Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intermodal Airport Access: A Multiple Case Study Research of a Future Travel Center at Malmö Airport with Railway Connection

Lunderup, Adam LU (2015) In LUTVDG/(TVTT-5245)/1-112/2015 VTT820 20151
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Titel:
Intermodal flygplatstillgänglighet: En flerfaldig fallstudieundersökning av ett framtida resecentrum för Malmö Airport med en tåganslutning.
Författare: Adam Lunderup
Handledare: Andreas Persson, Faculty of Engineering, Lund University
Cecilia Hagert, Swedavia AB
Henrik Ivre, Swedavia AB

Bakgrund:
Malmö Airport har svårigheter att bidra med tillräcklig flygplatstillgänglighet och konkurrerar med den närliggande och mer tillgängliga Copenhagen Airport. Sedan 1999 har det utförs studier om hur man skulle kunna förbättra tillgängligheten till flygplatsen, vilket fram till idag är en utmaning. I nuläget besöktes Malmö Airport av mer än 2.1 miljoner under 2014 och flygplatsen växer stadigt inom både inrikes och utrikesflyg.... (More)
Titel:
Intermodal flygplatstillgänglighet: En flerfaldig fallstudieundersökning av ett framtida resecentrum för Malmö Airport med en tåganslutning.
Författare: Adam Lunderup
Handledare: Andreas Persson, Faculty of Engineering, Lund University
Cecilia Hagert, Swedavia AB
Henrik Ivre, Swedavia AB

Bakgrund:
Malmö Airport har svårigheter att bidra med tillräcklig flygplatstillgänglighet och konkurrerar med den närliggande och mer tillgängliga Copenhagen Airport. Sedan 1999 har det utförs studier om hur man skulle kunna förbättra tillgängligheten till flygplatsen, vilket fram till idag är en utmaning. I nuläget besöktes Malmö Airport av mer än 2.1 miljoner under 2014 och flygplatsen växer stadigt inom både inrikes och utrikesflyg. Eftersom Öresundsregionen är känd för att vara en klimatsmart och hållbar region, betonar Malmö Airport vikten av ett bättre tillgänglighetsalternativ till flygplatsen. En integrerad järnvägsanslutning till Malmö Airport skulle kunna bidra till en mer hållbar och miljövänlig region.

Syfte:

Det framtagna syftet för examensarbete är: ”Lokalisera och främja ett framtida resecentrum för en intermodal trafiklösning som bidrar med en lämplig flygplatstillgänglighet till Malmö Airport”. Ett antal underliggande undersökningsfrågor är utöver syftet formulerade för att ge mer förståelsen för examensarbetet.
• Hur man bibehåller en hållbar intermodal flygplatstillgänglighet med olika transportsätt

• funktionen och visionen för resecentret som samtidigt uppnår en god kundnöjdhet bland användarna på Malmö Airport

• Identifiera och lokalisera resecentret för optimal flygplatstillgänglighet med järnvägsanslutning

Metod:

Metodiken som är framtagen för detta examensarbete är främst inspirerat av en flerfaldig fallstudiemetod (Yin, 2013). För att svara på frågorna som togs fram i syftet och undersökningsfrågorna, gjordes en ingående diskussion av metodval för att ge lämplig design av examensarbetet. Frågan angående flygplatstillgänglighet till Malmö Airport är fortfarande hypotetisk, vilket gör att ingen data finns tillgänglig från den befintliga flygplatsen. Dock ger en flerfaldig fallstudie från andra flygplatser med järnvägsanslutning ledtrådar om huruvida Malmö Airport skulle fungera under liknande omständigheter. Två utvalda flygplatser kommer att ha fokus i examensarbetets fallstudier. Den första är Göteborg Landvetter Airport, vilket nu är i projekteringsstadiet för en framtida tåganslutning. Den andra är Ängelholm Helsingborg Airport, som snart har en närliggande tågstation vid flygplatsen.
Ramverket för fallstudierna är initialt baserat av Yin (2013), Trost (2010) och Patel & Davidsson (2011). En flerfaldig fallstudie kommer att bidra till idéer för examensarbetet och angripa ämnet på ett sätt som ger trovärdiga resultat. Tillägget av kvalitativa intervjuer ger ytterligare validitet som val av metod. Slutligen kommer Malmö Airport bli analyserat i kapitel 5 för att undersöka dess framtida flygplatstillgänglighet.

Slutsatser:

Det finns flera motiveringar för att stödja en framtida järnvägsförbindelse till Malmö Airport. Tillväxten av Öresundsregionen, miljöaspekter och en mer intermodal lösning är några av de viktigaste argumenten för järnvägsförbindelsen. Ett resecentrum i den norra delen av terminalen är den föreslagna placeringen. Utmaningar ligger i att överföra bilresenärer till kollektivtrafik när en järnvägsförbindelse är i drift.

