Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

BIM i arbetet med arbetsmiljö och säkerhet- En inblick i Sveriges största byggföretags arbete med BIM

Löfman Nastefski, Oliver LU and Fredriksson, Sara (2015) In VBEL VBEL01 20151
Construction Management
Abstract (Swedish)
En byggarbetsplats med noll olyckor. Så lyder visionen för säkerhet hos många av Sveriges byggföretag. Byggbranschen är idag en bransch med många olycksfall samt flest dödsfall per år. För att komma närmare visionen om noll arbetsplatsolyckor krävs arbete och utveckling på många fronter. En av dessa fronter skulle kunna vara BIM, byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modeling). Idag sker en utveckling mot ökat användande av datorbaserade 3D-modeller med tillhörande information, det vill säga BIM. Rapporten syftar främst till att ge en inblick i hur Peab, NCC och Skanska använder sig av BIM generellt samt deras användning av BIM i koppling till arbetsmiljö och säkerhet. Studien är baserad på en litteraturstudie, möte samt... (More)
En byggarbetsplats med noll olyckor. Så lyder visionen för säkerhet hos många av Sveriges byggföretag. Byggbranschen är idag en bransch med många olycksfall samt flest dödsfall per år. För att komma närmare visionen om noll arbetsplatsolyckor krävs arbete och utveckling på många fronter. En av dessa fronter skulle kunna vara BIM, byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modeling). Idag sker en utveckling mot ökat användande av datorbaserade 3D-modeller med tillhörande information, det vill säga BIM. Rapporten syftar främst till att ge en inblick i hur Peab, NCC och Skanska använder sig av BIM generellt samt deras användning av BIM i koppling till arbetsmiljö och säkerhet. Studien är baserad på en litteraturstudie, möte samt intervjuer. Litteraturstudien inleds med ett kapitel som redogör för grundläggande lagar och regler för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser i Sverige. Därefter behandlas BIM och till sist ett kapitel där det beskrivs hur BIM kan användas för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Funktioner i BIM som behandlas är bland annat möjligheten att göra APD-planer, visualiseringar, samordning, modellering av skyddsutrustning i modellen, automatiska riskanalyser, virtuella miljöer samt informationsskärmar med BIM-illustrationer. Studien visar på att företagen använder sig i mer eller mindre utsträckning av funktionerna men att det är ett område för utveckling. De största utmaningarna för införandet av BIM i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är enligt respondenter i studien människors vanor samt teknikovana, inget oöverkomligt om man lyssnar till BIM-koordinatorer och BIM-ansvariga på Peab, NCC och Skanska. (Less)
Abstract
A construction site with zero accidents. So reads the vision concerning safety among many of the Swedish construction companies. Today the building trade is an industry with many accidents, and also the industry which has the most deaths per year. To get closer to the vision concerning zero accidents, work and development on many fronts is a necessity. One of these fronts could be the usage of BIM (building information modeling). Currently a rapid development towards using more and more 3D models with associated information is happening in the construction sector, these models with information is what BIM is all about. The main aim of this report is to get a closer look on how the construction companies Peab, NCC and Skanska uses BIM in... (More)
A construction site with zero accidents. So reads the vision concerning safety among many of the Swedish construction companies. Today the building trade is an industry with many accidents, and also the industry which has the most deaths per year. To get closer to the vision concerning zero accidents, work and development on many fronts is a necessity. One of these fronts could be the usage of BIM (building information modeling). Currently a rapid development towards using more and more 3D models with associated information is happening in the construction sector, these models with information is what BIM is all about. The main aim of this report is to get a closer look on how the construction companies Peab, NCC and Skanska uses BIM in general, and also how they use it in the area concerning work environment and safety. The study is based on a literature review, a meeting and interviews. The report starts with a chapter which describes basic laws and rules concerning work environment in general and safety on Swedish construction sites. Thereafter follows a chapter with facts about BIM, and at last there is a chapter which describes how the usage of BIM can be applied in the area of safety. Several BIM tools are processed in the report, among them are for example the possibility to make 3D layouts for the construction site, visualizations, coordination, modelling of safety equipment, automatic risk identification, virtual environments and info screens containing BIM illustrations. The study shows that the companies use the BIM tools to a certain extent, but also that this is an area of development. According to the interviewed the biggest challenge for introducing BIM in the area of safety is the old habits among people plus the unfamiliarity with technology, but if you listen to BIM coordinators and BIM responsible staff at Peab, NCC and Skanska, this is not an obstacle which can not be overcomed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfman Nastefski, Oliver LU and Fredriksson, Sara
supervisor
organization
course
VBEL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsmiljö, Skanska, NCC, Peab, Säkerhet, BIM
publication/series
VBEL
report number
15/9010
other publication id
15/9010
language
Swedish
id
7455173
date added to LUP
2015-06-26 14:39:30
date last changed
2015-06-26 14:39:30
@misc{7455173,
 abstract   = {A construction site with zero accidents. So reads the vision concerning safety among many of the Swedish construction companies. Today the building trade is an industry with many accidents, and also the industry which has the most deaths per year. To get closer to the vision concerning zero accidents, work and development on many fronts is a necessity. One of these fronts could be the usage of BIM (building information modeling). Currently a rapid development towards using more and more 3D models with associated information is happening in the construction sector, these models with information is what BIM is all about. The main aim of this report is to get a closer look on how the construction companies Peab, NCC and Skanska uses BIM in general, and also how they use it in the area concerning work environment and safety. The study is based on a literature review, a meeting and interviews. The report starts with a chapter which describes basic laws and rules concerning work environment in general and safety on Swedish construction sites. Thereafter follows a chapter with facts about BIM, and at last there is a chapter which describes how the usage of BIM can be applied in the area of safety. Several BIM tools are processed in the report, among them are for example the possibility to make 3D layouts for the construction site, visualizations, coordination, modelling of safety equipment, automatic risk identification, virtual environments and info screens containing BIM illustrations. The study shows that the companies use the BIM tools to a certain extent, but also that this is an area of development. According to the interviewed the biggest challenge for introducing BIM in the area of safety is the old habits among people plus the unfamiliarity with technology, but if you listen to BIM coordinators and BIM responsible staff at Peab, NCC and Skanska, this is not an obstacle which can not be overcomed.},
 author    = {Löfman Nastefski, Oliver and Fredriksson, Sara},
 keyword   = {Arbetsmiljö,Skanska,NCC,Peab,Säkerhet,BIM},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {VBEL},
 title    = {BIM i arbetet med arbetsmiljö och säkerhet- En inblick i Sveriges största byggföretags arbete med BIM},
 year     = {2015},
}