Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livbolagsbranschen: en framtidsbransch i kris?

Badenfors, Anders LU and Blomberg, Tom LU (2015) EXTM10 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den svenska livbolagsbranschen är en bransch under förändring. Nya lagar stiftas, nya regelverk och riktlinjer träder i kraft för de verksamma företagen, samtidigt som konkurrensen på marknaden ökar och intäkterna minskar.

Syftet med uppsatsen är att göra en analys av livbolagsbranschens resultat, idag och i framtiden, samt att analysera trender och faktorer som kan påverka livförsäkringsföretagens resultat i framtiden.

För att få en övergripande förståelse för livbolagsbranschen analyseras majoriteten av marknadens livförsäkringsföretag och ett flertal intervjuer och möten hålls med experter inom branschen. Analysen av livförsäkringsföretagens historiska data visar att företagens intäkter har minskat de senaste åren men att... (More)
Den svenska livbolagsbranschen är en bransch under förändring. Nya lagar stiftas, nya regelverk och riktlinjer träder i kraft för de verksamma företagen, samtidigt som konkurrensen på marknaden ökar och intäkterna minskar.

Syftet med uppsatsen är att göra en analys av livbolagsbranschens resultat, idag och i framtiden, samt att analysera trender och faktorer som kan påverka livförsäkringsföretagens resultat i framtiden.

För att få en övergripande förståelse för livbolagsbranschen analyseras majoriteten av marknadens livförsäkringsföretag och ett flertal intervjuer och möten hålls med experter inom branschen. Analysen av livförsäkringsföretagens historiska data visar att företagens intäkter har minskat de senaste åren men att företagen även har lyckats sänka sina kostnader. Livbolagsbranschens minskande intäkter beror på den avgiftspress som råder på marknaden. Arbetsmarknadens parter, framförallt inom kollektivavtalen, har börjat med upphandlingar och olika metoder för att pressa avgifterna som försäkringstagarna betalar till livförsäkringsföretagen. Den rådande avgiftspressen har även fått livförsäkringsföretagen att förändra sina fondutbud där de tvingas att erbjuda fonder som genererar lägre intäkter än de tidigare erbjudna fonderna.

För att analysera livförsäkringsföretagens resultat i framtiden appliceras en egenutvecklad modell. Modellen beräknar livförsäkringsföretagens intäkter samtidigt som företagens kostnader analyseras med hjälp av en scenarioanalys. Det görs även en känslighetsanalys för att styrka val av in-parametrar och kontrollera hur olika antaganden påverkar modellens resultat.

Resultaten från modellen visar att livförsäkringsföretagen i två av tre kostnadsscenarier kommer att nå break-even i framtiden för att därefter göra negativa resultat. Det skulle betyda att livförsäkringsföretagen måste sänka sina kostnader för att kunna fortsätta att göra positiva resultat eftersom intäkterna i framtiden kommer att vara mycket lägre än vad de är idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Badenfors, Anders LU and Blomberg, Tom LU
supervisor
organization
course
EXTM10 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Life insurance industry, results analysis, pensions, collective agreement, life insurance companies
language
Swedish
id
7449617
date added to LUP
2015-06-26 13:33:16
date last changed
2015-06-26 13:33:16
@misc{7449617,
 abstract   = {Den svenska livbolagsbranschen är en bransch under förändring. Nya lagar stiftas, nya regelverk och riktlinjer träder i kraft för de verksamma företagen, samtidigt som konkurrensen på marknaden ökar och intäkterna minskar. 

Syftet med uppsatsen är att göra en analys av livbolagsbranschens resultat, idag och i framtiden, samt att analysera trender och faktorer som kan påverka livförsäkringsföretagens resultat i framtiden. 

För att få en övergripande förståelse för livbolagsbranschen analyseras majoriteten av marknadens livförsäkringsföretag och ett flertal intervjuer och möten hålls med experter inom branschen. Analysen av livförsäkringsföretagens historiska data visar att företagens intäkter har minskat de senaste åren men att företagen även har lyckats sänka sina kostnader. Livbolagsbranschens minskande intäkter beror på den avgiftspress som råder på marknaden. Arbetsmarknadens parter, framförallt inom kollektivavtalen, har börjat med upphandlingar och olika metoder för att pressa avgifterna som försäkringstagarna betalar till livförsäkringsföretagen. Den rådande avgiftspressen har även fått livförsäkringsföretagen att förändra sina fondutbud där de tvingas att erbjuda fonder som genererar lägre intäkter än de tidigare erbjudna fonderna. 

För att analysera livförsäkringsföretagens resultat i framtiden appliceras en egenutvecklad modell. Modellen beräknar livförsäkringsföretagens intäkter samtidigt som företagens kostnader analyseras med hjälp av en scenarioanalys. Det görs även en känslighetsanalys för att styrka val av in-parametrar och kontrollera hur olika antaganden påverkar modellens resultat. 

Resultaten från modellen visar att livförsäkringsföretagen i två av tre kostnadsscenarier kommer att nå break-even i framtiden för att därefter göra negativa resultat. Det skulle betyda att livförsäkringsföretagen måste sänka sina kostnader för att kunna fortsätta att göra positiva resultat eftersom intäkterna i framtiden kommer att vara mycket lägre än vad de är idag.},
 author    = {Badenfors, Anders and Blomberg, Tom},
 keyword   = {Life insurance industry,results analysis,pensions,collective agreement,life insurance companies},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livbolagsbranschen: en framtidsbransch i kris?},
 year     = {2015},
}