Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utbud och preferenser på kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD

Nord, Vilhelm LU and Persson, Christoffer LU (2015) VFT920 20151
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Rapporten behandlar hyresgästens preferenser vid val av lokal inom Stockholm CBD. Detta analyseras i kontrast till vad hyresvärden upplever att hyresgästen efterfrågar. Därtill adderas aspekter så som hyresgästens uppfattning av befintlig lokal och hur deras betalningsviljor har förändrats för ett antal föreslagna åtgärder. Preferenser som valts att undersökas är; närhet till kollektivtrafik, kunder, restauranger, och branschrelaterade företag, lägets status, lokalens utformning marknadsföringsfördelar, parkeringsmöjligheter samt miljöcertifierad byggnad.

För att hyresvärden skall lyckas fylla ut alla sina vakanser måste denne ha god insikt i vad som efterfrågas på marknaden. De behöver ha en uppfattning om vad som efterfrågas, men även... (More)
Rapporten behandlar hyresgästens preferenser vid val av lokal inom Stockholm CBD. Detta analyseras i kontrast till vad hyresvärden upplever att hyresgästen efterfrågar. Därtill adderas aspekter så som hyresgästens uppfattning av befintlig lokal och hur deras betalningsviljor har förändrats för ett antal föreslagna åtgärder. Preferenser som valts att undersökas är; närhet till kollektivtrafik, kunder, restauranger, och branschrelaterade företag, lägets status, lokalens utformning marknadsföringsfördelar, parkeringsmöjligheter samt miljöcertifierad byggnad.

För att hyresvärden skall lyckas fylla ut alla sina vakanser måste denne ha god insikt i vad som efterfrågas på marknaden. De behöver ha en uppfattning om vad som efterfrågas, men även ha insikt i hur marknaden förändrar sig och vad som efterfrågas i morgon, eller om två år.

Syftet med rapporten är att kunna förklara för hyresvärden vad som efterfrågas av hyresgästen, samt hur dennes betalningsvilja ser ut för de efterfrågade parametrarna. Därtill skall rapporten kunna belysa trender och marknadens utvecklingsmönster för att genom konkreta till hyresvärden och dess investerare.

För att uppnå rapportens syfte formulerades frågeställningar om vad som efterfrågas inom CBD, hur den förändras över tid och hur hyresgästens betalningsvilja ser ut för parametrar som mäter efterfrågan.

För att belysa hyresgästens preferenser har en enkätundersökning gjorts. Samtliga relevanta respondenter inom CBD tillfrågades och 153 svar inkom, vilket är en svarsfrekvens på 17,4 %. En liknande enkät skickades även ut till hyresvärdarna inom CBD. 14 svar inkom vilket är en svarsfrekvens på 78 %. Utifrån erhållen data analyserades preferenserna och upplevelserna vartefter slutsatser sedan kunde dras.

Det visade sig att hyresvärden till stor del har en väldigt god uppfattning om vad hyresgästerna efterfrågar vid val av lokal och adress. Vid lokaliseringen värderar hyresgästen närheten till kommunal transport och kunder, att adressen stämmer överens med företagets profil samt att läget attraherar anställda. Anmärkningsvärt är att miljöcertifiering inte är något som prioriteras vid val av lokal inom CBD. Undersökningen visade även att hyresgästen upplever att de tekniska installationerna är bristfälliga men tycks ändå uppleva god arbetsmiljö. Det har visat sig att genom att informera hyresgästen om systemens komplexitet och hur det fungerar kan klagomålen minska och den allmänna trivseln ökar. Mycket visar på att dessa problem hade kunnat lösas genom att införa aktivitetsbaserade kontor, men att omställningsprocessen är omfattande och dyr. Därför behövs fortsatta studier på hur denna process görs så smidig som möjlig. (Less)
Abstract
This thesis analyzes the tenants’ preferences in choosing a location to establish a business within Stockholm CBD. The report analyses the difference between the tenants’ preferences and the landlords’ perception of the tenants’ preference. The tenants’ perception of present lease and how the willingness to pay changes for proposed actions were also analyzed.
The purpose of the report is to describe for the landlord about important factors and demands of tenants in rental agreements, and to indicate activities with a high acceptance for increased rent.

A questionnaire has been submitted to all relevant tenants within CBD. A similar form was distributed to landlords in CBD, with slightly different questions. By analyzing the data the... (More)
This thesis analyzes the tenants’ preferences in choosing a location to establish a business within Stockholm CBD. The report analyses the difference between the tenants’ preferences and the landlords’ perception of the tenants’ preference. The tenants’ perception of present lease and how the willingness to pay changes for proposed actions were also analyzed.
The purpose of the report is to describe for the landlord about important factors and demands of tenants in rental agreements, and to indicate activities with a high acceptance for increased rent.

A questionnaire has been submitted to all relevant tenants within CBD. A similar form was distributed to landlords in CBD, with slightly different questions. By analyzing the data the preferences could be shown and a conclusion could be drawn.

The conclusion showed that the landlord overall had good knowledge of tenants’ preference and demands. Important factors for the tenants regarding localization were proximity to public transport and customers, that the address reflected the companies profile and that the location attracted employees. The environmental certification had no impact on the choice of location within CBD. The survey showed that tenants found the building service systems inadequate but generally they were satisfied with the current level of working environment. By informing the tenants of the complexity of the systems, and how it works, the amount of complaint could be reduced and the general wellbeing increased. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nord, Vilhelm LU and Persson, Christoffer LU
supervisor
organization
alternative title
Supply and preferences on the office sector of the commercial real estate market in Stockholm CBD
course
VFT920 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
market analysis, property development, real estate management, Real estate market
language
Swedish
id
7440083
date added to LUP
2015-06-25 15:32:55
date last changed
2015-06-25 15:32:55
@misc{7440083,
 abstract   = {This thesis analyzes the tenants’ preferences in choosing a location to establish a business within Stockholm CBD. The report analyses the difference between the tenants’ preferences and the landlords’ perception of the tenants’ preference. The tenants’ perception of present lease and how the willingness to pay changes for proposed actions were also analyzed.
The purpose of the report is to describe for the landlord about important factors and demands of tenants in rental agreements, and to indicate activities with a high acceptance for increased rent.

A questionnaire has been submitted to all relevant tenants within CBD. A similar form was distributed to landlords in CBD, with slightly different questions. By analyzing the data the preferences could be shown and a conclusion could be drawn.

The conclusion showed that the landlord overall had good knowledge of tenants’ preference and demands. Important factors for the tenants regarding localization were proximity to public transport and customers, that the address reflected the companies profile and that the location attracted employees. The environmental certification had no impact on the choice of location within CBD. The survey showed that tenants found the building service systems inadequate but generally they were satisfied with the current level of working environment. By informing the tenants of the complexity of the systems, and how it works, the amount of complaint could be reduced and the general wellbeing increased.},
 author    = {Nord, Vilhelm and Persson, Christoffer},
 keyword   = {market analysis,property development,real estate management,Real estate market},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utbud och preferenser på kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD},
 year     = {2015},
}