Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Styvföräldrars delaktighet i familjebehandling sett ur tre perspektiv-styvförälderns, förälderns och behandlarens

Bredberg, Pia LU and Hallin, Henriette LU (2015) PPTR06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka styvförälderns delaktighet i familjebehandling utifrån tre perspektiv; styvförälderns, förälderns och behandlarens. Genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer ställdes frågor till tre styvföräldrar och två föräldrar vilka genomgått familjebehandling inom kommunens socialtjänst respektive i två olika BUP-verksamheter. Tre behandlare från olika behandlingssammanhang intervjuades utifrån sina erfarenheter av styvföräldrar i familjebehandling. Resultaten visade att alla de intervjuade styvföräldrarna och föräldrarna beskrev sin familj som en helhet. Ingen av dem identifierade sig som en styvfamilj, samtidigt som utmaningar specifika för styvfamiljer framhölls. Styvförälderns deltagande i... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka styvförälderns delaktighet i familjebehandling utifrån tre perspektiv; styvförälderns, förälderns och behandlarens. Genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer ställdes frågor till tre styvföräldrar och två föräldrar vilka genomgått familjebehandling inom kommunens socialtjänst respektive i två olika BUP-verksamheter. Tre behandlare från olika behandlingssammanhang intervjuades utifrån sina erfarenheter av styvföräldrar i familjebehandling. Resultaten visade att alla de intervjuade styvföräldrarna och föräldrarna beskrev sin familj som en helhet. Ingen av dem identifierade sig som en styvfamilj, samtidigt som utmaningar specifika för styvfamiljer framhölls. Styvförälderns deltagande i familjebehandling förklarades som självklar för både föräldrarna och styvföräldrarna utifrån vikten av ett delat behandlingssammanhang. Resultaten indikerade att styvfamiljens upplevda familjebild var av betydelse för deltagande i familjebehandling. Ur styvförälderns perspektiv framhölls behandlarens bemötande som viktigt. Familjebehandlingen kunde upplevas som stärkande av relationen styvförälder - styvbarn. Föräldern såg styvförälderns delaktighet som en möjlighet till annat perspektiv. Behandlarna utgick alla från en öppen inställning gällande styvförälderns deltagande. Ingen av dem utgick från specifika styvfamiljskunskaper. Verksamhetsorganisationens förutsättningar såsom traditionella värderingar, minskad tid, individinriktning samt verksamhetens grundperspektiv uppgavs som avgörande faktorer för deltagandet. Det fanns en skillnad i beskrivningen mellan socialtjänst- och BUP-verksamheter. Behandlarna upplevde en brist på kunskap hos både styvfamiljer och behandlare gällande styvfamiljens specifika förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bredberg, Pia LU and Hallin, Henriette LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Styvföräldrar, styvfamiljer, barn, familjeterapi, familjebehandling
language
Swedish
id
7374011
date added to LUP
2015-07-06 14:30:57
date last changed
2015-07-06 14:30:57
@misc{7374011,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats har varit att undersöka styvförälderns delaktighet i familjebehandling utifrån tre perspektiv; styvförälderns, förälderns och behandlarens. Genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer ställdes frågor till tre styvföräldrar och två föräldrar vilka genomgått familjebehandling inom kommunens socialtjänst respektive i två olika BUP-verksamheter. Tre behandlare från olika behandlingssammanhang intervjuades utifrån sina erfarenheter av styvföräldrar i familjebehandling. Resultaten visade att alla de intervjuade styvföräldrarna och föräldrarna beskrev sin familj som en helhet. Ingen av dem identifierade sig som en styvfamilj, samtidigt som utmaningar specifika för styvfamiljer framhölls. Styvförälderns deltagande i familjebehandling förklarades som självklar för både föräldrarna och styvföräldrarna utifrån vikten av ett delat behandlingssammanhang. Resultaten indikerade att styvfamiljens upplevda familjebild var av betydelse för deltagande i familjebehandling. Ur styvförälderns perspektiv framhölls behandlarens bemötande som viktigt. Familjebehandlingen kunde upplevas som stärkande av relationen styvförälder - styvbarn. Föräldern såg styvförälderns delaktighet som en möjlighet till annat perspektiv. Behandlarna utgick alla från en öppen inställning gällande styvförälderns deltagande. Ingen av dem utgick från specifika styvfamiljskunskaper. Verksamhetsorganisationens förutsättningar såsom traditionella värderingar, minskad tid, individinriktning samt verksamhetens grundperspektiv uppgavs som avgörande faktorer för deltagandet. Det fanns en skillnad i beskrivningen mellan socialtjänst- och BUP-verksamheter. Behandlarna upplevde en brist på kunskap hos både styvfamiljer och behandlare gällande styvfamiljens specifika förutsättningar.},
 author    = {Bredberg, Pia and Hallin, Henriette},
 keyword   = {Styvföräldrar,styvfamiljer,barn,familjeterapi,familjebehandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styvföräldrars delaktighet i familjebehandling sett ur tre perspektiv-styvförälderns, förälderns och behandlarens},
 year     = {2015},
}