker bestå av flera hundra olika tillverkningssteg. Vad händer när ett av dessa steg inte fungerar som det ska? Vilka effekter får det längre ner i produktionskedjan och hur kan det förebyggas? Dessa frågor har i detta examensarbete besvarats med hjälp av beroendeanalys.
I detta examensarbete testas en metod som tidigare använts för att analysera hur olika verksamheter inom den offentliga sektorn påverkar varandra. Vad händer exempelvis med kollektivtrafiken om inte gatukontoret fungerar som det ska? På samma sätt som dessa verksamheter behöver varandra för att fungera, kan produktionssteg inom en verksamhet vara beroende av varandra för att... (More)
Analys av beroenden inom komplexa produktionskedjor
I dagens samhälle kan produktionskedjor i fabriker bestå av flera hundra olika tillverkningssteg. Vad händer när ett av dessa steg inte fungerar som det ska? Vilka effekter får det längre ner i produktionskedjan och hur kan det förebyggas? Dessa frågor har i detta examensarbete besvarats med hjälp av beroendeanalys.
I detta examensarbete testas en metod som tidigare använts för att analysera hur olika verksamheter inom den offentliga sektorn påverkar varandra. Vad händer exempelvis med kollektivtrafiken om inte gatukontoret fungerar som det ska? På samma sätt som dessa verksamheter behöver varandra för att fungera, kan produktionssteg inom en verksamhet vara beroende av varandra för att kunna färdigställa en slutprodukt.
Problematiken beskriven ovan kan analyseras genom så kallad beroendeanalys. Genom att undersöka hur var och ett av produktionsstegen är beroende av andra för att själv fungera kan dessa beroenden kartläggas och en helhetsbild av verksamheten skapas. På grund av beroenden inom en organisation kan en störning i en fabrik sprida sig genom produktionskedjan och påverka andra fabriker. Bränder, maskinhaverier, strömavbrott och andra störningar kan på detta sätt påverka en verksamhet i betydligt större utsträckning än störningens geografiska omfattning. Med information från beroendeanalysen om vilka delar som påverkar varandra och hur, kan dessa störningar förebyggas och förmildras.
Beroendeanalysens användbarhet inom privat sektor testades genom en fallstudie av ett företag inom tillverkningsindustrin. Analysen gjordes genom att en specifik metod för beroendeanalys valdes ut och justerades för att sedan tillämpas på företaget ifråga. Fallstudien och examensarbetet visade att beroendeanalys fungerar väl inom den privata sektorn och kan med fördel anpassas till olika situationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Stefan LU
supervisor
organization
alternative title
Dependency analysis within the private sector
course
VBR920 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Dependencies, dependency analysis, flows, Volvo Car Corporation, LUCRAM-method, Beroenden, beroendeanalys, flöden, Volvo Personvagnar AB, LUCRAM-metoden
report number
TVRH-5007
other publication id
ISRN:LUTVDG/TVRH-5007-SE
language
Swedish
id
7373377
date added to LUP
2015-06-24 08:40:58
date last changed
2020-12-03 14:26:10
@misc{7373377,
 abstract   = {In this master thesis the use of dependency analyses within the private sector was evaluated through a case study of a privately held company. Today’s methods for dependency analysis are primarily meant to be used on a societal level and the aim of this thesis was to further the use of this kind of analysis. The use of a societal method within the private sector required the method to be modified but has worked well and generated satisfying results. The thesis concluded that dependency analysis can be used as a methodical approach to mapping and analysing a privately held company’s dependencies and as a supplement in risk management processes.},
 author    = {Karlsson, Stefan},
 keyword   = {Dependencies,dependency analysis,flows,Volvo Car Corporation,LUCRAM-method,Beroenden,beroendeanalys,flöden,Volvo Personvagnar AB,LUCRAM-metoden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beroendeanalys inom privat sektor},
 year     = {2015},
}