Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Designing a generic user interface for distribution of open geodata : based on FME server technology

Nyberg, Magdalena LU (2015) In Thesis in geographical information technics EXTM05 20142
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Surveying (M.Sc.Eng.)
Abstract
There are currently numerous web services that provide the user with the opportunity to download geodata. These services are often different regarding what type of data they provide and the way they distribute the data. Another aspect that differs between these services is if the download of geodata is free of charge (open) or subject to a fee. There is currently a trend in the society striving towards more and better public access to open geodata. Hence, the number of open geodata distribution services on the web will increase.

Considering the expected future of open geodata and open geodata distribution services, it is of high importance for the society to be able to establish numerous new download services in a short amount of time.... (More)
There are currently numerous web services that provide the user with the opportunity to download geodata. These services are often different regarding what type of data they provide and the way they distribute the data. Another aspect that differs between these services is if the download of geodata is free of charge (open) or subject to a fee. There is currently a trend in the society striving towards more and better public access to open geodata. Hence, the number of open geodata distribution services on the web will increase.

Considering the expected future of open geodata and open geodata distribution services, it is of high importance for the society to be able to establish numerous new download services in a short amount of time. In this project, a generic user interface is developed that with slight modifications can be used in several different types of open geodata distribution systems. One goal is to design and develop the user interface in a way that makes it applicable in many future projects.

A number of available open geodata distribution services are studied and analyzed to be able to draw some conclusions regarding the best way to manage and distribute open geodata. Different services present different features and opportunities to assist the user in finding the wanted data sets. Some different components, user parameters, and download processes of the studied services are described and compared. Furthermore, the open geodata situation of different
countries is discussed, as well as the consequences that can follow a release of open geodata.

A proper design of any type of interactive product is essential, not only for pure aesthetic reasons but also for the usability of it. When developing a web application the main goal should be to improve efficiency for the user. The concept of user-centered design is to take the user into account in every part of the development. Considerations regarding usability and user centered design have to be taken during the implementation phase of this project to reach the goal of a user-friendly design and efficient download procedure. Based on feedback from the application, the user should know what to do now, but also in the next step.

In this study, a generic user interface for open geodata distribution is developed. The design of the user interface is based on the comparative study of open geodata portals and on general design theories. The application was implemented in JavaScript and HTML. Developed application is considered generic since it can handle most data types and any combination of user parameters. It is working properly, and the system can because of its generic nature be used to establish many new open geodata distribution services in the future. According to a number of test persons, the application is simple and self-explanatory. The application thereby satisfies the goal of a generic and user-friendly design.

This project is conducted in cooperation with Sweco Position AB in Malmö. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Mängden kostnadsfria kartor som finns tillgängliga genom nedladdningstjänster på internet kommer enligt trenden i samhället att öka. I och med det kommer även antalet nedladdningstjänster öka. Att fler kan tillgå kostnadsfria kartor kommer troligtvis leda till nya produkter och tjänster som kan öka effektiviteten för både privat och offentlig sektor. Nya tjänster kan även leda till bättre service, bättre beslutsfattande och bättre samarbete mellan myndigheter och privatpersoner. Till slut kan allt leda till mindre miljöpåverkan, mindre föroreningar, bättre hälsa och vissa tidsbesparingar.

Det finns i dagsläget många webbtjänster som ger användaren möjlighet att ladda ned kartor. En del av dessa erbjuder dessa mot en kostnad medan andra... (More)
Mängden kostnadsfria kartor som finns tillgängliga genom nedladdningstjänster på internet kommer enligt trenden i samhället att öka. I och med det kommer även antalet nedladdningstjänster öka. Att fler kan tillgå kostnadsfria kartor kommer troligtvis leda till nya produkter och tjänster som kan öka effektiviteten för både privat och offentlig sektor. Nya tjänster kan även leda till bättre service, bättre beslutsfattande och bättre samarbete mellan myndigheter och privatpersoner. Till slut kan allt leda till mindre miljöpåverkan, mindre föroreningar, bättre hälsa och vissa tidsbesparingar.

Det finns i dagsläget många webbtjänster som ger användaren möjlighet att ladda ned kartor. En del av dessa erbjuder dessa mot en kostnad medan andra tjänster distribuerar sina kartor gratis. De tjänster som finns tillgängliga är ofta olika både när det gäller vilken typ av kartor som erbjuds, men också hur de distribueras. En del nedladdningsprocesser är komplicerade medan andra är mycket enkla att förstå.

För att underlätta etableringen av många nya tjänster har en standardiserad applikation för ändamålet utvecklats i det här projektet. Applikationen ska med mindre ändringar kunna användas för etablerandet av flera olika typer av enkla nedladdningstjänster. Den ska automatiskt kunna anpassa sig beroende på hur man som distributör av kartdata vill utforma applikationen, och den ska dynamiskt kunna skapa listan med tillgängliga kartdata beroende på vilket område användaren är intresserad av.
Utvecklandet av applikationen
Interaktionsdesign innebär design av produkter som en människa kan interagera med, till exempel en kaffekokare eller en mobiltelefon. Det finns väldigt mycket teori och principer kring det här ämnet, men det blir lätt väldigt komplext eftersom alla produkter och även användare är olika. Det är svårt att utforma generella instruktioner att följa. Designen av en interaktiv produkt ska vara estetiskt tilltalande, men främst underlätta användandet av produkten. Personen som designar måste förstå hur användaren interagerar med produkten för att kunna utveckla den på ett användarvänligt sätt.

