Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Value Innovation i Modebranschen - Hur skapar man Value Innovation i modebranschen

Sellin, Sara (2015) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Modebranschen är en oförutsägbar och extremt trendkänslig industri där
trender har allt kortare livscykel. Snabba förändringar och trender gör industrin
väldigt osäker och det skapar svårigheter för modebranschen att förutsäga framtiden
och planera i förväg. Den svåra utmaningen för modebranschen är att flertalet
modeartiklar bara är trendiga i några veckor eller månader och har därför en mycket
kort tid då de är kommersiellt exploaterbara. Konkurrensen blir dessutom hårdare när
utbudet blir större i och med globaliseringen och därmed svårare för modeföretagen
att ta marknadsandelar. Det är viktigt att företag hittar ett unikt koncept som står ut i
konkurrensen. Men vilka faktorer ska man lägga företagets resurser på för... (More)
Bakgrund: Modebranschen är en oförutsägbar och extremt trendkänslig industri där
trender har allt kortare livscykel. Snabba förändringar och trender gör industrin
väldigt osäker och det skapar svårigheter för modebranschen att förutsäga framtiden
och planera i förväg. Den svåra utmaningen för modebranschen är att flertalet
modeartiklar bara är trendiga i några veckor eller månader och har därför en mycket
kort tid då de är kommersiellt exploaterbara. Konkurrensen blir dessutom hårdare när
utbudet blir större i och med globaliseringen och därmed svårare för modeföretagen
att ta marknadsandelar. Det är viktigt att företag hittar ett unikt koncept som står ut i
konkurrensen. Men vilka faktorer ska man lägga företagets resurser på för att få ut så
högt kundvärde som möjligt för så liten kostnad och samtidigt överleva i en mycket
konkurrensutsatt bransch?
Syfte: Huvudsyftet med denna rapport är att få en större insikt i det upplevda
kundvärdet i modebranschen och förstå hur ett företag kan omorganisera sin strategi
för att skapa högre kundvärde och samtidigt sänka kostnaderna och skapa ett unikt
koncept som gör konkurrensen irrelevant. Delsyftet är att identifiera de befintliga och
nya faktorer som är värdeskapande och de faktorerna som går att eliminera och sänka
under industristandard. Det bakomliggande syftet är att ge ett förslag till ett koncept
till en framtida affärsplan utifrån analyserna som gjorts.
Avgränsning: För att förtydliga begreppet ”modebranschen” så åsyftas i den här
rapporten en trendmedveten industri där tillverkning och handel med kläder, skor,
väskor, och accessoarer, ingår. Det inkluderar inte modefotografer, modemedia,
modellagenturer med mera. De fem modeföretagen som deltagit i rapporten är
utvalda för att de alla riktar sig till en relativt modemedveten kundkrets. De har
medvetet valts ut för att de har olika kundfokus och storlek så att de bättre kan
representera modebranschen som helhet.
v
Metod: Denna studie är baserad på en kvantitativ kundundersökning och en
kartläggning av fem olika modeföretag. Det teoretiska ramverk som ligger till grund
för detta arbete är affärsmodellen Business Model Canvas och Blue Ocean Strategy’s
hörnsten Value Innovation.
Slutsats: Ett förslag på hur man konkret ska lägga upp ett modeföretags affärsmodell
presenteras i rapporten där fokus ligger på att höja kundvärdet genom att skapa bra
passform och kläder av god kvalitet. Målet är att uppnå ett skräddarsytt plagg på så
automatiserat sätt som möjligt med hjälp av en kunddatabas med mått och
preferenser. Modeföretaget kommer kunna sänka kostnader genom att lägga mindre
resurser på faktorer som ”service i butik”, ”tillgång till fysisk butik” och ”lågpris
fokus”, det vill säga man kan höja priset på produkterna och ha mestadels försäljning
online. Kostnader kan också sparas in när företaget väljer produktionsland då
analysen visar att kunderna inte lägger så stor vikt vid var tillverkningen sker (”Made
in Italy”/”Made in Bangladesh”). Förutom detta kommer det inte läggas en större vikt
vid att marknadsföra märket i sig utan konceptet ska sprida sig från nöjda kunder och
skapa en spännande mystik kring märket. Tanken är inte att fokus är att bli ett välkänt
märke där loggan är i fokus utan att kläderna och konceptet ska tala för sig själv. De
faktorer som kommer göra att modeföretaget skapar ett helt nytt koncept och tar sig
bort från konkurrensen är ”Individanpassat”, ”Skräddarsytt”, ”Pantsystem”,
”Passionerat band” och ”Ökat hållbarhetstänk”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sellin, Sara
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Value Innovation, Blue Ocean, Modebranschen, The Four Action Framework, The Six Paths, Kundvärde, Upplevt värde, Mode, Värdeskapande, Business Model Canvas, Entreprenörskap.
