Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tidsbegränsade anställningar - överensstämmer anställningsskyddslagen med EU-rätten?

Krantz, Jennie LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract
After the 2007 legislative changes in the Swedish Employment Protection Act Sweden was reported to the European Commission. The reason was that its provisions were not considered compatible with Council Directive 1999/70/EC concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP. According to the framework agreement, there should be measures preventing abuse arising from successive fixed-term employment contracts.

The European Commission has for this reason initiated an infringement case against Sweden because they also consider the Swedish provisions not to be in accordance with the framework agreement. The Swedish Government on the other hand consider the Swedish Employment Protection Act to contain... (More)
After the 2007 legislative changes in the Swedish Employment Protection Act Sweden was reported to the European Commission. The reason was that its provisions were not considered compatible with Council Directive 1999/70/EC concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP. According to the framework agreement, there should be measures preventing abuse arising from successive fixed-term employment contracts.

The European Commission has for this reason initiated an infringement case against Sweden because they also consider the Swedish provisions not to be in accordance with the framework agreement. The Swedish Government on the other hand consider the Swedish Employment Protection Act to contain several provisions that together effectively prevents abuse. According to the Swedish Employment Protection Act fixed-term employment contracts are allowed for general form of employment, temporary substitute employment, seasonal work, for employees over the age of 67 and probationary employment. For each type of fixed-term employment there is some sort of limitation.

The European Commission has directed its criticism towards the lack of measures equivalent to those in the framework agreement regarding the general form of employment. The time limit that means that employment in the general form of employment converts to an employment contract of an indefinite duration after a period of employment in two years in total within a five-year period, is not sufficient in their opinion. This is because the combinations of fixed-term employment contracts, where the general form of employment is included, can last almost for an unlimited period of time.

According to both the framework agreement and the European Court of Justice, Member States are free to decide how the abuse should be prevented. They can adopt measures equivalent to those distinctly stated in the framework agreement, or such provisions which may be considered as equivalent legal measures. The important thing is that the purpose of the framework agreement is achieved, i.e. to prevent abuse arising from successive fixed-term contracts.

The purpose of this thesis is to examine the provisions of the Swedish Employment Protection Act which are intended to prevent abuse of successive fixed-term employment contracts and how those provisions comply with the requirements of EC-law.

I have come to the conclusion that the Swedish Employment Protection Act prevents abuse but not in a comprehensive way. (Less)
Abstract (Swedish)
Efter 2007 års lagändringar i anställningsskyddslagen anmäldes Sverige till EU-kommissionen. Anledningen var att lagens bestämmelser inte ansågs vara förenliga med direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. Enligt ramavtalet ska det finnas bestämmelser som förhindrar missbruk som uppstår av flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar.

EU-kommissionen har med anledning av detta inlett ett överträdelseärende mot Sverige eftersom även de har synpunkter på de svenska bestämmelserna och anser att de står i strid med ramavtalet. Den svenska regeringen anser å sin sida att anställningsskyddslagen innehåller flera bestämmelser som tillsammans på ett effektivt sätt förhindrar missbruk.... (More)
Efter 2007 års lagändringar i anställningsskyddslagen anmäldes Sverige till EU-kommissionen. Anledningen var att lagens bestämmelser inte ansågs vara förenliga med direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP. Enligt ramavtalet ska det finnas bestämmelser som förhindrar missbruk som uppstår av flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar.

EU-kommissionen har med anledning av detta inlett ett överträdelseärende mot Sverige eftersom även de har synpunkter på de svenska bestämmelserna och anser att de står i strid med ramavtalet. Den svenska regeringen anser å sin sida att anställningsskyddslagen innehåller flera bestämmelser som tillsammans på ett effektivt sätt förhindrar missbruk. Enligt anställningsskyddslagen tillåts avtal om tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, för arbetstagare som fyllt 67 år samt provanställning. För var och en av anställningsformerna föreligger någon slags begränsning.

Kritiken från kommissionen riktar sig mot att det inte finns några bestämmelser som motsvarar åtgärderna i ramavtalet avseende allmän visstidsanställning. Den tidsgräns som innebär att en anställning i allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning efter en sammanlagd anställningstid på två år inom en femårsperiod är inte tillräcklig enligt deras mening. Detta eftersom kombinationer av tidsbegränsade anställningar där allmän visstidsanställning ingår kan pågå i stort sett hur länge som helst.

Av både ramavtalet och EU-domstolens praxis framgår att medlemsstaterna själva får avgöra hur missbruk ska förhindras. De kan införa åtgärder som motsvarar de som uttryckligen anges i ramavtalet eller sådana bestämmelser som kan betraktas som likvärdiga lagliga åtgärder. Det viktiga är att ramavtalets syfte uppnås, dvs. att förhindra missbruk som uppstår av flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar.

Syftet med denna uppsats är att undersöka den svenska anställningsskyddslagens regler som är avsedda att förhindra missbruk av flera på varandra följande tidsbegränsade anställningar och hur dessa bestämmelser överensstämmer med EU-rättens krav.

Enligt min mening förhindras missbruk genom anställningsskyddslagens bestämmelser, men inte på ett heltäckande sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krantz, Jennie LU
supervisor
organization
alternative title
Fixed-term employment contracts - is the Swedish Employment Protection Act in compliance with EC-law?
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt, EU-rätt, anställningsskyddslagen, visstidsdirektivet, visstidsanställningar
language
Swedish
id
7451969
date added to LUP
2015-06-26 10:08:19
date last changed
2015-06-26 10:08:19
@misc{7451969,
 abstract   = {After the 2007 legislative changes in the Swedish Employment Protection Act Sweden was reported to the European Commission. The reason was that its provisions were not considered compatible with Council Directive 1999/70/EC concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP. According to the framework agreement, there should be measures preventing abuse arising from successive fixed-term employment contracts.

The European Commission has for this reason initiated an infringement case against Sweden because they also consider the Swedish provisions not to be in accordance with the framework agreement. The Swedish Government on the other hand consider the Swedish Employment Protection Act to contain several provisions that together effectively prevents abuse. According to the Swedish Employment Protection Act fixed-term employment contracts are allowed for general form of employment, temporary substitute employment, seasonal work, for employees over the age of 67 and probationary employment. For each type of fixed-term employment there is some sort of limitation.

The European Commission has directed its criticism towards the lack of measures equivalent to those in the framework agreement regarding the general form of employment. The time limit that means that employment in the general form of employment converts to an employment contract of an indefinite duration after a period of employment in two years in total within a five-year period, is not sufficient in their opinion. This is because the combinations of fixed-term employment contracts, where the general form of employment is included, can last almost for an unlimited period of time. 

According to both the framework agreement and the European Court of Justice, Member States are free to decide how the abuse should be prevented. They can adopt measures equivalent to those distinctly stated in the framework agreement, or such provisions which may be considered as equivalent legal measures. The important thing is that the purpose of the framework agreement is achieved, i.e. to prevent abuse arising from successive fixed-term contracts.

The purpose of this thesis is to examine the provisions of the Swedish Employment Protection Act which are intended to prevent abuse of successive fixed-term employment contracts and how those provisions comply with the requirements of EC-law.

I have come to the conclusion that the Swedish Employment Protection Act prevents abuse but not in a comprehensive way.},
 author    = {Krantz, Jennie},
 keyword   = {arbetsrätt,EU-rätt,anställningsskyddslagen,visstidsdirektivet,visstidsanställningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tidsbegränsade anställningar - överensstämmer anställningsskyddslagen med EU-rätten?},
 year     = {2015},
}