Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Humor är livets ångestventil - En studie om humors betydelse för familjeterapeuter

Peterson, Marcus LU and Thalén, Eva LU (2015) PPTR06 20151
Department of Psychology
Abstract
The aim of the study is to highlight the use of humour by psychotherapists in family therapy. We used semistructured interviews and processed the interviews based on a phenomenological approach and using an inductive thematic analysis. The analysis resulted in three main themes; alliance and psychotherapeutic techniques and personality. All the psychotherapists interviewed in the study described that humour is an integral part of their approach to therapy and that humour is used primarily in creating a good alliance with clients. Humour is a necessity in achieving success in the therapeutic process and is present throughout the treatment. Humour is also used to create balance in the room, lighten the mood and find new and shared... (More)
The aim of the study is to highlight the use of humour by psychotherapists in family therapy. We used semistructured interviews and processed the interviews based on a phenomenological approach and using an inductive thematic analysis. The analysis resulted in three main themes; alliance and psychotherapeutic techniques and personality. All the psychotherapists interviewed in the study described that humour is an integral part of their approach to therapy and that humour is used primarily in creating a good alliance with clients. Humour is a necessity in achieving success in the therapeutic process and is present throughout the treatment. Humour is also used to create balance in the room, lighten the mood and find new and shared descriptions of the problem. The psychotherapists describe that humour is a part of their personality and therefore cannot be avoided in their contact with the clients. They point out that humour cannot be seen as a specific technique which can be learned, but that humour can be strengthened and developed as a part of psychotherapy training. The focus should be then to highlight both its positive and negative effects, and how, when and for what purposes humour can be used. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att belysa psykoterapeuters användande av humor i familjeterapi. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och bearbetade intervjumaterialet med utgångspunkt från fenomenologisk metod och med hjälp av en induktiv tematisk analys. Analysarbetet utmynnade i två huvudsakliga teman, Allians och Psykoterapeutisk teknik och personlighet. Samtliga psykoterapeuter beskrev att humor är en självklar del av deras förhållningssätt i terapin och att humor framförallt används för att skapa en god allians med klienterna. Humor är en nödvändighet för att nå framgång i den terapeutiska processen och finns med under hela behandlingen. Humor används även för att skapa balans i rummet, lätta upp stämningen och hitta nya och gemensamma... (More)
Studiens syfte är att belysa psykoterapeuters användande av humor i familjeterapi. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och bearbetade intervjumaterialet med utgångspunkt från fenomenologisk metod och med hjälp av en induktiv tematisk analys. Analysarbetet utmynnade i två huvudsakliga teman, Allians och Psykoterapeutisk teknik och personlighet. Samtliga psykoterapeuter beskrev att humor är en självklar del av deras förhållningssätt i terapin och att humor framförallt används för att skapa en god allians med klienterna. Humor är en nödvändighet för att nå framgång i den terapeutiska processen och finns med under hela behandlingen. Humor används även för att skapa balans i rummet, lätta upp stämningen och hitta nya och gemensamma beskrivningar av problemet. Psykoterapeuterna beskriver att humor är en del av deras personlighet och därför inte går att välja bort i mötet med klienterna. De framhåller att humor inte kan ses som en specifik teknik som går att lära ut, men att humor kan stärkas och utvecklas genom att bli en del av de psykoterapeutiska utbildningarna. Fokus bör då vara att lyfta fram dess positiva och negativa effekter och hur, när och i vilket syfte humor kan användas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Peterson, Marcus LU and Thalén, Eva LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Humour in psychotherapy, family therapy, couples therapy and therapy. Humor i psykoterapi, Familjeterapi, Parterapi och Terapi.
language
Swedish
id
7451190
date added to LUP
2015-07-20 13:53:20
date last changed
2015-07-20 13:53:20
@misc{7451190,
 abstract   = {{The aim of the study is to highlight the use of humour by psychotherapists in family therapy. We used semistructured interviews and processed the interviews based on a phenomenological approach and using an inductive thematic analysis. The analysis resulted in three main themes; alliance and psychotherapeutic techniques and personality. All the psychotherapists interviewed in the study described that humour is an integral part of their approach to therapy and that humour is used primarily in creating a good alliance with clients. Humour is a necessity in achieving success in the therapeutic process and is present throughout the treatment. Humour is also used to create balance in the room, lighten the mood and find new and shared descriptions of the problem. The psychotherapists describe that humour is a part of their personality and therefore cannot be avoided in their contact with the clients. They point out that humour cannot be seen as a specific technique which can be learned, but that humour can be strengthened and developed as a part of psychotherapy training. The focus should be then to highlight both its positive and negative effects, and how, when and for what purposes humour can be used.}},
 author    = {{Peterson, Marcus and Thalén, Eva}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Humor är livets ångestventil - En studie om humors betydelse för familjeterapeuter}},
 year     = {{2015}},
}