Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hyres- och konsumtionsutveckling vid de centrala handelsstråken

Hansson, Filip LU and Eriksson, Peter (2015) VFT920 20151
Real Estate Science
Abstract
The report represents a survey of how consumption affects the level of rents for retail space in a marketplace. The demarcation has been done to examine the revenue when it is a crucial parameter. For property owners, it is vital to know how the shop runs in sales terms in order to set a rent. The report includes an analysis of two municipalities, Lund and Helsingborg, where a survey of two market places within each municipality implemented.

The report examines how the rents of commercial premises in the city center is affected by consumption changes. For the implementation of the study external markets have been used for comparison to explain the cities rental developments.

The results of the analysis shows that the retail sector in... (More)
The report represents a survey of how consumption affects the level of rents for retail space in a marketplace. The demarcation has been done to examine the revenue when it is a crucial parameter. For property owners, it is vital to know how the shop runs in sales terms in order to set a rent. The report includes an analysis of two municipalities, Lund and Helsingborg, where a survey of two market places within each municipality implemented.

The report examines how the rents of commercial premises in the city center is affected by consumption changes. For the implementation of the study external markets have been used for comparison to explain the cities rental developments.

The results of the analysis shows that the retail sector in the municipality of Lund had a negative development during the years 2009-2013. The rental levels during the same period had a weak, positive development, which is explained by indexed leases.

In the city center of Helsingborg, the development of retail during the years 2009-2013 was negative, while the external shopping center had a strong, positive development. The rent increase for retail premises remained strong in both marketplaces. In the city center this is explained by previously low rent levels. The external retail market place may also have affected the rents downtown.

Based on the development of consumption that goes to note for city centers, it is predicted restaurant and café operations continue to increase in scope in the city center while retail is decreasing. (Less)
Abstract (Swedish)
Rapporten utgör en undersökning av hur konsumtion påverkar hyresnivån för butikslokaler inom en marknadsplats. Det finns flera olika faktorer som påverkar hyresnivån för butikslokaler, men avgränsning har gjorts till att undersöka omsättning då den utgör en avgörande parameter. För fastighetsägare är det av största vikt att veta hur butiken går försäljningsmässigt för att kunna sätta en marknadsenlig hyresnivå. I rapporten ingår en objektanalys av två skånska kommuner, Lund och Helsingborg, där en undersökning av två handelsplatser inom respektive kommun genomförts. I undersökningen ingår en objektbeskrivning, ett intervjuavsnitt och analys av omsättnings- och hyresutveckling för marknadsplatserna.
Rapportens syfte är att beskriva hur... (More)
Rapporten utgör en undersökning av hur konsumtion påverkar hyresnivån för butikslokaler inom en marknadsplats. Det finns flera olika faktorer som påverkar hyresnivån för butikslokaler, men avgränsning har gjorts till att undersöka omsättning då den utgör en avgörande parameter. För fastighetsägare är det av största vikt att veta hur butiken går försäljningsmässigt för att kunna sätta en marknadsenlig hyresnivå. I rapporten ingår en objektanalys av två skånska kommuner, Lund och Helsingborg, där en undersökning av två handelsplatser inom respektive kommun genomförts. I undersökningen ingår en objektbeskrivning, ett intervjuavsnitt och analys av omsättnings- och hyresutveckling för marknadsplatserna.
Rapportens syfte är att beskriva hur hyressättningen av butikslokaler i stadskärnan påverkas av konsumtionsförändringar. För studiens genomförande har externa marknadsplatser använts som jämförelseobjekt för att förklara stadskärnornas utveckling. Detaljhandeln har under en längre tid genomgått en omstrukturering, där stadskärnan utsatts för konkurrens från andra marknadsplatser i form av externa köpcentrum och e-handeln. Ändrade preferenser hos kunder och framväxten av nya system att distribuera varor har lett till att stadskärnan inte längre är den givna platsen för butiksetableringar, vilket även bör påverka fastighetsvärden.
Objektanalysen visar att detaljhandeln i Lunds stadskärna och det externa köpcentrumet Nova Lund har haft en negativ utveckling mellan åren 2009-2013. Den negativa omsättningsutvecklingen förklaras främst av ökad konkurrens från andra närliggande marknadsplatser utanför kommunen. Hyresnivåerna har under samma tidsperiod haft en svag, positiv utveckling, vilket förklaras av indexerade hyresavtal.
I Helsingborgs kommun har detaljhandeln i stadskärnan haft en negativ utveckling mellan åren 2009-2013, samtidigt som Väla köpcentrum har haft en stark, positiv utveckling. Som förklaringsbild ges att det externa köpcentrumet tagit marknadsandelar från stadskärnan. Under samma tidsperiod har hyresökningen för butikslokaler varit stark inom båda marknadsplatserna, vilket i stadskärnans fall förklaras av att det externa handelsområdet även kan ha påverkat hyresnivåerna inom centrum.
Utifrån den konsumtionsutveckling som går att notera för stadskärnorna spås restaurang- och caféverksamhet fortsätta öka i omfattning samtidigt som detaljhandeln minskar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Filip LU and Eriksson, Peter
supervisor
organization
alternative title
Rental- and consumption development at the central trade areas
course
VFT920 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/15/5348 SE
language
Swedish
id
7757571
date added to LUP
2015-08-24 15:21:10
date last changed
2015-08-24 15:21:11
@misc{7757571,
 abstract   = {The report represents a survey of how consumption affects the level of rents for retail space in a marketplace. The demarcation has been done to examine the revenue when it is a crucial parameter. For property owners, it is vital to know how the shop runs in sales terms in order to set a rent. The report includes an analysis of two municipalities, Lund and Helsingborg, where a survey of two market places within each municipality implemented.

The report examines how the rents of commercial premises in the city center is affected by consumption changes. For the implementation of the study external markets have been used for comparison to explain the cities rental developments.

The results of the analysis shows that the retail sector in the municipality of Lund had a negative development during the years 2009-2013. The rental levels during the same period had a weak, positive development, which is explained by indexed leases.

In the city center of Helsingborg, the development of retail during the years 2009-2013 was negative, while the external shopping center had a strong, positive development. The rent increase for retail premises remained strong in both marketplaces. In the city center this is explained by previously low rent levels. The external retail market place may also have affected the rents downtown.

Based on the development of consumption that goes to note for city centers, it is predicted restaurant and café operations continue to increase in scope in the city center while retail is decreasing.},
 author    = {Hansson, Filip and Eriksson, Peter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hyres- och konsumtionsutveckling vid de centrala handelsstråken},
 year     = {2015},
}