Advanced

Toxiska variationer vid naturliga pH för joniserande läkemedel

Helm, Pontus LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Risk assessments in Europe have at multiple times been pointed out as being substandard. One aspect that is often overlooked is that of the pH levels of the surrounding medium. Since 80% of all pharmaceuticals are ionizable, which affect the bioavailability and therefore toxicity of the compound, overlooking this aspect will create a great uncertainty in the risk.
This study shows that the hazards of ionizable compounds in the Baltic Sea can vary greatly over only a couple of years. In the northern parts a trend showing increasing hazard for basic ionozable compounds, doubling it within a few years, was found. However in the southern parts the opposite trend was discovered where the hazard slowly decreased.
These findings are probably... (More)
Risk assessments in Europe have at multiple times been pointed out as being substandard. One aspect that is often overlooked is that of the pH levels of the surrounding medium. Since 80% of all pharmaceuticals are ionizable, which affect the bioavailability and therefore toxicity of the compound, overlooking this aspect will create a great uncertainty in the risk.
This study shows that the hazards of ionizable compounds in the Baltic Sea can vary greatly over only a couple of years. In the northern parts a trend showing increasing hazard for basic ionozable compounds, doubling it within a few years, was found. However in the southern parts the opposite trend was discovered where the hazard slowly decreased.
These findings are probably the results of the northern parts not housing as much boat traffic together with the new sulphur directive, generating less sulphur and therefore less acidification.
The northern Baltic Sea also showed a greater sensitivity than the southern, being more affected by acidifications. This is the result of the surrounding environment being meager with limestone in the north, making the water less resistant to acidification than the southern waters.

With the results from this study in mind, a continued risk assessment where the pH of the surrounding medium is not taken into account for ionizable compounds cannot be considered as a valid monitoring method. All aspects that could affect the hazard of the compound need to be taken into account. In this study only the varying pH is studied, and the next question is therefore, which other aspects are being overlooked and how is this affecting the true hazard of ionizable coupounds? (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Riskbedömningar i Europa har vid flera gånger pekats ut som att undermåliga. En aspekt som ofta förbises är den av pH-nivåer hos det omgivande mediet. Eftersom 80% av alla läkemedel är joniserbara, vilket påverkar biotillgänglighet och därför toxiciteten för ämnet, kommer ett förbiseende av denna aspekt skapa en stor osäkerhet i risk.
Denna studie visar att riskerna med joniserbara föreningar i Östersjön kan variera kraftigt över endast ett par år. I de norra delarna visas en trend som visar på en ökande risk för basiska joniserande läkemedel, fördubblad inom endast ett par år. Men i de södra delarna motsatt trend upptäcktes där faran långsamt minskade.
Dessa resultat är troligen resultatet av de norra delarna inte är påverkad av samma... (More)
Riskbedömningar i Europa har vid flera gånger pekats ut som att undermåliga. En aspekt som ofta förbises är den av pH-nivåer hos det omgivande mediet. Eftersom 80% av alla läkemedel är joniserbara, vilket påverkar biotillgänglighet och därför toxiciteten för ämnet, kommer ett förbiseende av denna aspekt skapa en stor osäkerhet i risk.
Denna studie visar att riskerna med joniserbara föreningar i Östersjön kan variera kraftigt över endast ett par år. I de norra delarna visas en trend som visar på en ökande risk för basiska joniserande läkemedel, fördubblad inom endast ett par år. Men i de södra delarna motsatt trend upptäcktes där faran långsamt minskade.
Dessa resultat är troligen resultatet av de norra delarna inte är påverkad av samma andel båttrafik tillsammans med det nya direktivet om svavel, vilket genererar mindre svavel och därför mindre försurning.
Den norra delen av Östersjön visade också en större känslighet än den södra och kraftigare påverkad av försurningar. Detta är resultatet av den omgivande miljön är mer kalkfattig än i norr, vilket gör vattnet mindre motståndskraftig mot försurning än de södra vattnen.

Med resultaten från denna studie i åtanke kan en fortsatt riskbedömning där pH hos det omgivande mediet inte beaktas hos joniserbara föreningar inte betraktas som ett tillräcklig övervakningsmetod. Alla aspekter som kan påverka risken för föreningen måste tas med i beräkningen. I denna studie udnersöks endast varierandet av pH, och nästa fråga är därför hur många andra aspekter finns det som glöms, och hur påverkar detta den verkliga faran av joniserbara läkemedel? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helm, Pontus LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Toxicitet, jonering, joniseringsbar. läkemedel, pH, variationer, naturliga
language
Swedish
id
7374062
date added to LUP
2015-06-22 11:06:28
date last changed
2015-06-22 11:06:28
@misc{7374062,
 abstract   = {Risk assessments in Europe have at multiple times been pointed out as being substandard. One aspect that is often overlooked is that of the pH levels of the surrounding medium. Since 80% of all pharmaceuticals are ionizable, which affect the bioavailability and therefore toxicity of the compound, overlooking this aspect will create a great uncertainty in the risk.
This study shows that the hazards of ionizable compounds in the Baltic Sea can vary greatly over only a couple of years. In the northern parts a trend showing increasing hazard for basic ionozable compounds, doubling it within a few years, was found. However in the southern parts the opposite trend was discovered where the hazard slowly decreased. 
These findings are probably the results of the northern parts not housing as much boat traffic together with the new sulphur directive, generating less sulphur and therefore less acidification. 
The northern Baltic Sea also showed a greater sensitivity than the southern, being more affected by acidifications. This is the result of the surrounding environment being meager with limestone in the north, making the water less resistant to acidification than the southern waters.

With the results from this study in mind, a continued risk assessment where the pH of the surrounding medium is not taken into account for ionizable compounds cannot be considered as a valid monitoring method. All aspects that could affect the hazard of the compound need to be taken into account. In this study only the varying pH is studied, and the next question is therefore, which other aspects are being overlooked and how is this affecting the true hazard of ionizable coupounds?},
 author    = {Helm, Pontus},
 keyword   = {Toxicitet,jonering,joniseringsbar. läkemedel,pH,variationer,naturliga},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Toxiska variationer vid naturliga pH för joniserande läkemedel},
 year     = {2015},
}