Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En human asylpolitik - för vem? : en retorikanalys av problemframställning och ansvarsfördelning i två interpellationsdebatter om Sveriges agerande gällande flyktingar från Syrien

Lindström, Stina LU (2015) MRSG31 20151
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats belyser de problembilder som konstrueras i offentliga debatter om Sveriges agerande gällande flyktingar från Syrien, samt vilken effekt detta har på identifierandet av ansvarsinnehav. I fokus för analysen står två interpellationsdebatter, där Sveriges regering kritiseras från olika håll för sin flyktingpolitik. Retoriken i dessa debatter analyseras utifrån två teorier gällande problemframställning och ansvarsfördelning, med syfte att undersöka hur situationen med flyktingar från Syrien formuleras som ett problem. Vilka åtgärder föreslås i interpellationerna, och vilka aktörer identifierar debattörerna som primära ansvarsinnehavare?
Undersökningen visar att problemframställning spelar en central roll gällande hur... (More)
Denna uppsats belyser de problembilder som konstrueras i offentliga debatter om Sveriges agerande gällande flyktingar från Syrien, samt vilken effekt detta har på identifierandet av ansvarsinnehav. I fokus för analysen står två interpellationsdebatter, där Sveriges regering kritiseras från olika håll för sin flyktingpolitik. Retoriken i dessa debatter analyseras utifrån två teorier gällande problemframställning och ansvarsfördelning, med syfte att undersöka hur situationen med flyktingar från Syrien formuleras som ett problem. Vilka åtgärder föreslås i interpellationerna, och vilka aktörer identifierar debattörerna som primära ansvarsinnehavare?
Undersökningen visar att problemframställning spelar en central roll gällande hur debattörerna sedan väljer att fördela ansvar i denna situation. Då debattörerna inte framställer samma problembild identifierar de inte heller samma offer i situationen. Detta innebär att de är oense inte bara gällande vem som ska ta ansvar, utan även vem detta ansvar ska omfatta. Vem är det som ska skyddas i denna situation? Debattörerna argumenterar således utifrån vitt skilda problembilder, vilket bidrar till oenigheten gällande ansvarsfördelande och de åtgärder som föreslås.
Utifrån ovanstående resultat dras slutsatsen att konsensus gällande vem och vad som bör inkluderas i respektive exkluderas ur problembilder är nödvändig för ett samstämmigt utpekande av avgörande ansvar, samt att en diskussion kring detta bör föregå debatter som dessa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Stina LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20151
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
problemframställning, Flyktingpolitik, ansvarsfördelning, human rights, mänskliga rättigheter, Syrien, asylpolitik
language
Swedish
id
7695481
date added to LUP
2015-09-17 12:06:19
date last changed
2015-09-17 12:06:19
@misc{7695481,
 abstract   = {Denna uppsats belyser de problembilder som konstrueras i offentliga debatter om Sveriges agerande gällande flyktingar från Syrien, samt vilken effekt detta har på identifierandet av ansvarsinnehav. I fokus för analysen står två interpellationsdebatter, där Sveriges regering kritiseras från olika håll för sin flyktingpolitik. Retoriken i dessa debatter analyseras utifrån två teorier gällande problemframställning och ansvarsfördelning, med syfte att undersöka hur situationen med flyktingar från Syrien formuleras som ett problem. Vilka åtgärder föreslås i interpellationerna, och vilka aktörer identifierar debattörerna som primära ansvarsinnehavare? 
Undersökningen visar att problemframställning spelar en central roll gällande hur debattörerna sedan väljer att fördela ansvar i denna situation. Då debattörerna inte framställer samma problembild identifierar de inte heller samma offer i situationen. Detta innebär att de är oense inte bara gällande vem som ska ta ansvar, utan även vem detta ansvar ska omfatta. Vem är det som ska skyddas i denna situation? Debattörerna argumenterar således utifrån vitt skilda problembilder, vilket bidrar till oenigheten gällande ansvarsfördelande och de åtgärder som föreslås. 
Utifrån ovanstående resultat dras slutsatsen att konsensus gällande vem och vad som bör inkluderas i respektive exkluderas ur problembilder är nödvändig för ett samstämmigt utpekande av avgörande ansvar, samt att en diskussion kring detta bör föregå debatter som dessa.},
 author    = {Lindström, Stina},
 keyword   = {problemframställning,Flyktingpolitik,ansvarsfördelning,human rights,mänskliga rättigheter,Syrien,asylpolitik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En human asylpolitik - för vem? : en retorikanalys av problemframställning och ansvarsfördelning i två interpellationsdebatter om Sveriges agerande gällande flyktingar från Syrien},
 year     = {2015},
}