Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Toleranskostnader vid diskret tillverkning - Avseende ytor, dimensioner, form och egenskapskrav

Rasmusson, Johan LU (2015) MMTM01 20151
Production and Materials Engineering
Abstract (Swedish)
Toleransproblematiken är ett omtalat ämne inom tillverkningsindustrin, där det är allmänt känt att snäva toleranser medför höga kassationer och kostnader. Konstruktörer och utvecklare använder sig av ett traditionsbaserat tänk vid toleranssättning, då kunskapen kring området är lågt och då kunskapen kring kostnader kopplat till olika toleransintervall saknas. Detta medför att onödigt hårda krav ställs på bearbetningen, och på så sätt ökade kassationer och kostnader för produktionen. Ökad kunskap kring problemområdet kan bidra till stora konkurrensfördelar och kostnadsbesparingar.
Syftet med examensarbetet var att kartlägga problemområdet avseende toleranser och ytkrav. Fokus låg på att identifiera faktorer, kopplat till processen, som... (More)
Toleransproblematiken är ett omtalat ämne inom tillverkningsindustrin, där det är allmänt känt att snäva toleranser medför höga kassationer och kostnader. Konstruktörer och utvecklare använder sig av ett traditionsbaserat tänk vid toleranssättning, då kunskapen kring området är lågt och då kunskapen kring kostnader kopplat till olika toleransintervall saknas. Detta medför att onödigt hårda krav ställs på bearbetningen, och på så sätt ökade kassationer och kostnader för produktionen. Ökad kunskap kring problemområdet kan bidra till stora konkurrensfördelar och kostnadsbesparingar.
Syftet med examensarbetet var att kartlägga problemområdet avseende toleranser och ytkrav. Fokus låg på att identifiera faktorer, kopplat till processen, som industrin an-såg sig ha problem med vid tillverkning av detaljerna. Samt även att analysera kost-naderna och kostnadsparametrarna kopplat till toleranser och slutligen hur tolerans-sättning sker i industrin.

Examensarbetet utfördes i samarbete med två tillverkningsföretag. Metoderna som använts, för att komma fram till resultatet är; intervjuer med konstruktörer, produktionsutvecklare/produktionschefer, kvalitetspersonal och operatörer, samt genom data-insamling. Det insamlade materialet analyserades genom granskning av materialet genom faktorgruppernas indelning och med hjälp av MathCad.

En del av resultatet från studien är en övergripande beskrivning av vad industrin anser att problemen inom toleransområdet är. Beskrivningen talar även om att det är många faktorer som påverkar toleranserna. Det krävs fallstudier med tester, för att avgöra hur stor en enskild faktor påverkar toleranserna.

Resultatet visar även att företagen har generellt dålig insikt i sina faktiska produktionskostnader, produktionsparametrar, och att ökade kunskaper kring detta kan leda till stora besparingar.

Det har även via de genomförda granskningarna visat sig att företagen använder ett traditionstänk vid toleranssättning. Detta medför att onödigt hårda krav ställs på bearbetningen, och att deras insikt i kostnaderna rörande de olika toleransintervallerna är vag. (Less)
Abstract
The area of concern is an up to date subject within the manufacturing industry, were it is well known that high tolerance-requirements contributes to increased costs and scraps. Improved knowledge regarding the area of concern may be an asset within the market of competition, and will also reduce the costs.

The purpose of the master thesis was to describe the area of concern regarding toler-ances and surface requirements. The main concern was to identify the factors related to the process, that the industry considered to be problems during the manufacturing. The aim was also to analyse the costs and the costs element specifically related to the tolerances, and finally how the company are working with standard measures.

The result... (More)
The area of concern is an up to date subject within the manufacturing industry, were it is well known that high tolerance-requirements contributes to increased costs and scraps. Improved knowledge regarding the area of concern may be an asset within the market of competition, and will also reduce the costs.

The purpose of the master thesis was to describe the area of concern regarding toler-ances and surface requirements. The main concern was to identify the factors related to the process, that the industry considered to be problems during the manufacturing. The aim was also to analyse the costs and the costs element specifically related to the tolerances, and finally how the company are working with standard measures.

The result from the study is a general description of the industries concerns regarding tolerances. The description also outlines the many factors that affect the tolerances, and that case studies will be necessary to settle how much a separate factor will affect the tolerance.

It has also shown that the companies lack knowledge about their actual production costs, production elements and that enhanced knowledge regarding the subject will contribute to savings.

The analyse also displayed that the companies use a traditional way of thinking when setting the standard of tolerances. This contributes to unnecessary high demands on the process and also leads to the lack of awareness regarding the expenses for different tolerance intervals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmusson, Johan LU
supervisor
organization
course
MMTM01 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Cost and Manufacturing, Industry, Tolerance, Surface requirements
report number
CODEN:LUTMDN/(TMMV – 5269)/1-110/2015
language
Swedish
id
7510687
date added to LUP
2015-07-02 09:21:26
date last changed
2016-04-25 10:35:13
@misc{7510687,
 abstract   = {The area of concern is an up to date subject within the manufacturing industry, were it is well known that high tolerance-requirements contributes to increased costs and scraps. Improved knowledge regarding the area of concern may be an asset within the market of competition, and will also reduce the costs. 

The purpose of the master thesis was to describe the area of concern regarding toler-ances and surface requirements. The main concern was to identify the factors related to the process, that the industry considered to be problems during the manufacturing. The aim was also to analyse the costs and the costs element specifically related to the tolerances, and finally how the company are working with standard measures. 

The result from the study is a general description of the industries concerns regarding tolerances. The description also outlines the many factors that affect the tolerances, and that case studies will be necessary to settle how much a separate factor will affect the tolerance. 

It has also shown that the companies lack knowledge about their actual production costs, production elements and that enhanced knowledge regarding the subject will contribute to savings. 

The analyse also displayed that the companies use a traditional way of thinking when setting the standard of tolerances. This contributes to unnecessary high demands on the process and also leads to the lack of awareness regarding the expenses for different tolerance intervals.},
 author    = {Rasmusson, Johan},
 keyword   = {Cost and Manufacturing,Industry,Tolerance,Surface requirements},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Toleranskostnader vid diskret tillverkning - Avseende ytor, dimensioner, form och egenskapskrav},
 year     = {2015},
}