Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Modellering av klimatförändringar i södra Afrika till år 2050 och dess potentiella konsekvenser för matsäkerheten i området

Sennemark Aldman, Kajsa LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
The reality of climate change and the substantial impact it can have on our environment and social systems in the future is globally recognized. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) have acknowledged that global warming will lead to higher temperature and less precipitation and that it will have an effect on food safety, especially in developing countries. The aim of this study is to investigate how food security in southern Africa could be affected by changes in temperature and precipitation by the year 2050. Simulations of future climate scenarios have been made using the software-modeling program SimCLIM. Two different scenarios from IPCC have been used, one scenario with the lowest predicted greenhouse gas concentration and... (More)
The reality of climate change and the substantial impact it can have on our environment and social systems in the future is globally recognized. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) have acknowledged that global warming will lead to higher temperature and less precipitation and that it will have an effect on food safety, especially in developing countries. The aim of this study is to investigate how food security in southern Africa could be affected by changes in temperature and precipitation by the year 2050. Simulations of future climate scenarios have been made using the software-modeling program SimCLIM. Two different scenarios from IPCC have been used, one scenario with the lowest predicted greenhouse gas concentration and one with the highest predicted greenhouse gas concentration. The models in this study show an increase in temperature and a decrease in precipitation in most parts on southern Africa by the year 2050. Even with the positive effects of higher carbon dioxide concentration on plant growth, these changes will with high probability have a negative effect on food security and lead to less yield in the whole area. Even with the sources of error these models can be seen as reliable and be used as guidelines in decision-making. This report argues that investments in adaptation are crucial for food security in developing countries in for example southern Africa. There is no simple solution for the adaptation process but the work has to be international in order for poorer countries to get financial help to adapt to the climate change. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kajsa Sennemark Aldman

Klimatförändringar och tillgång på mat i södra Afrika vid år 2050

Vi är alla är beroende av tillgång på mat för att överleva. I framtiden kan matproduktionen i världen bli hotad av förändringar i klimatet och därmed bli ett hot för många människors överlevnad. Genom att redan idag försöka ta reda på hur klimatet i framtiden kan komma att se ut, och hur det kan komma att påverka tillgången på mat kan anpassningsstrategier tas fram. För att kunna lägga upp anpassningsstrategier används avancerade klimatmodeller för att försöka förutse klimatförändringarna. Denna studie har tittat på vilka förändringar som kan ses i temperatur och nederbörd vid år 2050 och hur det kan komma att påverka tillgången på mat i södra... (More)
Kajsa Sennemark Aldman

Klimatförändringar och tillgång på mat i södra Afrika vid år 2050

Vi är alla är beroende av tillgång på mat för att överleva. I framtiden kan matproduktionen i världen bli hotad av förändringar i klimatet och därmed bli ett hot för många människors överlevnad. Genom att redan idag försöka ta reda på hur klimatet i framtiden kan komma att se ut, och hur det kan komma att påverka tillgången på mat kan anpassningsstrategier tas fram. För att kunna lägga upp anpassningsstrategier används avancerade klimatmodeller för att försöka förutse klimatförändringarna. Denna studie har tittat på vilka förändringar som kan ses i temperatur och nederbörd vid år 2050 och hur det kan komma att påverka tillgången på mat i södra Afrika.

Anledningen till klimatförändringarna i världen är bland annat en ökad förbränning av fossila bränslen och skövling av skog. Detta har trappats upp sedan den industriella revolutionen på 1800-talet och leder till utsläpp av växthusgasen koldioxid. Med mer växthusgaser så som koldioxid i atmosfären förändras klimatet. Ökade temperaturer, förändringar i vattencykler, ökade naturkatastrofer och högre havsnivåer är exempel på resultat av klimatförändringar. Dessa områden påverkar i sin tur flertalet andra områden i samhället, bland annat mat- och vattentillgången för världens befolkning. Södra Afrika är en av de delar i världen där skördar redan idag har visat sig vara känsliga för förändringar i klimatet och det har därför uttryckts oro för hur tillgången på mat kommer se ut i framtiden.

Hur matsäkerheten i södra Afrika kommer påverkas beror på hur våra utsläpp kommer förändras. För att ge oss en uppfattning har FNs klimatpanel, Interngovernmental Panel on Climate Change (IPCC), tagit fram fyra olika scenarion på hur utsläppen kan komma att förändras, beroende på hur vårt beteende förändras. Denna studie har undersökt det högsta och det lägsta förväntade utsläppsscenariot vid år 2050. I denna studie visar klimatmodellerna på ökade temperaturer i södra Afrika och framför allt i de centrala delarna samt en minskad nederbörd i framför allt de västra delarna av södra Afrika. Den lägre koncentrationen visas en maximal temperaturökning på 1,7 °C medan den i den högsta koncentrationen visar en maximal temperaturökning på 2,7 °C. När det gäller nederbörd kan den minska med så mycket som runt 40% i den lägre koncentrationen och upp till runt 60% i den högre, även om dessa områden är små.

Med både en ökad temperatur och en minskad nederbörd finns det stor anledning till oro inom matproduktionssektorn. Både ökade temperaturer och minskad nederbörd leder till ett torrare klimat. Många områden i södra Afrika där det odlas idag är redan i torra områden och med minskad tillgänglighet på vatten kommer skördarna att bli sämre och ge mindre mat.

För att minimera påverkan på tillgången på mat behöver man arbeta både med minska utsläppen av växthusgaser, men även att lägga upp strategier för hur vi ska tackla klimatförändringarna i framtiden. Detta är något som man redan idag bör satsa på.

Det finns idag en del kritik riktad mot de klimatmodeller som används, men modellerna som används är så pass tillförlitliga att de kan användas som riktlinjer för i beslutsprocesser. Dock bör siffrorna inte ses som exakta eftersom vi idag inte vet exakt hur våra utsläpp kommer att se ut i framtiden.


Handledare: Arvid Bolin
Examensarbete 15 hp i Miljövetenskap 2015
Miljövetenskapliga institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sennemark Aldman, Kajsa LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7373572
date added to LUP
2015-06-22 11:13:03
date last changed
2015-06-22 11:13:03
@misc{7373572,
 abstract   = {The reality of climate change and the substantial impact it can have on our environment and social systems in the future is globally recognized. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) have acknowledged that global warming will lead to higher temperature and less precipitation and that it will have an effect on food safety, especially in developing countries. The aim of this study is to investigate how food security in southern Africa could be affected by changes in temperature and precipitation by the year 2050. Simulations of future climate scenarios have been made using the software-modeling program SimCLIM. Two different scenarios from IPCC have been used, one scenario with the lowest predicted greenhouse gas concentration and one with the highest predicted greenhouse gas concentration. The models in this study show an increase in temperature and a decrease in precipitation in most parts on southern Africa by the year 2050. Even with the positive effects of higher carbon dioxide concentration on plant growth, these changes will with high probability have a negative effect on food security and lead to less yield in the whole area. Even with the sources of error these models can be seen as reliable and be used as guidelines in decision-making. This report argues that investments in adaptation are crucial for food security in developing countries in for example southern Africa. There is no simple solution for the adaptation process but the work has to be international in order for poorer countries to get financial help to adapt to the climate change.},
 author    = {Sennemark Aldman, Kajsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Modellering av klimatförändringar i södra Afrika till år 2050 och dess potentiella konsekvenser för matsäkerheten i området},
 year     = {2015},
}