Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skatteflyktslagen

Bigner, Åsa LU (2015) JUR092 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
År 1997 skulle man få skatteflyktslagen att stämma med legalitetsprincipen så man ändrade rekvisitet ”lagstiftningens grunder” till ”lagstiftningens syfte” för att komma tillrätta med analogiförbudet vid tillämpning av skattelag. Efter årtionden av praxis är det ingen som kan se ett hållbart resonemang, hur eller metod, rekvisitet skall tillämpas. Rekvisitet anses som vagt och värdeöppet. Det föreligger också en gränssnittssproblematik avseende sken, verklig innebörd, genomsyn och skatteflykt. Fallet RÅ 2004 ref 27 innebar en vändpunkt i hur gränserna skall dras i förhållande till ovanstående begrepp. Principen om att rättshandlingarna skall bedömas efter sin verkliga innebörd fastslogs. Det torde således inte accepteras någon... (More)
År 1997 skulle man få skatteflyktslagen att stämma med legalitetsprincipen så man ändrade rekvisitet ”lagstiftningens grunder” till ”lagstiftningens syfte” för att komma tillrätta med analogiförbudet vid tillämpning av skattelag. Efter årtionden av praxis är det ingen som kan se ett hållbart resonemang, hur eller metod, rekvisitet skall tillämpas. Rekvisitet anses som vagt och värdeöppet. Det föreligger också en gränssnittssproblematik avseende sken, verklig innebörd, genomsyn och skatteflykt. Fallet RÅ 2004 ref 27 innebar en vändpunkt i hur gränserna skall dras i förhållande till ovanstående begrepp. Principen om att rättshandlingarna skall bedömas efter sin verkliga innebörd fastslogs. Det torde således inte accepteras någon skatterättslig genomsyn i svensk rätt utan dessa faller för prövning under skatteflyktslagen.

Inom EU-rätten har man haft samma problem med skatteflykt som i nationell rätt. Ofta vill man då överlåta på de nationella domstolarna att först lösa vad som verkligen har hänt med beaktande av transaktionerna innan domstolen tar ställning. Detta för att undvika att hantera civilrättsliga termer inom EU-rätten. EU-domstolen har närmat sig civilrätten men hanterar dessa begrepp strikt skatterättsligt. Det skatterättsliga begreppet ”leverans” innebär exempelvis att äganderätten att förfoga över varan går över på någon annan. Genom detta förfarande väljs en väg för hur problemet skall angripas för att komma tillrätta med det illojala dvs skatteflykten som strider mot lagstiftningens syfte. Metoden tycks vara subjektiv teleologisk metod och är ändamålsinriktad. Visst förutsebarheten minskar och godtyckligheten ökar men trenden tycks gå åt en mer ändamålsinriktad metod för att lösa problemet med skatteflykt. I Tyskland har de i minst hundra år tillämpat en slags genomsynsprincip som tolkningsprincip för att komma tillrätta med skatteflykt. Principen blev senare en del av skatterätten.

I dagsläget har praxis mestadel endast tillämpat skatteflyktslagen på kringgåendetransaktionerna och inte de mer sammansatta, komplicerade serietransaktionerna. Kanske skulle det kunnat lösas om vi kunde acceptera ett men ändamålsenlig metod vid lagtolkning och dra lärdom av hur man försöker hantera problematiken inom EG-rätten samt i Tyskland. Vid de mer sammansatta transaktionerna är det svårt att pröva bevisningen led för led. Med beaktande av lagändringen kan skatteflyktslagen tillämpas mer ändamålsinriktad vilket förtydligades med anledning av lagändringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bigner, Åsa LU
supervisor
organization
alternative title
Tax Avoidancy Act
course
JUR092 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatteflykt
language
Swedish
id
7456175
date added to LUP
2015-06-30 17:39:18
date last changed
2017-01-27 15:58:41
@misc{7456175,
 abstract   = {År 1997 skulle man få skatteflyktslagen att stämma med legalitetsprincipen så man ändrade rekvisitet ”lagstiftningens grunder” till ”lagstiftningens syfte” för att komma tillrätta med analogiförbudet vid tillämpning av skattelag. Efter årtionden av praxis är det ingen som kan se ett hållbart resonemang, hur eller metod, rekvisitet skall tillämpas. Rekvisitet anses som vagt och värdeöppet. Det föreligger också en gränssnittssproblematik avseende sken, verklig innebörd, genomsyn och skatteflykt. Fallet RÅ 2004 ref 27 innebar en vändpunkt i hur gränserna skall dras i förhållande till ovanstående begrepp. Principen om att rättshandlingarna skall bedömas efter sin verkliga innebörd fastslogs. Det torde således inte accepteras någon skatterättslig genomsyn i svensk rätt utan dessa faller för prövning under skatteflyktslagen.

Inom EU-rätten har man haft samma problem med skatteflykt som i nationell rätt. Ofta vill man då överlåta på de nationella domstolarna att först lösa vad som verkligen har hänt med beaktande av transaktionerna innan domstolen tar ställning. Detta för att undvika att hantera civilrättsliga termer inom EU-rätten. EU-domstolen har närmat sig civilrätten men hanterar dessa begrepp strikt skatterättsligt. Det skatterättsliga begreppet ”leverans” innebär exempelvis att äganderätten att förfoga över varan går över på någon annan. Genom detta förfarande väljs en väg för hur problemet skall angripas för att komma tillrätta med det illojala dvs skatteflykten som strider mot lagstiftningens syfte. Metoden tycks vara subjektiv teleologisk metod och är ändamålsinriktad. Visst förutsebarheten minskar och godtyckligheten ökar men trenden tycks gå åt en mer ändamålsinriktad metod för att lösa problemet med skatteflykt. I Tyskland har de i minst hundra år tillämpat en slags genomsynsprincip som tolkningsprincip för att komma tillrätta med skatteflykt. Principen blev senare en del av skatterätten.

I dagsläget har praxis mestadel endast tillämpat skatteflyktslagen på kringgåendetransaktionerna och inte de mer sammansatta, komplicerade serietransaktionerna. Kanske skulle det kunnat lösas om vi kunde acceptera ett men ändamålsenlig metod vid lagtolkning och dra lärdom av hur man försöker hantera problematiken inom EG-rätten samt i Tyskland. Vid de mer sammansatta transaktionerna är det svårt att pröva bevisningen led för led. Med beaktande av lagändringen kan skatteflyktslagen tillämpas mer ändamålsinriktad vilket förtydligades med anledning av lagändringen.},
 author    = {Bigner, Åsa},
 keyword   = {Skatteflykt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatteflyktslagen},
 year     = {2015},
}