Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pollen Beetles and their Parasitoid Wasps in Relation to Neonicotinoid Treatment and Landscape Complexity

Alskans, Simon LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Popular Abstract (Swedish)
Simon Alskans

Omtvistat bekämpningsmedels framfart i Skånska rapsfält

Insektsbekämpningsmedel av typen neonikotinoider och dess effekter har länge debatterats. Farhågorna har bestått i huruvida de har en negativ effekt på pollinatörer, de för jordbruket viktiga bina och humlorna. Nu har en studie genomförts som istället undersöker hur neonikotinoider påverkar rapsbaggar och deras naturliga fiender. Rapsbaggen är en de allvarligaste skadeinsekterna på raps och några av rapsbaggens mest kompetenta fiender är olika parasitsteklar. Ett ökat antal skadeinsekter kan bli följden ifall deras naturliga fiender slås ut av neonikotinoider.

Frågan är brännande aktuell då EU har satt ett tillfälligt förbud för vissa neonikotinoider. En... (More)
Simon Alskans

Omtvistat bekämpningsmedels framfart i Skånska rapsfält

Insektsbekämpningsmedel av typen neonikotinoider och dess effekter har länge debatterats. Farhågorna har bestått i huruvida de har en negativ effekt på pollinatörer, de för jordbruket viktiga bina och humlorna. Nu har en studie genomförts som istället undersöker hur neonikotinoider påverkar rapsbaggar och deras naturliga fiender. Rapsbaggen är en de allvarligaste skadeinsekterna på raps och några av rapsbaggens mest kompetenta fiender är olika parasitsteklar. Ett ökat antal skadeinsekter kan bli följden ifall deras naturliga fiender slås ut av neonikotinoider.

Frågan är brännande aktuell då EU har satt ett tillfälligt förbud för vissa neonikotinoider. En påverkan på skadeinsekters naturliga fiender skulle kunna påverka neonikotinoidernas framtid i jordbruket. Frågetecknen kring neonikotinoider beror på dess egenskaper. De är systemiska, det vill säga att de distriubueras till en växts alla delar och drabbar därför alla insekter som sedan äter av den. De är också extremt giftiga för alla insekter, 10 000 gånger giftigare än nikotin. Nikotin är tobakplantans egen försvarssubstans mot skadeinsekter. Neonikotinoider är också persistenta, vilket innebär att de kan finnas kvar flera år i naturen innan de bryts ner. På grund av sin effektivitet och enkla användning är de ett av vår tids mest använda bekämpningsmedel.

Åtta par rapsfält undersöktes, där varje par hade liknande omgivande landskap undersöktes. Varje par bestod av ett fält behandlat med neonikotinoider och ett obehandlat fält. Metoden användes för att avgöra effekten av landskapets struktur och neonikotinoidbehandling på parasitsteklar och rapsbaggar.

Resultaten visade ingen direkt påverkan av neonikotinoider på parasitsteklar, men steklarnas antal påverkades negativt av att ha en större andel jorbruksmark i omgivningarna. Vidare var det mer rapsbaggar på obehandlade fält med mycket odlad mark i omgivningarna, här påverkade neonikotinoiderna rapsbaggarna negativt. I behandlade fält med mindre andel odlad mark i omgivningarna var det mer rapsbaggar än på de obehandlade. Detta är ett intressant fynd som tyder på att neonikotinoiderna bidrar till ökad mängd rapsbaggar i landskap med mycket jordbruksmark. Varför vet vi inte, men en omvärdering av neonikotinoider i landskap med mycket jordbruksmark i är nödvändig. Det visade sig också att neonikotinoider inte behöver användas i det undersökta området, utan att bekämpningsmedlet används rutinmässigt. Frön utan applicerade neonikotinoider fanns inte på den svenska marknaden på grund av ekonomiska faktorer. Kan det vara så att ett potentiellt farligt bekämpningsmedel används på grund av marknadskrafter, inte efter behov av skadedursbekämpning? Parasitsteklarna verkar ändå kunna andas ut, i alla fall på grund av neonikotinoider i deras raps. Mot dem är ett mer intensivt odlad jordbrukslandskap ett större hot.

Kandidatexamensarbete i Miljövetenskap 15 hp 2015
Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Lunds universitet

Handledare: Björn K. Klatt, Josef Berger och Lina Herbertsson (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alskans, Simon LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Neonicotinoids, clothianidin, pest control, biological pest control, pollen beetle, parasitoid wasp, oilseed rape, landscape complexity
language
English
id
7373927
date added to LUP
2015-07-01 08:57:59
date last changed
2015-09-23 19:48:37
@misc{7373927,
 author    = {Alskans, Simon},
 keyword   = {Neonicotinoids,clothianidin,pest control,biological pest control,pollen beetle,parasitoid wasp,oilseed rape,landscape complexity},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pollen Beetles and their Parasitoid Wasps in Relation to Neonicotinoid Treatment and Landscape Complexity},
 year     = {2015},
}