Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Introduktion? Menar du min första arbetsdag?" Om socialsekreterares introduktion och dess inverkan på arbetsmotivationen.

Broman, Linn LU (2015) PSYK11 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka hur nyanställda socialsekreterare upplevde sin introduktion vid början av ett nytt arbete och att få en uppfattning om hur introduktionens upplägg kan påverka arbetsmotivationen. Även det psykiska välbefinnandets påverkan av stress under introduktionen har granskats. Till detta användes en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer genomfördes på sex socialsekreterare inom Skåne och Östergötland som varit anställda i som högst ett år.

Resultatet visar att stödfunktionen är en viktig del av introduktionen, både i form av handledning men också mer informella relationer med kolleger. Att få konstruktiv feedback och ha möjlighet att kunna påverka arbetssituationen så att den stämmer överens med... (More)
Studiens syfte var att undersöka hur nyanställda socialsekreterare upplevde sin introduktion vid början av ett nytt arbete och att få en uppfattning om hur introduktionens upplägg kan påverka arbetsmotivationen. Även det psykiska välbefinnandets påverkan av stress under introduktionen har granskats. Till detta användes en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer genomfördes på sex socialsekreterare inom Skåne och Östergötland som varit anställda i som högst ett år.

Resultatet visar att stödfunktionen är en viktig del av introduktionen, både i form av handledning men också mer informella relationer med kolleger. Att få konstruktiv feedback och ha möjlighet att kunna påverka arbetssituationen så att den stämmer överens med individuella behov kan öka arbetsmotivationen. Orealistiska krav som den nyanställde inte kan leva upp till kan leda till stress och dämpa motivationen. Större tillgång till handledd tid och färre antal ärenden att ansvara för under introduktionen upplevs kunna öka kvaliteten på introduktionsprocessen. (Less)
Abstract
The purpose of the study was to research how newly hired social service workers experience their introduction at the beginning of a new employment, and to get a notion of how the setup of the introduction may affect the work motivation. Also, how the mental well-being is affected during the introduction has been researched. The study uses a qualitative method and semi-structured interviews with six social service workers in Skåne and Östergötland, who have started their employment in the past year.

The results shows that the support function is an important part of the introduction, both in terms of supervision, but also the informal relationships with colleagues. To receive constructive feedback and be able to affect the work... (More)
The purpose of the study was to research how newly hired social service workers experience their introduction at the beginning of a new employment, and to get a notion of how the setup of the introduction may affect the work motivation. Also, how the mental well-being is affected during the introduction has been researched. The study uses a qualitative method and semi-structured interviews with six social service workers in Skåne and Östergötland, who have started their employment in the past year.

The results shows that the support function is an important part of the introduction, both in terms of supervision, but also the informal relationships with colleagues. To receive constructive feedback and be able to affect the work situation so that it aligns with individual needs can increase work motivations. Unrealistic demands, which the newly employed cannot fulfill, may lead to increased stress and lower motivation. Better access to supervision and a lower number of cases to be responsible for during the introduction is perceived as increasing the quality of the introduction process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Broman, Linn LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
introduktion, motivation, socialsekreterare, feedback, stress
language
Swedish
id
7456448
date added to LUP
2015-08-24 10:41:57
date last changed
2015-08-24 10:41:57
@misc{7456448,
 abstract   = {The purpose of the study was to research how newly hired social service workers experience their introduction at the beginning of a new employment, and to get a notion of how the setup of the introduction may affect the work motivation. Also, how the mental well-being is affected during the introduction has been researched. The study uses a qualitative method and semi-structured interviews with six social service workers in Skåne and Östergötland, who have started their employment in the past year. 

The results shows that the support function is an important part of the introduction, both in terms of supervision, but also the informal relationships with colleagues. To receive constructive feedback and be able to affect the work situation so that it aligns with individual needs can increase work motivations. Unrealistic demands, which the newly employed cannot fulfill, may lead to increased stress and lower motivation. Better access to supervision and a lower number of cases to be responsible for during the introduction is perceived as increasing the quality of the introduction process.},
 author    = {Broman, Linn},
 keyword   = {introduktion,motivation,socialsekreterare,feedback,stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Introduktion? Menar du min första arbetsdag?" Om socialsekreterares introduktion och dess inverkan på arbetsmotivationen.},
 year     = {2015},
}