Webbprodukter är exempel på interaktiva produkter, och designen av dessa är väldigt viktig för framgången för dem. För att sticka ut och attrahera användare på internet behöver produkterna vara enkla, effektiva och engagerande. Eftersom webbprodukter är mer komplicerade än till exempel kaffekokare, bör utvecklare prioritera användarvänligheten högt. Produkten ska fungera som användaren förväntar sig att den ska, helst helt självförklarande.

Applikationen som utvecklas i det här projektet är ett exempel på en interaktiv produkt på internet, en bra design av den kan underlätta användandet och därmed attrahera fler användare. Syftet med applikationen är att kunna ladda ned kartor, och det ska framgå av designen. Med hjälp av designen ska användaren förstå vad hon ska göra nu, men även i nästa steg. Distributören av kartdata ska kunna addera vilken parameter som helst utan att applikationen i sig behöver ändras, designen ska därför vara anpassningsbar.

Användning av applikationen
Figur 7.1 i rapporten visar den framtagna applikationen som ger användaren möjlighet att ladda ned olika kartor. I panelen till vänster syns de fyra steg som användaren måste gå igenom för att tillslut komma till nedladdningen. Det första som krävs av användaren är att hon specificerar det område hon är intresserad av. När det är gjort kommer steg 2 att utökas, nu kan användaren välja vilka kartlager hon vill ladda ned. Listan som dyker upp i steg 2 skapas dynamiskt beroende på vilka lager som finns tillgängliga inom det område användaren har specificerat. I steg 3 kan användaren sedan ange inställningar för ett antal parametrar, antalet och vilka parametrar som erbjuds bestäms av distributören. I steg 4 sker nedladdningen direkt till användarens dator.

Diskussion och slutsatser
Mängden kostnadsfri kartdata ökar i samhället. Det innebär både positiva och negativa konsekvenser, men de positiva verkar enligt de flesta överväga de negativa. För att lättare kunna tillgå dessa kartor krävs många och enkla nedladdningstjänster. Applikationen som utvecklats i det här projektet skulle kunna användas för att förenkla etableringen av många nya nedladdningstjänster på internet.

Eftersom att utvecklad applikation skulle kunna användas för att etablera många nedladdningstjänster i framtiden har det huvudsakliga målet uppnåtts. Applikationen är också användarvänlig enligt ett antal testpersoner.

Applikationen är lätt att förstå och komma ihåg på grund av dess enkelhet. Den är också effektiv, nedladdningsprocessen är snabb och det går snabbt att förstå vad man som användare förväntas göra. Om man är ute efter en enkel tjänst bör denna applikation också vara tillfredsställande för användaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyberg, Magdalena LU
supervisor
organization
course
EXTM05 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
geographic information systems, generic user interface, geodata download, FME Server, geodata distribution service
publication/series
Thesis in geographical information technics
report number
15
language
English
id
7409777
date added to LUP
2015-06-23 09:55:51
date last changed
2016-05-19 12:45:24
@misc{7409777,
 abstract   = {There are currently numerous web services that provide the user with the opportunity to download geodata. These services are often different regarding what type of data they provide and the way they distribute the data. Another aspect that differs between these services is if the download of geodata is free of charge (open) or subject to a fee. There is currently a trend in the society striving towards more and better public access to open geodata. Hence, the number of open geodata distribution services on the web will increase.

Considering the expected future of open geodata and open geodata distribution services, it is of high importance for the society to be able to establish numerous new download services in a short amount of time. In this project, a generic user interface is developed that with slight modifications can be used in several different types of open geodata distribution systems. One goal is to design and develop the user interface in a way that makes it applicable in many future projects.

A number of available open geodata distribution services are studied and analyzed to be able to draw some conclusions regarding the best way to manage and distribute open geodata. Different services present different features and opportunities to assist the user in finding the wanted data sets. Some different components, user parameters, and download processes of the studied services are described and compared. Furthermore, the open geodata situation of different
countries is discussed, as well as the consequences that can follow a release of open geodata.

A proper design of any type of interactive product is essential, not only for pure aesthetic reasons but also for the usability of it. When developing a web application the main goal should be to improve efficiency for the user. The concept of user-centered design is to take the user into account in every part of the development. Considerations regarding usability and user centered design have to be taken during the implementation phase of this project to reach the goal of a user-friendly design and efficient download procedure. Based on feedback from the application, the user should know what to do now, but also in the next step.

In this study, a generic user interface for open geodata distribution is developed. The design of the user interface is based on the comparative study of open geodata portals and on general design theories. The application was implemented in JavaScript and HTML. Developed application is considered generic since it can handle most data types and any combination of user parameters. It is working properly, and the system can because of its generic nature be used to establish many new open geodata distribution services in the future. According to a number of test persons, the application is simple and self-explanatory. The application thereby satisfies the goal of a generic and user-friendly design.

This project is conducted in cooperation with Sweco Position AB in Malmö.},
 author    = {Nyberg, Magdalena},
 keyword   = {geographic information systems,generic user interface,geodata download,FME Server,geodata distribution service},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Thesis in geographical information technics},
 title    = {Designing a generic user interface for distribution of open geodata : based on FME server technology},
 year     = {2015},
}