Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kritiska framgångsfaktorer vid byggproduktion

Ridne, Viktor LU and Odell, Lukas LU (2015) In TVBP-5480 VBEM01 20151
Construction Management
Abstract (Swedish)
Problemställning:
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna som skapar projektframgång för byggbranschen.
Vilka framgångsfaktorer är högst prioriterade och värdesatta för byggprojekt samt hur skiljer sig dessa åt projekten emellan.
Hur skiljer sig prioriteringen av de olika framgångsfaktorerna åt mellan de olika aktörerna som är verksamma under produktionsprocessen.
Syfte:
Studien syftar till att tydliggöra vilka faktorer som under produktionsskedet är kritiska för att skapa en framgångsrik byggprocess. Vidare syftar rapporten på att tydliggöra de åsiktsskillnader som finns mellan de involverade aktörerna.
Metod:
Metoden för insamling av empiri utförs genom en fallstudie på två Skanska projekt. En del av studien är deskriptiv och... (More)
Problemställning:
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna som skapar projektframgång för byggbranschen.
Vilka framgångsfaktorer är högst prioriterade och värdesatta för byggprojekt samt hur skiljer sig dessa åt projekten emellan.
Hur skiljer sig prioriteringen av de olika framgångsfaktorerna åt mellan de olika aktörerna som är verksamma under produktionsprocessen.
Syfte:
Studien syftar till att tydliggöra vilka faktorer som under produktionsskedet är kritiska för att skapa en framgångsrik byggprocess. Vidare syftar rapporten på att tydliggöra de åsiktsskillnader som finns mellan de involverade aktörerna.
Metod:
Metoden för insamling av empiri utförs genom en fallstudie på två Skanska projekt. En del av studien är deskriptiv och kartlägger den forsknings som gjort inom området kritiska framgångsfaktorer. Kvantitativa enkäter, som bygger på den tidigare kartläggningen, delas ut på de två projekten och respondenterna är de fyra aktörsgrupperna, Tjänstemän, Skanska yrkesarbetare, Skanska yrkesarbetare från ett annat dotterbolag och övriga underentreprenörer. Teori och empiri jämförs och analyseras sedan utifrån problemställningen.
Slutsats:
Studien visar på att de klassiska framgångsfaktorerna, tid, kvalitet och budget, anses vara mycket högt prioriterade på projekten i fallstudien, speciellt av projektledningarna. Dock har nyare synsätt på projektframgång även visat sig vara högt prioriterat.
Faktorer som säkerhet och miljö tas på stort allvar och har stor del i hur väl man kan säga att projektet nått framgång. Bland de mer individuella faktorerna som är mest önskvärda är engagemang och god kommunikation de drag som mest frekvent hamnar i toppen hos alla de olika aktörerna. På båda arbetsplatserna upplevs de teoretiskt framtagna framgångsfaktorerna över lag värderas högt. Detta är en indikation på att Skanska ligger i framkant och innehar stor kunskap om projektgenomförande då de lyckats förmedla dessa faktorer till projektet i helhet. Tjänstemännen på projekten är den aktörsgrupp som har lägst meningsskiljaktigheter då det kommer till upplevda värderingar och hur de prioriterar framgångsfaktorerna på de olika nivåerna i projektet. Detta beror troligtvis på att de har närmre samarbete med organisationen och att de har en bättre kommunikation inom själva gruppen än vad övriga aktörer har. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ridne, Viktor LU and Odell, Lukas LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
aktörer, projektframgång, kritiska framgångsfaktorer, Byggproduktion, CSF, Critical Success Factors
publication/series
TVBP-5480
language
Swedish
id
7449762
date added to LUP
2015-07-02 11:57:39
date last changed
2015-07-02 11:57:39
@misc{7449762,
 abstract   = {Problemställning:
Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna som skapar projektframgång för byggbranschen.
Vilka framgångsfaktorer är högst prioriterade och värdesatta för byggprojekt samt hur skiljer sig dessa åt projekten emellan.
Hur skiljer sig prioriteringen av de olika framgångsfaktorerna åt mellan de olika aktörerna som är verksamma under produktionsprocessen.
Syfte:
Studien syftar till att tydliggöra vilka faktorer som under produktionsskedet är kritiska för att skapa en framgångsrik byggprocess. Vidare syftar rapporten på att tydliggöra de åsiktsskillnader som finns mellan de involverade aktörerna.
Metod:
Metoden för insamling av empiri utförs genom en fallstudie på två Skanska projekt. En del av studien är deskriptiv och kartlägger den forsknings som gjort inom området kritiska framgångsfaktorer. Kvantitativa enkäter, som bygger på den tidigare kartläggningen, delas ut på de två projekten och respondenterna är de fyra aktörsgrupperna, Tjänstemän, Skanska yrkesarbetare, Skanska yrkesarbetare från ett annat dotterbolag och övriga underentreprenörer. Teori och empiri jämförs och analyseras sedan utifrån problemställningen.
Slutsats:
Studien visar på att de klassiska framgångsfaktorerna, tid, kvalitet och budget, anses vara mycket högt prioriterade på projekten i fallstudien, speciellt av projektledningarna. Dock har nyare synsätt på projektframgång även visat sig vara högt prioriterat.
Faktorer som säkerhet och miljö tas på stort allvar och har stor del i hur väl man kan säga att projektet nått framgång. Bland de mer individuella faktorerna som är mest önskvärda är engagemang och god kommunikation de drag som mest frekvent hamnar i toppen hos alla de olika aktörerna. På båda arbetsplatserna upplevs de teoretiskt framtagna framgångsfaktorerna över lag värderas högt. Detta är en indikation på att Skanska ligger i framkant och innehar stor kunskap om projektgenomförande då de lyckats förmedla dessa faktorer till projektet i helhet. Tjänstemännen på projekten är den aktörsgrupp som har lägst meningsskiljaktigheter då det kommer till upplevda värderingar och hur de prioriterar framgångsfaktorerna på de olika nivåerna i projektet. Detta beror troligtvis på att de har närmre samarbete med organisationen och att de har en bättre kommunikation inom själva gruppen än vad övriga aktörer har.},
 author    = {Ridne, Viktor and Odell, Lukas},
 keyword   = {aktörer,projektframgång,kritiska framgångsfaktorer,Byggproduktion,CSF,Critical Success Factors},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP-5480},
 title    = {Kritiska framgångsfaktorer vid byggproduktion},
 year     = {2015},
}