Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Går det att undvika vräkning av barnfamiljer?

Hallenberg, Petra LU (2015) JUR092 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen tar sitt avstamp i den politiska nollvisionen att inga barn ska vräkas. En utredning av gällande rätt klargör att även om det kan finnas en lagstadgad social rätt till bostad för barn så är denna inte så väldefinierad och reglerad att den är utkrävbar i domstol. Hyreslagen i jordabalkens 12:e kapitel ger så små möjligheter att i begränsade fall ta hänsyn till att barn kan beröras av en avhysning att man rimligtvis kan säga att barn inte har något specifikt skydd alls i hyreslagstiftningen. Hela barnets möjlighet till skydd mot vräkning ligger idag i de vuxna lägenhetsinnehavarnas möjlighet till bistånd enligt socialtjänstlagen och inte ens enligt den lagstiftningen kan barn anses ha något omfattande skydd då barnets intressen... (More)
Uppsatsen tar sitt avstamp i den politiska nollvisionen att inga barn ska vräkas. En utredning av gällande rätt klargör att även om det kan finnas en lagstadgad social rätt till bostad för barn så är denna inte så väldefinierad och reglerad att den är utkrävbar i domstol. Hyreslagen i jordabalkens 12:e kapitel ger så små möjligheter att i begränsade fall ta hänsyn till att barn kan beröras av en avhysning att man rimligtvis kan säga att barn inte har något specifikt skydd alls i hyreslagstiftningen. Hela barnets möjlighet till skydd mot vräkning ligger idag i de vuxna lägenhetsinnehavarnas möjlighet till bistånd enligt socialtjänstlagen och inte ens enligt den lagstiftningen kan barn anses ha något omfattande skydd då barnets intressen endast ska ”särskilt beaktas” bland andra argument.

Vidare utreds barnkonventionens nuvarande marginella roll i svenskt rättsväsende och konsekvenser av en implementering av konventionen i lag diskuteras och jämförs med andra möjligheter att genom lagändring stärka barns skydd i vräkningssituationer.

Uppsatsen skrivs i samarbete med branchorganisationen Fastighetsägarna och kommer förhoppningsvis mynna ut i en rekommendation som syftar till att minimera antalet verkställda barnvräkningar bland deras medlemmar. Analyser och slutsatser är dock mina egna, liksom ansvaret för eventuella felaktigheter i texten. (Less)
Abstract
This study takes it start in the political vision zero regarding avoiding evictions of families with children. A thorough investigation of de lege lata gives the result that although Swedish law grants children a social right to housing this right is not defined to the point that it can be claimed in a court of law. Swedish rental property law, 12th chapter of the Land Code, jordabalken, gives nil or very little protection to children of tenants. The protection offered to children by law is entirely dependent on what level and form of social aid the adult tenants are entitled to as defined by the Swedish Social Services Act, socialtjänstlagen. Although this law does give room to consider the best interest of the child in all situations... (More)
This study takes it start in the political vision zero regarding avoiding evictions of families with children. A thorough investigation of de lege lata gives the result that although Swedish law grants children a social right to housing this right is not defined to the point that it can be claimed in a court of law. Swedish rental property law, 12th chapter of the Land Code, jordabalken, gives nil or very little protection to children of tenants. The protection offered to children by law is entirely dependent on what level and form of social aid the adult tenants are entitled to as defined by the Swedish Social Services Act, socialtjänstlagen. Although this law does give room to consider the best interest of the child in all situations concering children this “best interest” only needs to be “especially regarded”, it is not considered paramount in the situation.

Moreover the marginal influence of the UN Convention on the Rights of the Child on Swedish law is investigated. Possible consequences of a legal implementation of the convention is discussed and compared to other judicial possibilities to strengthen the rights of the child in eviction situations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallenberg, Petra LU
supervisor
organization
alternative title
Can evictions of families with children be avoided?
course
JUR092 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt, civilrätt, boenderätt, folkrätt
language
Swedish
id
7440916
date added to LUP
2015-06-24 14:40:51
date last changed
2015-06-24 14:40:51
@misc{7440916,
 abstract   = {This study takes it start in the political vision zero regarding avoiding evictions of families with children. A thorough investigation of de lege lata gives the result that although Swedish law grants children a social right to housing this right is not defined to the point that it can be claimed in a court of law. Swedish rental property law, 12th chapter of the Land Code, jordabalken, gives nil or very little protection to children of tenants. The protection offered to children by law is entirely dependent on what level and form of social aid the adult tenants are entitled to as defined by the Swedish Social Services Act, socialtjänstlagen. Although this law does give room to consider the best interest of the child in all situations concering children this “best interest” only needs to be “especially regarded”, it is not considered paramount in the situation.

Moreover the marginal influence of the UN Convention on the Rights of the Child on Swedish law is investigated. Possible consequences of a legal implementation of the convention is discussed and compared to other judicial possibilities to strengthen the rights of the child in eviction situations.},
 author    = {Hallenberg, Petra},
 keyword   = {familjerätt,civilrätt,boenderätt,folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Går det att undvika vräkning av barnfamiljer?},
 year     = {2015},
}