Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Problemet med kursförluster i 25 och 25a kapitlen Inkomstskattelagen

Toms, Pär LU (2015) JUR091 20151
Department of Law
Abstract
A forex generated loss that occurs at certain times in the Swedish capital gains taxation will be merged with the profit/loss on disposal of the asset. If this total gain/loss amount is taxable or deductible will thus depend on the tax rules that apply to the sale of the asset. When no right to deduct exists it has been argued that this would be discriminatory and against the freedoms of European Union law. Two such cases originally from the Swedish Advance Ruling Board is currently at the desk of the Supreme Administrative Court who has requested a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union.

This paper aims to bring forward a reasoning on a couple of different scenarios that might arise together with some simple... (More)
A forex generated loss that occurs at certain times in the Swedish capital gains taxation will be merged with the profit/loss on disposal of the asset. If this total gain/loss amount is taxable or deductible will thus depend on the tax rules that apply to the sale of the asset. When no right to deduct exists it has been argued that this would be discriminatory and against the freedoms of European Union law. Two such cases originally from the Swedish Advance Ruling Board is currently at the desk of the Supreme Administrative Court who has requested a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union.

This paper aims to bring forward a reasoning on a couple of different scenarios that might arise together with some simple examples. (Less)
Abstract (Swedish)
En kursförlust som uppstår vid vissa tillfällen i den svenska kapitalvinstbeskattningen slås samman med vinsten/förlusten på avyttringen av själva tillgången. Om denna samlade vinst/förlust är skattepliktig eller avdragsgill kommer därigenom att bero på de skatteregler som gäller för avyttringen av tillgången. När inget avdragsrätt föreligger har det anförts att detta skulle vara diskriminerande och mot EU-rättens friheter. Två sådana fall ursprungligen från Skatterättsnämnden ligger för närvarande till avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen som har begärt förhandsbesked från EU-domstolen.

Denna uppsats syftar till att föra ett resonemang kring ett par olika scenarion som skulle kunna uppstå och som exemplifieras med konstruerade... (More)
En kursförlust som uppstår vid vissa tillfällen i den svenska kapitalvinstbeskattningen slås samman med vinsten/förlusten på avyttringen av själva tillgången. Om denna samlade vinst/förlust är skattepliktig eller avdragsgill kommer därigenom att bero på de skatteregler som gäller för avyttringen av tillgången. När inget avdragsrätt föreligger har det anförts att detta skulle vara diskriminerande och mot EU-rättens friheter. Två sådana fall ursprungligen från Skatterättsnämnden ligger för närvarande till avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen som har begärt förhandsbesked från EU-domstolen.

Denna uppsats syftar till att föra ett resonemang kring ett par olika scenarion som skulle kunna uppstå och som exemplifieras med konstruerade exempel. Analysen konstaterar att det finns ett par problemområden och försöker sedan resonera kring hur dessa eventuellt skulle kunna undanröjas eller förbättras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Toms, Pär LU
supervisor
organization
alternative title
The problem with forex losses in chapter 25 and 25a Inkomstskattelagen
course
JUR091 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, IL 25a:5, IL 25a:19, 29a Kap. 19§ IL, kursförluster, skatterättsnämnden, valutakursförlust
language
Swedish
id
7455101
date added to LUP
2015-06-30 17:39:03
date last changed
2015-06-30 17:39:03
@misc{7455101,
 abstract   = {A forex generated loss that occurs at certain times in the Swedish capital gains taxation will be merged with the profit/loss on disposal of the asset. If this total gain/loss amount is taxable or deductible will thus depend on the tax rules that apply to the sale of the asset. When no right to deduct exists it has been argued that this would be discriminatory and against the freedoms of European Union law. Two such cases originally from the Swedish Advance Ruling Board is currently at the desk of the Supreme Administrative Court who has requested a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union.

This paper aims to bring forward a reasoning on a couple of different scenarios that might arise together with some simple examples.},
 author    = {Toms, Pär},
 keyword   = {skatterätt,IL 25a:5,IL 25a:19,29a Kap. 19§ IL,kursförluster,skatterättsnämnden,valutakursförlust},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Problemet med kursförluster i 25 och 25a kapitlen Inkomstskattelagen},
 year     = {2015},
}