Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Agentskap hos unga kvinnor med vulvasmärta

Samuelsson, Marie LU (2015) PPTP06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Smärta vid samlag är ett problem allt fler unga kvinnor söker för, och många studier visar på en utbredd problematik. Trots att många unga kvinnor söker för vulvasmärta, saknas fortfarande teoretiska modeller för de psykosociala mekanismerna bakom problematiken.
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om agentskap hos unga kvinnor med vulvasmärta. Kvalitativa djupintervjuer gjordes med åtta kvinnor i åldern 19-23 år, som upplevt vulvasmärta av den typen som kallas provocerad vestibulodynia, (tidigare vulvavestibulit). Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Analysen utmynnade i fem sub-teman; Egna problem osynliggörs, Andras behov går före, Samlag av andra... (More)
Smärta vid samlag är ett problem allt fler unga kvinnor söker för, och många studier visar på en utbredd problematik. Trots att många unga kvinnor söker för vulvasmärta, saknas fortfarande teoretiska modeller för de psykosociala mekanismerna bakom problematiken.
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om agentskap hos unga kvinnor med vulvasmärta. Kvalitativa djupintervjuer gjordes med åtta kvinnor i åldern 19-23 år, som upplevt vulvasmärta av den typen som kallas provocerad vestibulodynia, (tidigare vulvavestibulit). Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Analysen utmynnade i fem sub-teman; Egna problem osynliggörs, Andras behov går före, Samlag av andra anledningar än egen lust, Avstånd till egen lust och eget underliv och Kroppen bärare av känslor samt ett övergripande tema; Svårighet med tillit och differentiering.
Slutsats av resultaten visade att agentskap hos unga kvinnor med vulvasmärta samverkar med faktorer som att vara ung, förmåga att känna och uttrycka affekter, förmåga till mentalisering och differentiering. Vulvasmärtan kan i sig påverka möjlighet till sexuellt agentskap, liksom samlagsimperativets syn på vaginalt samlag som ”riktigt” sex. (Less)
Popular Abstract
Many young women seek help for sexual problems such as pain during sexual intercourse, and several studies notes it as a widespread concern. Although an increasing number of women seek professional help for vulvar pain, there is still a shortage of theoretical models of psychosocial components involved in the mechanisms connected to the problem.
The aim of this study was to examine sense of agency in young women with vulvar pain or pain during vaginal intercourse.
Qualitative in depth interviews were conducted with eight women aged 19-23, diagnosed with provoked vestibulodynia. The interviews were audio-taped, transcribed and analyzed with a qualitative content analysis.
Five sub-themes emerged: Own problems are made invisible, The... (More)
Many young women seek help for sexual problems such as pain during sexual intercourse, and several studies notes it as a widespread concern. Although an increasing number of women seek professional help for vulvar pain, there is still a shortage of theoretical models of psychosocial components involved in the mechanisms connected to the problem.
The aim of this study was to examine sense of agency in young women with vulvar pain or pain during vaginal intercourse.
Qualitative in depth interviews were conducted with eight women aged 19-23, diagnosed with provoked vestibulodynia. The interviews were audio-taped, transcribed and analyzed with a qualitative content analysis.
Five sub-themes emerged: Own problems are made invisible, The needs of others is prioritized, Having sexual intercourse of other reasons than sexual desire, Distance to one’s own desire and genitals, The body as carrier of emotions, and a main theme; Difficulties with trust and differentiation. Conclusions of the results are that the sense of agency in young women with vulvar pain is connected with being young, being able to feel and express emotions, the ability to mentalize and differentiate. Vulvar pain itself could affect ability of agency, just as the coital imperative impact the perception of sexual intercourse as “real” sex. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samuelsson, Marie LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Unga kvinnor, vulvasmärta, vulvodyni, provocerad vestibulodyni, agentskap, mentalisering, anknytningsmönster.
language
Swedish
id
7614791
date added to LUP
2015-07-21 15:40:24
date last changed
2015-07-21 15:40:24
@misc{7614791,
 abstract   = {Smärta vid samlag är ett problem allt fler unga kvinnor söker för, och många studier visar på en utbredd problematik. Trots att många unga kvinnor söker för vulvasmärta, saknas fortfarande teoretiska modeller för de psykosociala mekanismerna bakom problematiken.
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om agentskap hos unga kvinnor med vulvasmärta. Kvalitativa djupintervjuer gjordes med åtta kvinnor i åldern 19-23 år, som upplevt vulvasmärta av den typen som kallas provocerad vestibulodynia, (tidigare vulvavestibulit). Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Analysen utmynnade i fem sub-teman; Egna problem osynliggörs, Andras behov går före, Samlag av andra anledningar än egen lust, Avstånd till egen lust och eget underliv och Kroppen bärare av känslor samt ett övergripande tema; Svårighet med tillit och differentiering.
Slutsats av resultaten visade att agentskap hos unga kvinnor med vulvasmärta samverkar med faktorer som att vara ung, förmåga att känna och uttrycka affekter, förmåga till mentalisering och differentiering. Vulvasmärtan kan i sig påverka möjlighet till sexuellt agentskap, liksom samlagsimperativets syn på vaginalt samlag som ”riktigt” sex.},
 author    = {Samuelsson, Marie},
 keyword   = {Unga kvinnor,vulvasmärta,vulvodyni,provocerad vestibulodyni,agentskap,mentalisering,anknytningsmönster.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Agentskap hos unga kvinnor med vulvasmärta},
 year     = {2015},
}