Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Initiering av affärskonsulttjänster i samband med systemprojet

Drolsum, Guri (2015) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Problematisering
Vid införande av ett nytt affärssystem tar företag hjälp av applikationskonsulter för att
sätta upp och implementera systemet. Affärssystemet har ofta en nära koppling till
företagets processer och rutiner, och ofta vill man passa på att se över och förbättra
dessa i samband med systeminförandet. Hur kan ett konsultföretag utnyttja
kundrelationen för att identifiera dessa behov för att erbjuda affärskonsulttjänster?
Syfte
Syftet är att ta fram ett förslag för hur företag som levererar konsulttjänster inom
affärssystemprojekt kan skapa eller upptäcka behov av affärskonsulttjänster.
Metod
Analysen baseras på empiriska data som samlats in med hjälp av kvalitativa metoder,
till största del intervjuer.
Slutsatser
... (More)
Problematisering
Vid införande av ett nytt affärssystem tar företag hjälp av applikationskonsulter för att
sätta upp och implementera systemet. Affärssystemet har ofta en nära koppling till
företagets processer och rutiner, och ofta vill man passa på att se över och förbättra
dessa i samband med systeminförandet. Hur kan ett konsultföretag utnyttja
kundrelationen för att identifiera dessa behov för att erbjuda affärskonsulttjänster?
Syfte
Syftet är att ta fram ett förslag för hur företag som levererar konsulttjänster inom
affärssystemprojekt kan skapa eller upptäcka behov av affärskonsulttjänster.
Metod
Analysen baseras på empiriska data som samlats in med hjälp av kvalitativa metoder,
till största del intervjuer.
Slutsatser
Företagets nuvarande processer och rutiner som inte är ett stöd i
relationsmarknadsföringen bör ses över och ändras för att skapa förutsättningar för
försäljning av ytterligare tjänster.
Rekommendationer
Skapa en process där systemprojekten på ett strukturerat sätt kan fånga upp behov av
affärskonsulttjänster. Förslag på åtgärder:
• Informera medarbetare som träffar kunder om affärskonsultjänsterna som
företaget erbjuder samt vilka behov de kan tillfredsställa.
• Informera nya och befintliga kunder om affärskonsultverksamheten och deras
tjänster.
• Ändra i projektmodell som används i projekt för införande av affärssystem för
att innefatta frågor som är riktade för att fånga upp behov av
affärskonsulttjänster.
• Försöka att bredda kontaktytorna och nå längre upp i kundens organisation
eftersom affärskonsulttjänster ofta upphandlas på en annan nivå i kundens
organisation.
• Införa gemensamt CRM-system som används av alla parter som har
kundkontakt för att på ett bättre sätt ha samlad information om kundrelationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drolsum, Guri
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
konsulttjänster, affärssystem, Relationsmarknadsföring
other publication id
15/5517
language
Swedish
id
7452067
date added to LUP
2015-06-26 13:45:35
date last changed
2015-06-26 13:45:35
@misc{7452067,
 abstract   = {Problematisering
Vid införande av ett nytt affärssystem tar företag hjälp av applikationskonsulter för att
sätta upp och implementera systemet. Affärssystemet har ofta en nära koppling till
företagets processer och rutiner, och ofta vill man passa på att se över och förbättra
dessa i samband med systeminförandet. Hur kan ett konsultföretag utnyttja
kundrelationen för att identifiera dessa behov för att erbjuda affärskonsulttjänster?
Syfte
Syftet är att ta fram ett förslag för hur företag som levererar konsulttjänster inom
affärssystemprojekt kan skapa eller upptäcka behov av affärskonsulttjänster.
Metod
Analysen baseras på empiriska data som samlats in med hjälp av kvalitativa metoder,
till största del intervjuer.
Slutsatser
Företagets nuvarande processer och rutiner som inte är ett stöd i
relationsmarknadsföringen bör ses över och ändras för att skapa förutsättningar för
försäljning av ytterligare tjänster.
Rekommendationer
Skapa en process där systemprojekten på ett strukturerat sätt kan fånga upp behov av
affärskonsulttjänster. Förslag på åtgärder:
• Informera medarbetare som träffar kunder om affärskonsultjänsterna som
företaget erbjuder samt vilka behov de kan tillfredsställa.
• Informera nya och befintliga kunder om affärskonsultverksamheten och deras
tjänster.
• Ändra i projektmodell som används i projekt för införande av affärssystem för
att innefatta frågor som är riktade för att fånga upp behov av
affärskonsulttjänster.
• Försöka att bredda kontaktytorna och nå längre upp i kundens organisation
eftersom affärskonsulttjänster ofta upphandlas på en annan nivå i kundens
organisation.
• Införa gemensamt CRM-system som används av alla parter som har
kundkontakt för att på ett bättre sätt ha samlad information om kundrelationen.},
 author    = {Drolsum, Guri},
 keyword   = {konsulttjänster,affärssystem,Relationsmarknadsföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Initiering av affärskonsulttjänster i samband med systemprojet},
 year     = {2015},
}