Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det symboliska motståndet: En fallstudie av försvarsalliansen NATO:s införande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Isaksson, Charlotte LU (2015) SOCK04 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund: Förenta Nationernas säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet där de riktar tydliga krav på militära organisationer att uppnå intern jämställdhet samt att intensifiera ansträngningarna för att integrera ett externt genderperspektiv i förberedelser, genomförande och utvärdering av fredsfrämjande insatser. Eftersom det finns en klar majoritet kvinnor som jobbar med området finns en stark koppling till ”kvinnofrågor” och kvinnliga intressen.

Syfte: Uppsatsen belyser området jämställdhet och genderperspektiv inom militära organisationer. Syftet är att granska och förstå hur könsmaktsordning och den sociala dynamiken mellan etablerade och utanförgrupper påverkar införandet av UNSCR 1325.

... (More)
Problem/Bakgrund: Förenta Nationernas säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet där de riktar tydliga krav på militära organisationer att uppnå intern jämställdhet samt att intensifiera ansträngningarna för att integrera ett externt genderperspektiv i förberedelser, genomförande och utvärdering av fredsfrämjande insatser. Eftersom det finns en klar majoritet kvinnor som jobbar med området finns en stark koppling till ”kvinnofrågor” och kvinnliga intressen.

Syfte: Uppsatsen belyser området jämställdhet och genderperspektiv inom militära organisationer. Syftet är att granska och förstå hur könsmaktsordning och den sociala dynamiken mellan etablerade och utanförgrupper påverkar införandet av UNSCR 1325.

Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Jag studerar ett typfall av militära organisationer genom att intervjuer med elva nyckelpersoner inom försvarsalliansen NATO. Mitt teoretiska avstamp sker utifrån två sociologiska inriktningar, feminism och dynamiken inom figurationen av grupper som är etablerade och de som står i ett utanförskap.

Slutsatser/Resultat: Jämställdheten inom NATO går fortfarande långsamt. Det militära fältet är strukturerat kring makt och dikotomin kvinnligt respektive manligt. Det råder ett symboliskt motstånd mot gender- och kvinnofrågor då detta inte stämmer överens med det synen kring det arbete som männen anser skall bedrivas. De investeringar som männen är beredda att göra är begränsade och sammanfaller med aktiviteter som gynnar dem själva. Här finns en önskan att ge sken av beslutskraft och engagemang utan att faktiskt genomföra eller förändra något. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isaksson, Charlotte LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
säkerhetsrådsresolution, jämställdhet, genderperspektiv, könsmaktsordning, maktstrukturer, UNSCR 1325, militära organisationer, NATO, Förenta Nationerna
language
Swedish
id
7444678
date added to LUP
2015-06-26 09:03:14
date last changed
2015-06-26 09:03:14
@misc{7444678,
 abstract   = {Problem/Bakgrund: Förenta Nationernas säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet där de riktar tydliga krav på militära organisationer att uppnå intern jämställdhet samt att intensifiera ansträngningarna för att integrera ett externt genderperspektiv i förberedelser, genomförande och utvärdering av fredsfrämjande insatser. Eftersom det finns en klar majoritet kvinnor som jobbar med området finns en stark koppling till ”kvinnofrågor” och kvinnliga intressen.

Syfte: Uppsatsen belyser området jämställdhet och genderperspektiv inom militära organisationer. Syftet är att granska och förstå hur könsmaktsordning och den sociala dynamiken mellan etablerade och utanförgrupper påverkar införandet av UNSCR 1325.

Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Jag studerar ett typfall av militära organisationer genom att intervjuer med elva nyckelpersoner inom försvarsalliansen NATO. Mitt teoretiska avstamp sker utifrån två sociologiska inriktningar, feminism och dynamiken inom figurationen av grupper som är etablerade och de som står i ett utanförskap.

Slutsatser/Resultat: Jämställdheten inom NATO går fortfarande långsamt. Det militära fältet är strukturerat kring makt och dikotomin kvinnligt respektive manligt. Det råder ett symboliskt motstånd mot gender- och kvinnofrågor då detta inte stämmer överens med det synen kring det arbete som männen anser skall bedrivas. De investeringar som männen är beredda att göra är begränsade och sammanfaller med aktiviteter som gynnar dem själva. Här finns en önskan att ge sken av beslutskraft och engagemang utan att faktiskt genomföra eller förändra något.},
 author    = {Isaksson, Charlotte},
 keyword   = {säkerhetsrådsresolution,jämställdhet,genderperspektiv,könsmaktsordning,maktstrukturer,UNSCR 1325,militära organisationer,NATO,Förenta Nationerna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det symboliska motståndet: En fallstudie av försvarsalliansen NATO:s införande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325},
 year     = {2015},
}