Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När slaktaren gjort sitt: en kritisk diskursanalys av Arlas och Scans framställning av djurens roll i kött- och mjölkproduktionen

Björck, Paula LU (2015) SOCK01 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
Människors användande av andra djur för sina egna syften och intressen uppfattas ofta som opropblematiskt och självklart. Syftet med den här uppsatsen är att synliggöra de bakomliggande ideologiska mekanismer som kan bidra till att möjliggöra och legitmera denna ordning, som kan benämnas speciesism. Med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys analyseras Arlas och Scans egna beskrivningar av sina produktionsprocesser och djuren som utnyttjas i dessa, i en utåtriktad kontext. I uppsatsen argumenteras det för att kött- och mjölkproduktionen på olika sätt konstrueras som oproblematisk och legitm genom bland annat texternas krävda implicita förhandsantaganden och formuleringar av 'agency'. Djurvälfärd hävdas bland annat genom en... (More)
Människors användande av andra djur för sina egna syften och intressen uppfattas ofta som opropblematiskt och självklart. Syftet med den här uppsatsen är att synliggöra de bakomliggande ideologiska mekanismer som kan bidra till att möjliggöra och legitmera denna ordning, som kan benämnas speciesism. Med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys analyseras Arlas och Scans egna beskrivningar av sina produktionsprocesser och djuren som utnyttjas i dessa, i en utåtriktad kontext. I uppsatsen argumenteras det för att kött- och mjölkproduktionen på olika sätt konstrueras som oproblematisk och legitm genom bland annat texternas krävda implicita förhandsantaganden och formuleringar av 'agency'. Djurvälfärd hävdas bland annat genom en djurskyddsnationalism som positionerar den svenska kött- och mjölkproduktionen som garanterat omsorgsfull gentemot det icke-svenska. 'Agency' formuleras på olika sätt så att djuren stundtals framställs som frivilliga subjekt och stundtals som varor, medan mänskligt ansvar ofta är osynligt. Slutligen är själva dödandet ständigt frånvarande i Arlas och Scans beskrivningar, vilket skapar ett avstånd mellan djuret och produkten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björck, Paula LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
slakt, mjölkproduktion, köttproduktion, djurindustrin, speciesism, kritiska djurstudier, kritisk diskursanalys
language
Swedish
id
7753344
date added to LUP
2015-09-25 12:48:21
date last changed
2015-09-29 08:07:38
@misc{7753344,
 abstract   = {Människors användande av andra djur för sina egna syften och intressen uppfattas ofta som opropblematiskt och självklart. Syftet med den här uppsatsen är att synliggöra de bakomliggande ideologiska mekanismer som kan bidra till att möjliggöra och legitmera denna ordning, som kan benämnas speciesism. Med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys analyseras Arlas och Scans egna beskrivningar av sina produktionsprocesser och djuren som utnyttjas i dessa, i en utåtriktad kontext. I uppsatsen argumenteras det för att kött- och mjölkproduktionen på olika sätt konstrueras som oproblematisk och legitm genom bland annat texternas krävda implicita förhandsantaganden och formuleringar av 'agency'. Djurvälfärd hävdas bland annat genom en djurskyddsnationalism som positionerar den svenska kött- och mjölkproduktionen som garanterat omsorgsfull gentemot det icke-svenska. 'Agency' formuleras på olika sätt så att djuren stundtals framställs som frivilliga subjekt och stundtals som varor, medan mänskligt ansvar ofta är osynligt. Slutligen är själva dödandet ständigt frånvarande i Arlas och Scans beskrivningar, vilket skapar ett avstånd mellan djuret och produkten.},
 author    = {Björck, Paula},
 keyword   = {slakt,mjölkproduktion,köttproduktion,djurindustrin,speciesism,kritiska djurstudier,kritisk diskursanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När slaktaren gjort sitt: en kritisk diskursanalys av Arlas och Scans framställning av djurens roll i kött- och mjölkproduktionen},
 year     = {2015},
}