Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Unfolding the role of the UPR in Parkinson’s disease

Gustavsson, Nadja (2015) MOBM01 20151
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Cellens försvarssystem mot stress kan påverka utvecklingen av Parkinsons Sjukdom

Parkinsons sjukdom är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar mellan 1-2% av jordens befolkning över 55 år. Symptomen brukar vara hämningar i kroppsrörelser såsom skakningar och stelhet. Varför man drabbas av denna sjukdom är ännu inte känt, men man vet att symptomen orsakas av att nervcellerna i hjärnan dör. När detta sker blir det svårare för hjärnan att skicka ut viktiga signaler till övriga kroppen som normalt kontrollerar kroppens rörelse. Man brukar säga att det finns två typer av Parkinsons sjukdom; en ärftlig form som orsakas av mutationer i DNA:t, samt en form som man tror kan orsakas av en mängd än så länge okända orsaker.

Ett vanligt... (More)
Cellens försvarssystem mot stress kan påverka utvecklingen av Parkinsons Sjukdom

Parkinsons sjukdom är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar mellan 1-2% av jordens befolkning över 55 år. Symptomen brukar vara hämningar i kroppsrörelser såsom skakningar och stelhet. Varför man drabbas av denna sjukdom är ännu inte känt, men man vet att symptomen orsakas av att nervcellerna i hjärnan dör. När detta sker blir det svårare för hjärnan att skicka ut viktiga signaler till övriga kroppen som normalt kontrollerar kroppens rörelse. Man brukar säga att det finns två typer av Parkinsons sjukdom; en ärftlig form som orsakas av mutationer i DNA:t, samt en form som man tror kan orsakas av en mängd än så länge okända orsaker.

Ett vanligt förekommande kännetecken till Parkinsons sjukdom är ett proteinrikt aggregat kallat Lewykroppar. Dessa uppstår när proteiner felvecklar sig och klumpar ihop. Det mest förekommande proteinet i dessa formationer är alfasynuklein. Man vet ännu inte varför dessa aggregat uppstår, och man vet inte heller om dessa är orsaken till att nervcellerna dör. Däremot vet man på grund av dessa att det finns en obalans av vecklade proteiner i cellerna. Normalt brukar cellerna hantera detta genom ett försvarssystem kallat ”ovikta proteinsvar”. Detta försvar hanterar cellstress genom tre olika signalvägar som tillsammans hjälper cellen ta hand om de ovikta proteinerna och försöker återställa balansen. Om proteinmängden är för stor resulterar detta i celldöd.

Vad vi ville göra i detta försök var att undersöka vad kopplingen mellan cellens stressförsvar och utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Vi använde oss av en djurmodell som hade ökat uttryck av alfasynuklein samt ett försämrat försvarssystem mot stress. Med hjälp av beteendetester ville vi se om det fanns några skillnader i hur dessa möss klarade vissa övningar jämfört med kontrollmöss. Vi har tidigare sett att det funnits signifikanta skillnader i åldrarna tre och sex månader men tyvärr kunde vi vid tolv månader endast se en tendens av att vår djurmodell presterade sämre än kontrollmössen.

Vi ville också skapa olika cellinjer där man kan se ett ökat uttryck av alfasynuklein i vilka man sedan kan använda för att se hur cellstress påverkar hopklumpning av proteiner på cellulär nivå. Vi har än så länge lyckats skapa en sådan cellinje som förhoppningsvis kommer bli den första av många.

Vi kommer i framtiden hitta nya sätt att utforska detta eventuella samband mellan Parkinsons sjukdom och cellstress med hjälp av nya modeller i både djur- och cellvärlden för att en dag hoppas kunna hitta länken som kan hjälpa folk till ett friskare liv.

Handledare: Christian Hansen, PhD,
Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi, 30 hp, 2015.
Biologiska institutionen, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Nadja
supervisor
organization
course
MOBM01 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
7756557
date added to LUP
2015-08-07 14:18:05
date last changed
2015-08-07 14:18:05
@misc{7756557,
 author    = {Gustavsson, Nadja},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Unfolding the role of the UPR in Parkinson’s disease},
 year     = {2015},
}