Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Sustainable Market Model – Strategic Market Analysis Emphasizing Sustainability and Growth

Gustafsson, Louise and Wikner, Mårten (2015) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Bakgrund
Hållbarhet
är
ett
koncept
som
har
fått
uppmärksamhet
och
som
har
gått
från
att
vara
ett
”modeord”
till
något
som
är
integrerat
i
de
flesta
företags
strategi.
Författarna
är
intresserade
av
hur
affärsmöjligheter
kan
bli
utvärderade
från
ett
hållbarhetsperspektiv
och
hur
hållbara
produkter
kan
skapa
ett
marknadsvärde.
Företaget,
som
är
verksamma
inom
kemi
industrin,
är
intresserade
av
att
kartlägga
den
hållbara
kemi
marknaden,
nuvarande
trender
och
hitta
affärsmöjligheter
inom
marknaden
för
Hållbar
Kemi.
Syfte
Syftet
med
denna
uppsats
är
primärt
att
skapa
ett
teoretiskt
ramverk
och
metodverktyg,
The
Sustainable
Market
Model,
som
ska
... (More)
Bakgrund
Hållbarhet
är
ett
koncept
som
har
fått
uppmärksamhet
och
som
har
gått
från
att
vara
ett
”modeord”
till
något
som
är
integrerat
i
de
flesta
företags
strategi.
Författarna
är
intresserade
av
hur
affärsmöjligheter
kan
bli
utvärderade
från
ett
hållbarhetsperspektiv
och
hur
hållbara
produkter
kan
skapa
ett
marknadsvärde.
Företaget,
som
är
verksamma
inom
kemi
industrin,
är
intresserade
av
att
kartlägga
den
hållbara
kemi
marknaden,
nuvarande
trender
och
hitta
affärsmöjligheter
inom
marknaden
för
Hållbar
Kemi.
Syfte
Syftet
med
denna
uppsats
är
primärt
att
skapa
ett
teoretiskt
ramverk
och
metodverktyg,
The
Sustainable
Market
Model,
som
ska
underlätta
för
företag
att
kartlägga
och
utvärdera
en
given
marknad
ur
ett
hållbarhetsperspektiv
samt
att
hitta
och
utvärdera
affärsmöjligheter

denna
marknad.
Det
sekundära
syftet
är
att
utföra
en
kartläggning
över
marknaden
för
Hållbar
Kemi
för
att
förstå
nuvarande
trender,
kunders
behov
och
konkurrenters
agerande
och
bistå
Företaget
med
en
rekommendation
för
potentiella
affärsmöjligheter
inom
denna
marknad.
Metodik
Eftersom
det
syftet
är
att
utföra
en
kartläggning
av
en
befintlig
marknad
kan
detta
projekt
beskrivas
genom
en

kallad
deskriptiv
undersökning,
med
en
deduktiv
relation
mellan
empiri
och
teori.
Både
kvantitativa
och
kvalitativa
metoder
har
nyttjats
för
att
samla
in
nödvändig
data.
Primär
data
har
blivit
insamlat
via
intervjuer
som
har
genomförts
med
nyckelpersoner.
Sekundär
data,
bestående
i
statistik
och
generell
marknadsfakta,
har
också
insamlats.
Alla
nyttjade
källor
har
blivit
noggrant
utvärderade
för
att
uppnå
önskad
kvalité

uppsatsen.
Master
Thesis

Production
Management
Lund
Faculty
of
Engineering
v
Slutsats
The
Sustainable
Market
Model
anses
vara
ett
effektivt
verktyg
för
att
kartlägga
och
utvärdera
trender

ett
strukturerat
sätt
för
att
hitta
affärsmöjligheter.
Det
bör
poängteras
att
vikterna
och
poängsättningen
som
används
i
urvalsprocessen
är
subjektiva
för
företaget
och
borde
bestämmas
med
eftertanke.
Hållbar
Kemi
är
en
växande
marknad
och
det
existerar
en
efterfrågan
både
från
företag
och
slutkonsumenter.
Dock

påverkas
utvecklingen
av
marknaden
för
Hållbar
Kemi
utav
makrotrender

som
priset

råolja,
tullar
för
den
hållbara
råvaran
och
frånvaron
av
långsiktiga
politiska
strategier.

