Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Du hade inte funnits om inte jag fanns.” Om lesbiska mammors identitetsskapande

Jalali, Shadé LU (2015) SOCK04 20151
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund: Det råder babyboom bland lesbiska par i Sverige men det finns ytterst lite informationsmaterial som vänder sig till den mamma som inte bär och föder barnet. Det är också relativt tunt med forskning vad det gäller den här gruppens identitetsskapande inom den sociologiska disciplinen.
Syfte: Jag vill ta reda på hur den mamma som inte bär barnet eller är gravid, och som identifierar sig som lesbisk och lever i en tvåsam relation skapar sig en egen identitet som mamma/förälder och vad som behövs för att hon ska känna sig trygg i sin roll.
Utgångspunkter och upplägg: Uppsatsen är en kvalitativ studie där jag har intervjuat nio lesbiska mammor som inte har fött sina barn. För att ta reda på hur en identitet skapas har jag... (More)
Problem/Bakgrund: Det råder babyboom bland lesbiska par i Sverige men det finns ytterst lite informationsmaterial som vänder sig till den mamma som inte bär och föder barnet. Det är också relativt tunt med forskning vad det gäller den här gruppens identitetsskapande inom den sociologiska disciplinen.
Syfte: Jag vill ta reda på hur den mamma som inte bär barnet eller är gravid, och som identifierar sig som lesbisk och lever i en tvåsam relation skapar sig en egen identitet som mamma/förälder och vad som behövs för att hon ska känna sig trygg i sin roll.
Utgångspunkter och upplägg: Uppsatsen är en kvalitativ studie där jag har intervjuat nio lesbiska mammor som inte har fött sina barn. För att ta reda på hur en identitet skapas har jag utgått från socialkonstruktivistisk identitetsteori samt queerteori. De forskare som jag främst använt mig av är Ervin Goffman, Tiina Rosenberg samt Emma Engdahl.
Resultat: Det framgår tydligt av intervjupersonerna att heteronormen är ett tydligt hinder i lesbiska mammors identitetsskapande. Några exempel är att omgivningen ifrågasätter de biologiska banden eller att hon måste adoptera det egna barnet. Intervjupersonerna berättar att det som får dem att känna sig bekräftade i sin roll som mammor är att bli sedda och lyssnade på av sina närmaste vänner och anhöriga samt personal på de vårdinstanser de besöker, såsom mödravårdscentral, barnavårdscentral och BB. För att få ett önskat bemötande gör intervjupersonerna olika avväganden om när de ska berätta för sin omgivning om att de väntar barn och de väljer också ut vårdinrättningar som har särskild hbt-kompetens.
Nyckelord: identitet, lesbiska mammor, föräldraskap, heteronormativitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jalali, Shadé LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bb, bvc, mvc, barn, familjerätt, föräldraförsäkring, lesbisk, regnbågsfamiljer, lesbiska mammor, föräldraskap
language
Swedish
id
7757341
date added to LUP
2015-08-24 07:38:42
date last changed
2015-08-24 07:38:42
@misc{7757341,
 abstract   = {Problem/Bakgrund: Det råder babyboom bland lesbiska par i Sverige men det finns ytterst lite informationsmaterial som vänder sig till den mamma som inte bär och föder barnet. Det är också relativt tunt med forskning vad det gäller den här gruppens identitetsskapande inom den sociologiska disciplinen.
Syfte: Jag vill ta reda på hur den mamma som inte bär barnet eller är gravid, och som identifierar sig som lesbisk och lever i en tvåsam relation skapar sig en egen identitet som mamma/förälder och vad som behövs för att hon ska känna sig trygg i sin roll.
Utgångspunkter och upplägg: Uppsatsen är en kvalitativ studie där jag har intervjuat nio lesbiska mammor som inte har fött sina barn. För att ta reda på hur en identitet skapas har jag utgått från socialkonstruktivistisk identitetsteori samt queerteori. De forskare som jag främst använt mig av är Ervin Goffman, Tiina Rosenberg samt Emma Engdahl.
Resultat: Det framgår tydligt av intervjupersonerna att heteronormen är ett tydligt hinder i lesbiska mammors identitetsskapande. Några exempel är att omgivningen ifrågasätter de biologiska banden eller att hon måste adoptera det egna barnet. Intervjupersonerna berättar att det som får dem att känna sig bekräftade i sin roll som mammor är att bli sedda och lyssnade på av sina närmaste vänner och anhöriga samt personal på de vårdinstanser de besöker, såsom mödravårdscentral, barnavårdscentral och BB. För att få ett önskat bemötande gör intervjupersonerna olika avväganden om när de ska berätta för sin omgivning om att de väntar barn och de väljer också ut vårdinrättningar som har särskild hbt-kompetens.
Nyckelord: identitet, lesbiska mammor, föräldraskap, heteronormativitet},
 author    = {Jalali, Shadé},
 keyword   = {bb,bvc,mvc,barn,familjerätt,föräldraförsäkring,lesbisk,regnbågsfamiljer,lesbiska mammor,föräldraskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Du hade inte funnits om inte jag fanns.” Om lesbiska mammors identitetsskapande},
 year     = {2015},
}