Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erfarenheter vid omvårdnad av personer med diagnosen hiv/aids

Granholm, Erica LU and Fransson, Anja LU (2015) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Virussjukdomen hiv angriper och bryter ner vissa av kroppens munförsvarsceller och än så länge finns det inget botemedel. Bristande erfarenhet, kunskap och rädsla för sjukdomen hos omvårdnadspersonal och studenter ökar risken för stigmatisering och dåligt bemötande av patientgruppen inom vården. Syftet med studien är att belysa
erfarenheter, med fokus på attityder, vid omvårdnadsarbetet med personer som erhållit diagnosen hiv/aids. Vald metodologisk ansats grundar sig i en litteraturstudie med integrerad analys som tillvägagångsätt vid analys av litteraturen. Littaratursökning resulterade i sammantaget tio studier, där åtta var av kvantitativ design, en kvalitativ och en studie hade en kvantitativ-kvalitativ ansats. Resultatet av... (More)
Virussjukdomen hiv angriper och bryter ner vissa av kroppens munförsvarsceller och än så länge finns det inget botemedel. Bristande erfarenhet, kunskap och rädsla för sjukdomen hos omvårdnadspersonal och studenter ökar risken för stigmatisering och dåligt bemötande av patientgruppen inom vården. Syftet med studien är att belysa
erfarenheter, med fokus på attityder, vid omvårdnadsarbetet med personer som erhållit diagnosen hiv/aids. Vald metodologisk ansats grundar sig i en litteraturstudie med integrerad analys som tillvägagångsätt vid analys av litteraturen. Littaratursökning resulterade i sammantaget tio studier, där åtta var av kvantitativ design, en kvalitativ och en studie hade en kvantitativ-kvalitativ ansats. Resultatet av granskningen genererade i fem teman och dessa var: Kunskap, Tidigare erfarenhet, Empati, Undvikande beteende och Viljan att vårda. Nämnda teman kategoriserades som
kognitiva, affektiva samt handlingsbetingande attityder. Korrelationer kunde ses mellan bland annat respondenternas kunskapsnivå, tidigare erfarenhet samt empati inverkade på viljan att vårda personer med hiv/aids. Desto mer kunskap deltagarna hade om sjukdomen desto mindre negativa attityder och högre vilja att vårda uppvisades.

Sammanfattningsvis föreligger det brist på kunskap och förutfattade
meningar gentemot personer med diagnosen hiv och aids. Omvårdnadsstudenter och omvårdnadspersonal bör få tillräckligt med undervisning i syfte att eliminera stigmatisering och fördomar inom vården i Europa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granholm, Erica LU and Fransson, Anja LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hiv, Aids, Attityd, Omvårdnad, Undvikande beteende, Viljan att vårda
language
Swedish
id
7373509
date added to LUP
2015-10-16 15:38:46
date last changed
2015-12-14 13:21:35
@misc{7373509,
 abstract   = {Virussjukdomen hiv angriper och bryter ner vissa av kroppens munförsvarsceller och än så länge finns det inget botemedel. Bristande erfarenhet, kunskap och rädsla för sjukdomen hos omvårdnadspersonal och studenter ökar risken för stigmatisering och dåligt bemötande av patientgruppen inom vården. Syftet med studien är att belysa
erfarenheter, med fokus på attityder, vid omvårdnadsarbetet med personer som erhållit diagnosen hiv/aids. Vald metodologisk ansats grundar sig i en litteraturstudie med integrerad analys som tillvägagångsätt vid analys av litteraturen. Littaratursökning resulterade i sammantaget tio studier, där åtta var av kvantitativ design, en kvalitativ och en studie hade en kvantitativ-kvalitativ ansats. Resultatet av granskningen genererade i fem teman och dessa var: Kunskap, Tidigare erfarenhet, Empati, Undvikande beteende och Viljan att vårda. Nämnda teman kategoriserades som
kognitiva, affektiva samt handlingsbetingande attityder. Korrelationer kunde ses mellan bland annat respondenternas kunskapsnivå, tidigare erfarenhet samt empati inverkade på viljan att vårda personer med hiv/aids. Desto mer kunskap deltagarna hade om sjukdomen desto mindre negativa attityder och högre vilja att vårda uppvisades. 

Sammanfattningsvis föreligger det brist på kunskap och förutfattade
meningar gentemot personer med diagnosen hiv och aids. Omvårdnadsstudenter och omvårdnadspersonal bör få tillräckligt med undervisning i syfte att eliminera stigmatisering och fördomar inom vården i Europa.},
 author    = {Granholm, Erica and Fransson, Anja},
 keyword   = {Hiv,Aids,Attityd,Omvårdnad,Undvikande beteende,Viljan att vårda},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erfarenheter vid omvårdnad av personer med diagnosen hiv/aids},
 year     = {2015},
}