Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Hen är här nu"* Prediktion av människors attityd till det genusneutrala ordet hen samt experiment kring olika pronomens inverkan på läshastighet

Höjing, Carl-Fredrik LU and Pihl, Elin LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Den aktuella studien genomfördes med hjälp av en internetenkät bestående av ett experiment där tiden det tog att läsa korta informationstexter mättes och jämfördes beroende på olika pronomen (han, hon, han/hon och det nya genusneutrala ordet hen). Den senare delen av studien bestod av instrument som syftade att mäta mediatorer gällande pronomens inverkan på läshastighet samt för att predicera deltagarnas uppskattade attityder till hen. Dessa faktorer var, förutom attityder till hen: modern sexism, sexistiskt språk, könsidentitet, politisk orientering, kön och ålder. N=252. Studien visade att ålder och politisk orientering är signifikanta prediktorer för attityder till hen där personer som skattar sig som vänsterorienterade är mer positiva... (More)
Den aktuella studien genomfördes med hjälp av en internetenkät bestående av ett experiment där tiden det tog att läsa korta informationstexter mättes och jämfördes beroende på olika pronomen (han, hon, han/hon och det nya genusneutrala ordet hen). Den senare delen av studien bestod av instrument som syftade att mäta mediatorer gällande pronomens inverkan på läshastighet samt för att predicera deltagarnas uppskattade attityder till hen. Dessa faktorer var, förutom attityder till hen: modern sexism, sexistiskt språk, könsidentitet, politisk orientering, kön och ålder. N=252. Studien visade att ålder och politisk orientering är signifikanta prediktorer för attityder till hen där personer som skattar sig som vänsterorienterade är mer positiva till hen tillsammans med yngre deltagare som är mest positiva. Vidare visade studien att betingelsen han/hon tog längst tid att läsa och att hen inte, i strid med hypotes, innebar några ökade lästider. En signifikant medierande effekt uppmättes för sexism gällande lästid för pronomenet han där personer som erhöll väldigt höga eller väldigt låga skattningar på sexism läste snabbare än de som skattade medelhögt. Ytterligare en signifikant medierande effekt återfanns gällande sexistiskt språk för pronomen hen där personer som skattade väldigt högt eller väldigt lågt på sexism läste snabbare än de som skattade medelhögt. (Less)
Abstract
This study bases its results on an experiment measuring reading time for information texts in Swedish, where the pronouns were altered: he, she, he/she and hen - the new gender neutral pronoun. The experiment was conducted through an Internet survey, N=252. The survey furthermore consisted of instruments to capture mediators of the hypothesized differences between the pronoun conditions and to predict the participants’ attitudes towards the pronoun hen. The measured factors were, except attitudes towards hen: modern sexism, sexist language, gender identity, political orientation, gender and age. The study shows age and political orientation to be significant predictors of attitudes towards hen with people scoring left on politics being... (More)
This study bases its results on an experiment measuring reading time for information texts in Swedish, where the pronouns were altered: he, she, he/she and hen - the new gender neutral pronoun. The experiment was conducted through an Internet survey, N=252. The survey furthermore consisted of instruments to capture mediators of the hypothesized differences between the pronoun conditions and to predict the participants’ attitudes towards the pronoun hen. The measured factors were, except attitudes towards hen: modern sexism, sexist language, gender identity, political orientation, gender and age. The study shows age and political orientation to be significant predictors of attitudes towards hen with people scoring left on politics being more positive, and younger participants being the most positive. Further the study shows the condition he/she to receive the longest reading time. Significant mediating effect was found for sexism, explaining time differences regarding the condition he with longer reading time for participants scoring very high and very low on sexism. A significant mediating effect was also found explaining reading time differences for the condition hen seeing that participants scoring very negative or very positive opinions towards sexist language showed shorter reading time compared to a middle group scoring in-between. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höjing, Carl-Fredrik LU and Pihl, Elin LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
sexist language, gender neutral pronoun, Sexism, male-bias, queer
language
English
id
7512356
date added to LUP
2015-07-20 13:55:54
date last changed
2015-07-20 13:55:54
@misc{7512356,
 abstract   = {This study bases its results on an experiment measuring reading time for information texts in Swedish, where the pronouns were altered: he, she, he/she and hen - the new gender neutral pronoun. The experiment was conducted through an Internet survey, N=252. The survey furthermore consisted of instruments to capture mediators of the hypothesized differences between the pronoun conditions and to predict the participants’ attitudes towards the pronoun hen. The measured factors were, except attitudes towards hen: modern sexism, sexist language, gender identity, political orientation, gender and age. The study shows age and political orientation to be significant predictors of attitudes towards hen with people scoring left on politics being more positive, and younger participants being the most positive. Further the study shows the condition he/she to receive the longest reading time. Significant mediating effect was found for sexism, explaining time differences regarding the condition he with longer reading time for participants scoring very high and very low on sexism. A significant mediating effect was also found explaining reading time differences for the condition hen seeing that participants scoring very negative or very positive opinions towards sexist language showed shorter reading time compared to a middle group scoring in-between.},
 author    = {Höjing, Carl-Fredrik and Pihl, Elin},
 keyword   = {sexist language,gender neutral pronoun,Sexism,male-bias,queer},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Hen är här nu"* Prediktion av människors attityd till det genusneutrala ordet hen samt experiment kring olika pronomens inverkan på läshastighet},
 year     = {2015},
}