Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att genomföra ett direktiv - om grundläggande säkerhetsnormer i direktivet 2013/59/Euratom

Svensson, Björn LU (2015) JURM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar genomförandet av direktivet 2013/59/Euratom rörande om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning. Frågan om de tekniska moment som behandlas i direktivet och möjligheten för myndigheten att göra själva genomförandet i linje med intentionerna i direktivet är målet för utredningen i uppsatsen.
Efter en genomgång av de delar i direktivet som rör grundläggande definitioner och vissa framförallt institutionella frågor kan vi dra slutsatsen av Strålskyddsmyndigheten har svårigheter att genomföra direktivet på avsett vis då själva implementeringen görs av i princip alla avdelningar inom myndigheten, vilket leder till oklarheter och i... (More)
Uppsatsen behandlar genomförandet av direktivet 2013/59/Euratom rörande om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning. Frågan om de tekniska moment som behandlas i direktivet och möjligheten för myndigheten att göra själva genomförandet i linje med intentionerna i direktivet är målet för utredningen i uppsatsen.
Efter en genomgång av de delar i direktivet som rör grundläggande definitioner och vissa framförallt institutionella frågor kan vi dra slutsatsen av Strålskyddsmyndigheten har svårigheter att genomföra direktivet på avsett vis då själva implementeringen görs av i princip alla avdelningar inom myndigheten, vilket leder till oklarheter och i vissa fall kommande problem för såväl företag som myndigheter på området. (Less)
Popular Abstract
The essay deals with the implementation of Directive 2013/59/Euratom as regards laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionizing radiation.
The question of the technical elements dealt with in the Directive and the possibility for the authority to make the actual implementation in line with the intentions of the directive is the target of the investigation in the paper.
After a review of those parts of the Directive concerning the basic definitions and some particularly institutional questions, we conclude that the Radiation Protection Authority has difficulty in implementing the Directive as intended when the actual implementation is done by virtually all departments within the... (More)
The essay deals with the implementation of Directive 2013/59/Euratom as regards laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionizing radiation.
The question of the technical elements dealt with in the Directive and the possibility for the authority to make the actual implementation in line with the intentions of the directive is the target of the investigation in the paper.
After a review of those parts of the Directive concerning the basic definitions and some particularly institutional questions, we conclude that the Radiation Protection Authority has difficulty in implementing the Directive as intended when the actual implementation is done by virtually all departments within the agency, leading to confusion and, in some where future problems for companies and authorities in the area. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Björn LU
supervisor
organization
alternative title
To implement a directive – About The Basic Safety Standards Directive 2013/59 / Euratom
course
JURM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt
language
Swedish
id
7456093
date added to LUP
2015-06-30 17:45:10
date last changed
2015-07-09 15:29:11
@misc{7456093,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar genomförandet av direktivet 2013/59/Euratom rörande om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning. Frågan om de tekniska moment som behandlas i direktivet och möjligheten för myndigheten att göra själva genomförandet i linje med intentionerna i direktivet är målet för utredningen i uppsatsen.
Efter en genomgång av de delar i direktivet som rör grundläggande definitioner och vissa framförallt institutionella frågor kan vi dra slutsatsen av Strålskyddsmyndigheten har svårigheter att genomföra direktivet på avsett vis då själva implementeringen görs av i princip alla avdelningar inom myndigheten, vilket leder till oklarheter och i vissa fall kommande problem för såväl företag som myndigheter på området.},
 author    = {Svensson, Björn},
 keyword   = {EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att genomföra ett direktiv - om grundläggande säkerhetsnormer i direktivet 2013/59/Euratom},
 year     = {2015},
}