other publication id
15/5514
language
Swedish
id
7451949
date added to LUP
2015-06-26 13:46:05
date last changed
2015-06-26 13:46:05
@misc{7451949,
 abstract   = {Bakgrund: Modebranschen är en oförutsägbar och extremt trendkänslig industri där
trender har allt kortare livscykel. Snabba förändringar och trender gör industrin
väldigt osäker och det skapar svårigheter för modebranschen att förutsäga framtiden
och planera i förväg. Den svåra utmaningen för modebranschen är att flertalet
modeartiklar bara är trendiga i några veckor eller månader och har därför en mycket
kort tid då de är kommersiellt exploaterbara. Konkurrensen blir dessutom hårdare när
utbudet blir större i och med globaliseringen och därmed svårare för modeföretagen
att ta marknadsandelar. Det är viktigt att företag hittar ett unikt koncept som står ut i
konkurrensen. Men vilka faktorer ska man lägga företagets resurser på för att få ut så
högt kundvärde som möjligt för så liten kostnad och samtidigt överleva i en mycket
konkurrensutsatt bransch?
Syfte: Huvudsyftet med denna rapport är att få en större insikt i det upplevda
kundvärdet i modebranschen och förstå hur ett företag kan omorganisera sin strategi
för att skapa högre kundvärde och samtidigt sänka kostnaderna och skapa ett unikt
koncept som gör konkurrensen irrelevant. Delsyftet är att identifiera de befintliga och
nya faktorer som är värdeskapande och de faktorerna som går att eliminera och sänka
under industristandard. Det bakomliggande syftet är att ge ett förslag till ett koncept
till en framtida affärsplan utifrån analyserna som gjorts.
Avgränsning: För att förtydliga begreppet ”modebranschen” så åsyftas i den här
rapporten en trendmedveten industri där tillverkning och handel med kläder, skor,
väskor, och accessoarer, ingår. Det inkluderar inte modefotografer, modemedia,
modellagenturer med mera. De fem modeföretagen som deltagit i rapporten är
utvalda för att de alla riktar sig till en relativt modemedveten kundkrets. De har
medvetet valts ut för att de har olika kundfokus och storlek så att de bättre kan
representera modebranschen som helhet.
v
Metod: Denna studie är baserad på en kvantitativ kundundersökning och en
kartläggning av fem olika modeföretag. Det teoretiska ramverk som ligger till grund
för detta arbete är affärsmodellen Business Model Canvas och Blue Ocean Strategy’s
hörnsten Value Innovation.
Slutsats: Ett förslag på hur man konkret ska lägga upp ett modeföretags affärsmodell
presenteras i rapporten där fokus ligger på att höja kundvärdet genom att skapa bra
passform och kläder av god kvalitet. Målet är att uppnå ett skräddarsytt plagg på så
automatiserat sätt som möjligt med hjälp av en kunddatabas med mått och
preferenser. Modeföretaget kommer kunna sänka kostnader genom att lägga mindre
resurser på faktorer som ”service i butik”, ”tillgång till fysisk butik” och ”lågpris
fokus”, det vill säga man kan höja priset på produkterna och ha mestadels försäljning
online. Kostnader kan också sparas in när företaget väljer produktionsland då
analysen visar att kunderna inte lägger så stor vikt vid var tillverkningen sker (”Made
in Italy”/”Made in Bangladesh”). Förutom detta kommer det inte läggas en större vikt
vid att marknadsföra märket i sig utan konceptet ska sprida sig från nöjda kunder och
skapa en spännande mystik kring märket. Tanken är inte att fokus är att bli ett välkänt
märke där loggan är i fokus utan att kläderna och konceptet ska tala för sig själv. De
faktorer som kommer göra att modeföretaget skapar ett helt nytt koncept och tar sig
bort från konkurrensen är ”Individanpassat”, ”Skräddarsytt”, ”Pantsystem”,
”Passionerat band” och ”Ökat hållbarhetstänk”.},
 author    = {Sellin, Sara},
 keyword   = {Value Innovation,Blue Ocean,Modebranschen,The Four Action Framework,The Six Paths,Kundvärde,Upplevt värde,Mode,Värdeskapande,Business Model Canvas,Entreprenörskap.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Value Innovation i Modebranschen - Hur skapar man Value Innovation i modebranschen},
 year     = {2015},
}