Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Polisens utredningar av brott med Heder som motiv

Thunberg, Sara LU (2015) JUR091 20151
Department of Law
Abstract
This thesis investigates the connection between police investigative measures, solved crimes and prosecution concerning honour related crime. The overall aim is to account for what significance correct knowledge, first measures taken and methods used during the investigation have for the following prosecution. I also wish to investigate whether the augmentation of knowledge initiated by the government and the national police has led to police today working knowledge-based with honour related crime. In addition to this I wish to find out if changes in police work can increase solved crimes and prosecution concerning honour related crime.

The first part of the thesis accounts for the concept of honour historically and in present time.... (More)
This thesis investigates the connection between police investigative measures, solved crimes and prosecution concerning honour related crime. The overall aim is to account for what significance correct knowledge, first measures taken and methods used during the investigation have for the following prosecution. I also wish to investigate whether the augmentation of knowledge initiated by the government and the national police has led to police today working knowledge-based with honour related crime. In addition to this I wish to find out if changes in police work can increase solved crimes and prosecution concerning honour related crime.

The first part of the thesis accounts for the concept of honour historically and in present time. Honour related violence is depicted through a description of the victims, the offenders and how the honour related oppression might look together with a lucid statement upon the character of honour related crime.

In the following part the thesis focuses on the police´s ability to investigate honour related crime. The police´s assignment and the police Authority´s terms of reference concerning honour related crime are accounted for. The thesis also explores the measures taken to fulfil these terms of reference.

Police methods are accounted for by explaining first measures taken and the continuing investigation in cooperation with prosecutor. Then police knowledge regarding honour related crime is stated for through a report on education, manuals and method support available. An empirical study has also been performed amongst investigating policemen in the police district of Malmö. The policemen were interviewed concerning their knowledge about honour related crime.

In the last part of the thesis legal regulation is reviewed. The crimes most common regarding honour related crime are presented as well as the particular difficulties that can occur in the investigation process. When it comes to honour related crime it is not unusual with several perpetrators and the thesis explains the legal regulation on this. Crimes committed with honour related motives can result in harsher punishments. This thesis accounts for the legal regulation of this as well as the demands put on evidence. The section on legal regulation closes with a statement of available numbers on prosecution.

The final analysis shows the lack of statistics which makes it difficult to find reliable facts about honour related crime and this affects the investigations. The analysis also shows that policemen today do not work knowledge-based with honour related crime to the extent possible and that the model chosen by the police Authority for improving skills and working methods is not the most optimal way to implement correct first measures.

Furthermore the analysis suggests that the police by placing the qualifications on the investigators very likely can improve the possibilities to solve crimes and prosecute. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Denna uppsats undersöker sambandet mellan polisens utredningsåtgärder och personuppklaring och lagföring vid hedersrelaterad brottslighet. Det övergripande syftet är att redogöra för vilken betydelse rätt kunskap, förstahandsåtgärder och utredningsmetodik spelar för den fortsatta lagföringen. Jag vill också undersöka om den kunskapssatsning som gjorts av regeringen och rikspolisstyrelsen har lett till att polisen idag jobbar kunskapsbaserat med hedersrelaterade brott. Jag vill också ta reda på huruvida en förändring i polisens arbetssätt har möjlighet att öka lagföringen eller personuppklaringen för de hedersrelaterade brotten.

I uppsatsens första del redogörs för hedersbegreppet, både historiskt och hur situationen ser... (More)
Sammanfattning
Denna uppsats undersöker sambandet mellan polisens utredningsåtgärder och personuppklaring och lagföring vid hedersrelaterad brottslighet. Det övergripande syftet är att redogöra för vilken betydelse rätt kunskap, förstahandsåtgärder och utredningsmetodik spelar för den fortsatta lagföringen. Jag vill också undersöka om den kunskapssatsning som gjorts av regeringen och rikspolisstyrelsen har lett till att polisen idag jobbar kunskapsbaserat med hedersrelaterade brott. Jag vill också ta reda på huruvida en förändring i polisens arbetssätt har möjlighet att öka lagföringen eller personuppklaringen för de hedersrelaterade brotten.

I uppsatsens första del redogörs för hedersbegreppet, både historiskt och hur situationen ser ut idag. Det hedersrelaterade våldet behandlas särskilt och uppsatsen ger en redogörelse för hur förtrycket kan se ut och en bild av vilka som är målsägande, gärningsperson samt en överskådlig redogörelse för hur brottsligheten ser ut.

I nästkommande del går uppsatsen in på att redogöra för polisens förmåga att utreda hedersrelaterade brott. Den inleds med att redovisa vilket eller vilka uppdrag polisen har fått vad gäller hedersrelaterad brottslighet och vilka direktiv polismyndigheten har gett utifrån detta. Uppsatsen har sedan undersökt vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla dessa direktiv.