grund
utav
det
låga
oljepriset
har
Hållbara
Kemiska
produkter
svårt
att
konkurrenskraftiga
ur
ett
kostnadsperspektiv.
Vissa
produktgrupper
anses
ha
högre
marknads
potential,
fastställt
genom
nyttjandet
av
The
Sustainable
Market
Model,
nämligen
Bio-­‐PE,
Bio-­‐PET
och
Cellulosic
Ethanol.
Den
förstnämnda
produktgruppen
anses
ha
högst
potential
för
Företaget
baserat

dess
kompabilitet
med
Företagets
verksamhet
och
kompetens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Louise and Wikner, Mårten
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Hållbarhet, Hållbar Kemi, Marknadskartläggning, Marknadsanalys, Affärsmöjligheter
other publication id
15/5515
language
Swedish
id
7451993
date added to LUP
2015-06-26 13:45:47
date last changed
2015-06-26 13:45:47
@misc{7451993,
 abstract   = {{Bakgrund
Hållbarhet
är
ett
koncept
som
har
fått
uppmärksamhet
och
som
har
gått
från
att
vara
ett
”modeord”
till
något
som
är
integrerat
i
de
flesta
företags
strategi.
Författarna
är
intresserade
av
hur
affärsmöjligheter
kan
bli
utvärderade
från
ett
hållbarhetsperspektiv
och
hur
hållbara
produkter
kan
skapa
ett
marknadsvärde.
Företaget,
som
är
verksamma
inom
kemi
industrin,
är
intresserade
av
att
kartlägga
den
hållbara
kemi
marknaden,
nuvarande
trender
och
hitta
affärsmöjligheter
inom
marknaden
för
Hållbar
Kemi.
Syfte
Syftet
med
denna
uppsats
är
primärt
att
skapa
ett
teoretiskt
ramverk
och
metodverktyg,
The
Sustainable
Market
Model,
som
ska
underlätta
för
företag
att
kartlägga
och
utvärdera
en
given
marknad
ur
ett
hållbarhetsperspektiv
samt
att
hitta
och
utvärdera
affärsmöjligheter
på
denna
marknad.
Det
sekundära
syftet
är
att
utföra
en
kartläggning
över
marknaden
för
Hållbar
Kemi
för
att
förstå
nuvarande
trender,
kunders
behov
och
konkurrenters
agerande
och
bistå
Företaget
med
en
rekommendation
för
potentiella
affärsmöjligheter
inom
denna
marknad.
Metodik
Eftersom
det
syftet
är
att
utföra
en
kartläggning
av
en
befintlig
marknad
kan
detta
projekt
beskrivas
genom
en
så
kallad
deskriptiv
undersökning,
med
en
deduktiv
relation
mellan
empiri
och
teori.
Både
kvantitativa
och
kvalitativa
metoder
har
nyttjats
för
att
samla
in
nödvändig
data.
Primär
data
har
blivit
insamlat
via
intervjuer
som
har
genomförts
med
nyckelpersoner.
Sekundär
data,
bestående
i
statistik
och
generell
marknadsfakta,
har
också
insamlats.
Alla
nyttjade
källor
har
blivit
noggrant
utvärderade
för
att
uppnå
önskad
kvalité
på
uppsatsen.
Master
Thesis
–
Production
Management
Lund
Faculty
of
Engineering
v
Slutsats
The
Sustainable
Market
Model
anses
vara
ett
effektivt
verktyg
för
att
kartlägga
och
utvärdera
trender
på
ett
strukturerat
sätt
för
att
hitta
affärsmöjligheter.
Det
bör
poängteras
att
vikterna
och
poängsättningen
som
används
i
urvalsprocessen
är
subjektiva
för
företaget
och
borde
bestämmas
med
eftertanke.
Hållbar
Kemi
är
en
växande
marknad
och
det
existerar
en
efterfrågan
både
från
företag
och
slutkonsumenter.
Dock
så
påverkas
utvecklingen
av
marknaden
för
Hållbar
Kemi
utav
makrotrender
så
som
priset
på
råolja,
tullar
för
den
hållbara
råvaran
och
frånvaron
av
långsiktiga
politiska
strategier.
På
grund
utav
det
låga
oljepriset
har
Hållbara
Kemiska
produkter
svårt
att
konkurrenskraftiga
ur
ett
kostnadsperspektiv.
Vissa
produktgrupper
anses
ha
högre
marknads
potential,
fastställt
genom
nyttjandet
av
The
Sustainable
Market
Model,
nämligen
Bio-­‐PE,
Bio-­‐PET
och
Cellulosic
Ethanol.
Den
förstnämnda
produktgruppen
anses
ha
högst
potential
för
Företaget
baserat
på
dess
kompabilitet
med
Företagets
verksamhet
och
kompetens.}},
 author    = {{Gustafsson, Louise and Wikner, Mårten}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The Sustainable Market Model – Strategic Market Analysis Emphasizing Sustainability and Growth}},
 year     = {{2015}},
}