Nyckelord:

Flygplatstillgänglighet, järnvägsanslutning, transportsätt, intermodal, resecentrum (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En flygplats förändras ständigt beroende på olika omständigheter såsom tillväxt, regional utveckling och resvanor. Men hur kommer en flygplats se ut i framtiden? Vad är framtidens transportsätt till en flygplats? Och hur bör trafikslagen samverka för optimal tillgänglighet?
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lunderup, Adam LU
supervisor
organization
course
VTT820 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
travel center, transportation mode, railway connection, resecentrum Airport access, intermodal, transportsätt, järnvägsanslutning, Flygplatstillgänglighet
publication/series
LUTVDG/(TVTT-5245)/1-112/2015
report number
279
ISSN
1653-1922
language
English
id
7397830
date added to LUP
2015-06-22 14:36:57
date last changed
2015-06-22 14:36:57
@misc{7397830,
 abstract   = {Titel:	
Intermodal flygplatstillgänglighet: En flerfaldig fallstudieundersökning av ett framtida resecentrum för Malmö Airport med en tåganslutning.
Författare:	Adam Lunderup
Handledare:	Andreas Persson, Faculty of Engineering, Lund University
Cecilia Hagert, Swedavia AB 
Henrik Ivre, Swedavia AB

Bakgrund:
Malmö Airport har svårigheter att bidra med tillräcklig flygplatstillgänglighet och konkurrerar med den närliggande och mer tillgängliga Copenhagen Airport. Sedan 1999 har det utförs studier om hur man skulle kunna förbättra tillgängligheten till flygplatsen, vilket fram till idag är en utmaning. I nuläget besöktes Malmö Airport av mer än 2.1 miljoner under 2014 och flygplatsen växer stadigt inom både inrikes och utrikesflyg. Eftersom Öresundsregionen är känd för att vara en klimatsmart och hållbar region, betonar Malmö Airport vikten av ett bättre tillgänglighetsalternativ till flygplatsen. En integrerad järnvägsanslutning till Malmö Airport skulle kunna bidra till en mer hållbar och miljövänlig region.

Syfte:	
	
Det framtagna syftet för examensarbete är: ”Lokalisera och främja ett framtida resecentrum för en intermodal trafiklösning som bidrar med en lämplig flygplatstillgänglighet till Malmö Airport”. Ett antal underliggande undersökningsfrågor är utöver syftet formulerade för att ge mer förståelsen för examensarbetet.
•	Hur man bibehåller en hållbar intermodal flygplatstillgänglighet med olika transportsätt

•	funktionen och visionen för resecentret som samtidigt uppnår en god kundnöjdhet bland användarna på Malmö Airport

•	Identifiera och lokalisera resecentret för optimal flygplatstillgänglighet med järnvägsanslutning

Metod:	
	
Metodiken som är framtagen för detta examensarbete är främst inspirerat av en flerfaldig fallstudiemetod (Yin, 2013). För att svara på frågorna som togs fram i syftet och undersökningsfrågorna, gjordes en ingående diskussion av metodval för att ge lämplig design av examensarbetet. Frågan angående flygplatstillgänglighet till Malmö Airport är fortfarande hypotetisk, vilket gör att ingen data finns tillgänglig från den befintliga flygplatsen. Dock ger en flerfaldig fallstudie från andra flygplatser med järnvägsanslutning ledtrådar om huruvida Malmö Airport skulle fungera under liknande omständigheter. Två utvalda flygplatser kommer att ha fokus i examensarbetets fallstudier. Den första är Göteborg Landvetter Airport, vilket nu är i projekteringsstadiet för en framtida tåganslutning. Den andra är Ängelholm Helsingborg Airport, som snart har en närliggande tågstation vid flygplatsen.
	Ramverket för fallstudierna är initialt baserat av Yin (2013), Trost (2010) och Patel & Davidsson (2011). En flerfaldig fallstudie kommer att bidra till idéer för examensarbetet och angripa ämnet på ett sätt som ger trovärdiga resultat. Tillägget av kvalitativa intervjuer ger ytterligare validitet som val av metod. Slutligen kommer Malmö Airport bli analyserat i kapitel 5 för att undersöka dess framtida flygplatstillgänglighet.

Slutsatser:

Det finns flera motiveringar för att stödja en framtida järnvägsförbindelse till Malmö Airport. Tillväxten av Öresundsregionen, miljöaspekter och en mer intermodal lösning är några av de viktigaste argumenten för järnvägsförbindelsen. Ett resecentrum i den norra delen av terminalen är den föreslagna placeringen. Utmaningar ligger i att överföra bilresenärer till kollektivtrafik när en järnvägsförbindelse är i drift.

Nyckelord:
	
Flygplatstillgänglighet, järnvägsanslutning, transportsätt, intermodal, resecentrum},
 author    = {Lunderup, Adam},
 issn     = {1653-1922},
 keyword   = {travel center,transportation mode,railway connection,resecentrum Airport access,intermodal,transportsätt,järnvägsanslutning,Flygplatstillgänglighet},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/(TVTT-5245)/1-112/2015},
 title    = {Intermodal Airport Access: A Multiple Case Study Research of a Future Travel Center at Malmö Airport with Railway Connection},
 year     = {2015},
}