Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fiskeregleringar i marina skyddsområden - En studie av fiskefria områden i Sverige utifrån ett tillsynsperspektiv

Hedman, Elin LU (2015) MVEK02 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
The establishment of marine protected areas is a complementary management measure that is increasingly used to protect biodiversity and endangered species. Studies of the effects of protecting certain areas rarely take into account the consequences of non-compliance of rules and regulations, despite the fact that non-compliance of protected areas have been reported from all parts of the world. This study analyzes the factors that play an important role in the design of an area and how the design of such areas in Sweden affects the possibility of enforcement. The results show that the size of the area is crucial from a control aspect and that a greater attention to the possibilities of monitoring, should be shown in the design of new areas.
Popular Abstract (Swedish)
Inrättandet av marina skyddsområden är en kompletterande förvaltningsåtgärd som i allt större utsträckning används för att skydda biologisk mångfald och hotade arter. I studier av skyddsområdenas effekter tas det sällan hänsyn till konsekvenserna av en bristande efterlevnad av de regler och förordningar som implementerats, trots att bristande efterlevnad rapporterats från skyddade områden i alla delar av världen. Denna studie analyserar de faktorer som spelar en viktig roll i utformningen av ett område utifrån en tillsynsaspekt. Resultaten visar att storleken på skyddsområdet är avgörande för vilken tillsyn som kan bedrivas och att en större hänsyn av möjligheterna till tillsyn bör tas vid utformningen av nya skyddsområden
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedman, Elin LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
utformning, Kattegatt, Kosterö-Väderöfjorden, Kosterhavet, fiske, Natura2000, tillsyn, efterlevnad, MPA, skyddsområden, Marina
language
Swedish
id
7440030
date added to LUP
2015-06-25 15:39:06
date last changed
2015-06-25 15:39:06
@misc{7440030,
 abstract   = {The establishment of marine protected areas is a complementary management measure that is increasingly used to protect biodiversity and endangered species. Studies of the effects of protecting certain areas rarely take into account the consequences of non-compliance of rules and regulations, despite the fact that non-compliance of protected areas have been reported from all parts of the world. This study analyzes the factors that play an important role in the design of an area and how the design of such areas in Sweden affects the possibility of enforcement. The results show that the size of the area is crucial from a control aspect and that a greater attention to the possibilities of monitoring, should be shown in the design of new areas.},
 author    = {Hedman, Elin},
 keyword   = {utformning,Kattegatt,Kosterö-Väderöfjorden,Kosterhavet,fiske,Natura2000,tillsyn,efterlevnad,MPA,skyddsområden,Marina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fiskeregleringar i marina skyddsområden - En studie av fiskefria områden i Sverige utifrån ett tillsynsperspektiv},
 year     = {2015},
}