Advanced

Betydelsen av språk och kultur för omvårdnaden - ur ett patientperspektiv

Manglind, Marcus LU and Laike, Gustaf LU (2015) SJSK20 20151
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Sverige är ett mångkulturellt land med ett högt antal immigarnter som anländer varje år. Detta medför att sjukvårdspersonal behöver ökade resurser i form av ökad kunskap gällande kultur och språk för att ge en god omvårdnad till immigranter som bli sjuka. Syftet med denna studie är att belysa hur patienter med olika kuturer uppfattar vårdmöten och hur omvårdnaden kan förbättras genom ökad kulturell medvetenhet. En systematisk litteraturstudie resulterade i tre huvudkategorier: Patienters upplevelse av vårdmötet, Patienters upplevelse av tolk samt Kulturell inverkan på vårdmötet. Resultatet består av data ifrån nio vetenskapliga artiklar. Dessa visar att patienterna kände rädsla för att inte få samma vård som patienter som delar samma språk... (More)
Sverige är ett mångkulturellt land med ett högt antal immigarnter som anländer varje år. Detta medför att sjukvårdspersonal behöver ökade resurser i form av ökad kunskap gällande kultur och språk för att ge en god omvårdnad till immigranter som bli sjuka. Syftet med denna studie är att belysa hur patienter med olika kuturer uppfattar vårdmöten och hur omvårdnaden kan förbättras genom ökad kulturell medvetenhet. En systematisk litteraturstudie resulterade i tre huvudkategorier: Patienters upplevelse av vårdmötet, Patienters upplevelse av tolk samt Kulturell inverkan på vårdmötet. Resultatet består av data ifrån nio vetenskapliga artiklar. Dessa visar att patienterna kände rädsla för att inte få samma vård som patienter som delar samma språk och kultur som sjuksköterskan. Patienterna uppmärksammade att de kände av sjuksköterskans attityd till att vårda dem. Slutsatsen blev att en ökad kulturell medvetenheten ökade sjuksköterskans möjlighet till helhetssyn samt bidrog till att patienter upplevde en tillfredställande vårdkvalite. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Manglind, Marcus LU and Laike, Gustaf LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kulturbarriär, språkbarriär, kommunikation, transkulturell, patientupplevelse och bemötande
language
Swedish
id
7756665
date added to LUP
2015-10-16 15:39:33
date last changed
2015-12-14 13:21:37
@misc{7756665,
 abstract   = {Sverige är ett mångkulturellt land med ett högt antal immigarnter som anländer varje år. Detta medför att sjukvårdspersonal behöver ökade resurser i form av ökad kunskap gällande kultur och språk för att ge en god omvårdnad till immigranter som bli sjuka. Syftet med denna studie är att belysa hur patienter med olika kuturer uppfattar vårdmöten och hur omvårdnaden kan förbättras genom ökad kulturell medvetenhet. En systematisk litteraturstudie resulterade i tre huvudkategorier: Patienters upplevelse av vårdmötet, Patienters upplevelse av tolk samt Kulturell inverkan på vårdmötet. Resultatet består av data ifrån nio vetenskapliga artiklar. Dessa visar att patienterna kände rädsla för att inte få samma vård som patienter som delar samma språk och kultur som sjuksköterskan. Patienterna uppmärksammade att de kände av sjuksköterskans attityd till att vårda dem. Slutsatsen blev att en ökad kulturell medvetenheten ökade sjuksköterskans möjlighet till helhetssyn samt bidrog till att patienter upplevde en tillfredställande vårdkvalite.},
 author    = {Manglind, Marcus and Laike, Gustaf},
 keyword   = {Kulturbarriär,språkbarriär,kommunikation,transkulturell,patientupplevelse och bemötande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av språk och kultur för omvårdnaden - ur ett patientperspektiv},
 year     = {2015},
}