Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekter av vestibulärt applicerat elektriskt brus på uppmärksamhet i en normalpopulation

Holmberg, Alexander LU (2015) PSPT02 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Uppmärksamhet är väsentligt i våra dagliga liv, och oförmåga att bibehålla uppmärksamhet kan leda till svårigheter i skolan eller på arbetsplatsen. Med utgångspunkt i den neuropsykologiska teorin Moderate Brain Arousal, som förklarar bristande uppmärksamhet med dopaminergisk obalans, ämnar denna studie använda den nya metoden Stokastisk Vestibulär Stimulans för att förbättra förmågan till uppmärksamhet hos en icke-klinisk population. Deltagare sorterades in i hög respektive låg förmåga till uppmärksamhet genom Vuxen-ADHD självrapportskala, ASRS. Därefter fick de utföra två uppmärksamhetskrävande tester medan de stimulerades av antingen stokastisk vestibulär stimulans eller falsk, sham, stimuli. Resultat visade inga statistiskt signifikanta... (More)
Uppmärksamhet är väsentligt i våra dagliga liv, och oförmåga att bibehålla uppmärksamhet kan leda till svårigheter i skolan eller på arbetsplatsen. Med utgångspunkt i den neuropsykologiska teorin Moderate Brain Arousal, som förklarar bristande uppmärksamhet med dopaminergisk obalans, ämnar denna studie använda den nya metoden Stokastisk Vestibulär Stimulans för att förbättra förmågan till uppmärksamhet hos en icke-klinisk population. Deltagare sorterades in i hög respektive låg förmåga till uppmärksamhet genom Vuxen-ADHD självrapportskala, ASRS. Därefter fick de utföra två uppmärksamhetskrävande tester medan de stimulerades av antingen stokastisk vestibulär stimulans eller falsk, sham, stimuli. Resultat visade inga statistiskt signifikanta effekter på det utförda ihållande uppmärksamhets- och inhibitionstestet (GoNogo) testet, men visade en statistiskt signifikant interaktionseffekt på ett visuo-spatialt arbetsminnestest (Spanboard). Resultat visade en förbättring i höguppmärksamhetsgruppen, men en sänkning för låguppmärksamhetsgruppen. Ett resultat i motsatt riktning från det förväntade. Detta diskuteras. (Less)
Popular Abstract
Attention plays an important role in our everyday lives, and inability to sustain attention can lead to difficulties performing tasks related to school or work performance. Using the theoretical framework of the Moderate Brain Arousal theory, according to which attentional problems originate in a dopamine imbalance, this study seeks to utilize the new technology of stochastic vestibular stimulation to improve the attentional ability of a non-clinical population. Participants were separated into low and high- attentional groups using Adult ADHD Self-Report Scale, ASRS. They then performed two attentionally demanding tests twice, once during stochastic vestibular stimulation and once during sham-stimulation, double-blinded. Results showed no... (More)
Attention plays an important role in our everyday lives, and inability to sustain attention can lead to difficulties performing tasks related to school or work performance. Using the theoretical framework of the Moderate Brain Arousal theory, according to which attentional problems originate in a dopamine imbalance, this study seeks to utilize the new technology of stochastic vestibular stimulation to improve the attentional ability of a non-clinical population. Participants were separated into low and high- attentional groups using Adult ADHD Self-Report Scale, ASRS. They then performed two attentionally demanding tests twice, once during stochastic vestibular stimulation and once during sham-stimulation, double-blinded. Results showed no statistical significance for the performed sustained attention and inhibition task (GoNogo), but showed a statistically significant interaction effect while performing a visuo-spatial working memory test (Spanboard) test. Results showed a statistically significant increase in performance for the high attentional group, but a decrease for the low-attentional group, contrary to expectations. These results are discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmberg, Alexander LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
SVS, Stokastisk Vestibulär Stimulans, vestibulära organ, ADHD, Moderate Brain Arousal, MBA, Uppmärksamhet
language
Swedish
id
7519111
date added to LUP
2015-07-09 14:53:25
date last changed
2015-07-09 14:53:25
@misc{7519111,
 abstract   = {Uppmärksamhet är väsentligt i våra dagliga liv, och oförmåga att bibehålla uppmärksamhet kan leda till svårigheter i skolan eller på arbetsplatsen. Med utgångspunkt i den neuropsykologiska teorin Moderate Brain Arousal, som förklarar bristande uppmärksamhet med dopaminergisk obalans, ämnar denna studie använda den nya metoden Stokastisk Vestibulär Stimulans för att förbättra förmågan till uppmärksamhet hos en icke-klinisk population. Deltagare sorterades in i hög respektive låg förmåga till uppmärksamhet genom Vuxen-ADHD självrapportskala, ASRS. Därefter fick de utföra två uppmärksamhetskrävande tester medan de stimulerades av antingen stokastisk vestibulär stimulans eller falsk, sham, stimuli. Resultat visade inga statistiskt signifikanta effekter på det utförda ihållande uppmärksamhets- och inhibitionstestet (GoNogo) testet, men visade en statistiskt signifikant interaktionseffekt på ett visuo-spatialt arbetsminnestest (Spanboard). Resultat visade en förbättring i höguppmärksamhetsgruppen, men en sänkning för låguppmärksamhetsgruppen. Ett resultat i motsatt riktning från det förväntade. Detta diskuteras.},
 author    = {Holmberg, Alexander},
 keyword   = {SVS,Stokastisk Vestibulär Stimulans,vestibulära organ,ADHD,Moderate Brain Arousal,MBA,Uppmärksamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekter av vestibulärt applicerat elektriskt brus på uppmärksamhet i en normalpopulation},
 year     = {2015},
}