Polisens arbetssätt redovisas genom att först redogöra för polisens förstahandsåtgärder och sedan för den fortsatta förundersökningen i samverkan med åklagare. I nästa avsnitt redovisas polisens kunskap kring hedersrelaterad brottslighet genom att redogöra för vilka utbildningar som finns i ämnet för polisen samt vilka handböcker och metodstöd som finns tillgängligt. En empirisk studie av kunskapen om hedersrelaterad brottslighet hos poliserna har också gjorts i polisområde Malmö genom intervjuer med utredande poliser.

I uppsatsens sista del redogörs för den rättsliga regleringen av området. De brott som är vanligast vid hedersrelaterad brottslighet gås igenom och även de speciella svårigheter som utredningsmässigt kan uppstå vid de olika brotten tas upp. Vid hedersrelaterad brottslighet är det inte ovanligt att det är flera gärningsmän och uppsatsen redogör för den rättsliga regleringen av detta. Att ett brott begås med ett hedersrelaterat motiv kan verka i straffskärpande riktning och uppsatsen redogör även för den rättsliga regleringen av detta samt går igenom vilka krav som ställs på bevisningen. Avsnittet om rättslig reglering avslutas med att redogöra för de tillgängliga siffror som finns för lagföring.

Den avslutande analysen visar på att bristen på statistik gör att det är svårt att få fram tillförlitligt underlag kring de hedersrelaterade brotten och att detta även ger en inverkan på den utredande verksamheten. Analysen visar också att polisen idag inte jobbar kunskapsbaserat med hedersrelaterat våld i den utsträckning som skulle kunna vara möjlig och att den modell som polismyndigheten hittills valt för kompetenshöjning och arbetssätt inte är det mest optimala för att korrekta förstahandsåtgärder skall kunna vidtas.

Analysen ger vidare förslag till att polisen kan jobba annorlunda genom att förlägga kompetensen hos utredarna och på så vis sannolikt förbättra möjligheterna till lagföring och personuppklaring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thunberg, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Police investigations concerning honour related crime
course
JUR091 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, hedersrelaterade brott, polis, utredningar
language
Swedish
id
7392052
date added to LUP
2015-06-24 13:17:41
date last changed
2015-06-24 13:17:41
@misc{7392052,
 abstract   = {This thesis investigates the connection between police investigative measures, solved crimes and prosecution concerning honour related crime. The overall aim is to account for what significance correct knowledge, first measures taken and methods used during the investigation have for the following prosecution. I also wish to investigate whether the augmentation of knowledge initiated by the government and the national police has led to police today working knowledge-based with honour related crime. In addition to this I wish to find out if changes in police work can increase solved crimes and prosecution concerning honour related crime.

The first part of the thesis accounts for the concept of honour historically and in present time. Honour related violence is depicted through a description of the victims, the offenders and how the honour related oppression might look together with a lucid statement upon the character of honour related crime.

In the following part the thesis focuses on the police´s ability to investigate honour related crime. The police´s assignment and the police Authority´s terms of reference concerning honour related crime are accounted for. The thesis also explores the measures taken to fulfil these terms of reference.

Police methods are accounted for by explaining first measures taken and the continuing investigation in cooperation with prosecutor. Then police knowledge regarding honour related crime is stated for through a report on education, manuals and method support available. An empirical study has also been performed amongst investigating policemen in the police district of Malmö. The policemen were interviewed concerning their knowledge about honour related crime.

In the last part of the thesis legal regulation is reviewed. The crimes most common regarding honour related crime are presented as well as the particular difficulties that can occur in the investigation process. When it comes to honour related crime it is not unusual with several perpetrators and the thesis explains the legal regulation on this. Crimes committed with honour related motives can result in harsher punishments. This thesis accounts for the legal regulation of this as well as the demands put on evidence. The section on legal regulation closes with a statement of available numbers on prosecution.

The final analysis shows the lack of statistics which makes it difficult to find reliable facts about honour related crime and this affects the investigations. The analysis also shows that policemen today do not work knowledge-based with honour related crime to the extent possible and that the model chosen by the police Authority for improving skills and working methods is not the most optimal way to implement correct first measures.

Furthermore the analysis suggests that the police by placing the qualifications on the investigators very likely can improve the possibilities to solve crimes and prosecute.},
 author    = {Thunberg, Sara},
 keyword   = {straffrätt,hedersrelaterade brott,polis,utredningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Polisens utredningar av brott med Heder som motiv},
 year     = {2015},
}